ห้องเรียนครูจุรี ชูเกษมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ bd5juree

ห้องเรียน ครูจุรี ชูเกษมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)นนทบุรี ภาคเรียนที่ 1/2554

รายวิชา  ร่างกายของเรา   รหัสวิชา ว 40285

กิจกรรมที่ 1 ร่างกายของเรา 

กิจกรรมที่ 2 การจัดระบบในร่างกาย 

กิจกรรมที่ 3 เซลล์กับระบบในร่างกาย

กิจกรรมที่ 4 อวัยวะกับระบบต่างๆในร่างกาย

กิจกรรมที่ 5 โครงสร้างผิวหนัง 

กิจกรรมที่ 6 การหารูของต่อมเหงื่อ

กิจกรรมที่ 7 หน้าที่ของต่อมเหงื่อ

กิจกรมมที่ 8 ส่วนประกอบของผิวหนัง

กิจกรรมที่ 9 ผิวหนังกับการบำรุงรักษา

กิจกรรมที่ 10 กระดูกในร่างกาย

กิจกรรมที่ 11 ส่วนประกอบของกระดูก

กิจกรรมที่ 12 ข้อต่อและเอ็นเชื่อมกระดูก

กิจกรรมที่ 13 ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

กิจกรรมที่ 14 การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก

กิจกรรมที่ 15 กำลังของกล้ามเนื้อ

กิจกรรมที่ 16 การล้าของกล้ามเนื้อ

กิจกรรมที่ 17 การบำรุงรักษากระดูกและการพัฒนาโครงร่างและท่าทางที่ดี

กิจกรรมที่ 18 อาหารกับพลังงาน

กิจกรรมที่ 19 การใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมที่ 20 พลังงานกับชีวิต 

 

      

      

หน่วยที่ 1 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 2 พืชและการเจริญเติบโต

หน่วยที่ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง

หน่วยที่ 4  สารละลายกรด-เบส

                                          หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารละลายกรด-เบส                                       

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์