ผู้จัดทำ

 .

ผู้จัดทำ 
เล่าเรื่อง  
ชนิดขลุ่ยไทย 
ลายขลุ่ยไทย 
การเลือกขลุ่ยไทย 

 

 

 

ผู้จัดทำ

 

          bullet_pieces_21.gif   ชื่อ                             นายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
          bullet_pieces_22.gif   ที่ทำงาน                    โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
          bullet_pieces_23.gif  ประสบการณ์             สอนดนตรีไทยให้กับโรงเรียนต่าง ๆ 26 ปี
          bullet_pieces_24.gif  ความชำนาญ              ผลิตอังกะลุง
         bullet_pieces_25.gif   ความมุ่งหวัง              ให้เยาวชนไทยหันกลับมาอนุรักษ์ศิลปะด้านดนตรีไทยมากขึ้น

 

 จัดทำโดยนายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรฯ 09 - 0325028  E - mail : c;ho.tam@chaiyo.com
Copyright(c) 2005 Mr.Somchai Iamchalam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.