ห้องเรียนคอมพิวเตอร์คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

วิชาเพิ่มเติม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิสก์  ระัดับชั้น  ม. 1  ภาคเรียนที่  1/2554
วิชาเพิ่มเติม การตกแต่งภาพและรูปกราฟิก  ระัดับชั้น  ม. 2 ภาคเรียนทึี่  1/2554
วิชาเพิ่มเติม การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น  ระดับ  ม. 2 ภาคเรียนที่ 1/2554

วิชาเพิ่มเติม การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML    ระัดับชั้น  ม. 3 ภาคเรียนทึี่  1/2554
ง31101  วิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระัดับชั้น  ม. 4 ภาคเรียนทึี่  1/2554
ง30232  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  ระดับชั้น  ม. 5  ภาคเรียนที่  1/2554

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์