กิจกรรมที่ 1 ร่างกายของเรา

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  1 ร่างกายของเรา

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายให้ดี
คำชี้แจง   1.  ให้นักเรียนเปรียบเทียบส่วนของร่างกายกับการทำงนของสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน
             2.  วาดรูปสิ่งต่างๆ ที่นักเรียนเปรียบเทียบลงในวงกลมในแผนภาพ
             3.  เติมชื่อส่วนของร่างกายที่ทำงานเสมือนสิ่งต่างๆเหล่านั้นลงในตาราง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 80 คน กำลังออนไลน์