ชนิดขลุ่ยไทย

 .

ขลุ่ยเพียงออ 
ขลุ่ยหลีบ 
ขลุ่ยอู้ 
ขลุ่ยรองออ 
ขลุ่ยเคียงออ 
ขลุ่ยกรวด 
ขลุ่ยออร์แกน 
ขลุ่ยนก 
ขลุ่ยพล 

 

ขลุ่ยไทยที่มีใข้ในประะเทศไทยเท่าที่พบมี  9  ชนิดคือ
                       1. ขลุ่ยเพียงออ
                       2. ขลุ่ยหลีบ
                       3. ขลุ่ยอู้
                       4. ขลุ่ยรองออ
                       5. ขลุ่ยเคียงออ
                       6. ขลุ่ยกรวด
                       7. ขลุ่ยออร์แกน
                       8. ขลุ่ยนก
                       9. ขลุ่ยพล

 

 

 จัดทำโดยนายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรฯ 09 - 0325028  E - mail : c;ho.tam@chaiyo.com
Copyright(c) 2005 Mr.Somchai Iamchalam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.