การเลือกขลุ่ยไทย

.

 

ขลุ่ยเพียงออ 
ขลุ่ยหลีบ 
ขลุ่ยอู้ 
ขลุ่ยรองออ 
ขลุ่ยเคียงออ 
ขลุ่ยกรวด 
ขลุ่ยออร์แกน 
ขลุ่ยนก 
ขลุ่ยพล 

 

bullet_pieces_12.gif    เมื่อต้องการซื้อขลุ่ยสักเลา ทุกคนต้องการขลุ่ยที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุด ฉะนั้นจึงต้องมีหลักในการเลือก ดังนี้

  1. เป่าแล้วกินลมน้อย
  2. ผลิตด้วยไม้ที่แก่จัด ตัวเลาขลุ่ยไม่โค้งงอ
  3. ดากทำด้วยไม้สักทอง
  4. รูขลุ่ยต้องคว้านให้รูภายในใหญ่กว่ารูภายนอก
  5. มีลายประณีต   สีสันสวยงาม
  6. สามารถเป่าเสียงแหบสูงได้อย่างน้อย  3  เสียง
  7. เสียงกดนิ้วปกติไม่เพี้ยน    นิ้วควงไม่เพี้ยน

 

 จัดทำโดยนายสมชาย  เอี่ยมแฉล้ม
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ) ตำบลบ้านปรก  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรฯ 09-0325028  E - mail : cho.tam@chaiyo.com
Copyright(c) 2005 Mr.Somchai Iamchalam. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.