เล่าเรื่อง

. .  

ผู้จัดทำ 
เล่าเรื่อง  
ชนิดขลุ่ยไทย 
ลายขลุ่ยไทย 
การเลือกขลุ่ยไทย 

 

 

          bullet_pieces_19.gif ขลุ่ยไทยมีหลักฐานว่าเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ไทยยังตั้งหลักฐานที่ตอนใต้ของจีน  คือ มลฑลยูนนานของจีนในปัจจุบัน

       bullet_pieces_20.gif   สมัยสุโขทัยมีการกล่าวถึงเสียงพิณ เสียงพาทย์ แต่กลับไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับขลุ่ยไทยในหลักศิลาจารึก  ขลุ่ยไทยมีปรากฏชัดเจนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ  ว่า "ชาวดนตรีคอยฟังสุรเสียง  ครั้นเสร็จ ขลุ่ยนำเพลง"   และหลังจากนั้น ขลุ่ยไทยปรากฏว่ามีการใช้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 จัดทำโดยนายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
Copyright(c) 2005 Mr.Somchai Iamchalam. All rights reserved.
โทรฯ 09 - 0325028  E - mail : c;ho.tam@chaiyo.com 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.