กิจกรรมที่ 2 การจัดระบบในร่างกาย

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  2  การจัดระบบในร่างกาย

จุดประสงค์   เพื่อให้นักเรียนจัดระบบร่างกายตามลำดับจากหน่วยเล็กสุดไปใหญ่สุด

คำชี้แจง  1. ให้นักเรียนพิจารณาหน้าที่ของเซลล์  เนื้อเยื่อ  อวัยวะ ระบบต่างๆ และร่างกายของเรา
             2. เขียนแผนผังแสดงการจัดระบบของร่างกายจากหน่วยที่เล็กที่สุดจนเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นตามลำดับ

 

 เซลล์ คือ  หน่วยชีวิตที่เล็กที่สุดในร่างกาย
 เนื้อเยื่อ คือ  กลุ่มเซลล์ที่ร่วมกันทำหน้าที่เฉพาะ
 อวัยวะ คือ  กลุ่มเนื้อเยื่อหลายๆชนิดที่ร่วมกันทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
 ระบบต่างๆ คือ  กลุ่มอวัยวะที่ทำหน้าที่สำคัญร่วมกัน
 ร่างกาย คือ  รูปร่างทีเป็นตัวตนของสิ่งมีชีวิตมีระบบต่างๆทุกอย่างมาประกอบกัน ร่วมทำงานประสานกัน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์