ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ครูเดือนฉาย หนูแสนดี การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ 1 ระดับ ม. 2 ภาคเรียนที่ 1/2554 โพธินิมิตวิทยาคม

รูปภาพของ pnckruuciap

I -Box   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.learners.in.th/blog/kruuduanchai/

ตรวจให้ด้วยค่ะ 

 

to fwd
ab,thisway,ab onfor 10
ab,broke beep
end
to thiswayleft
ab,thiaway a,onfor 10ab,brake beep
end
to thiswayright
ab,thisway b, nofor 10
ab,brake beep
end
to spin
a,thiway b,thatway
ab,nofor 10
ab,brake beep
end
to back
ab, thatway ab,onfor 10
ab,brake beep
end

http://www.thaigoodview.com/node/113144

มาตรวจงานผมด้วยครับ 

 -

http://www.thaigoodview.com/node/108855

ด.ญ.เบญญาภา ดอกบัวทอง ม.2/5 เลขที่36

ตรวจงานให้หนูด้วยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/113078

ด.ญ.ทิพวรรณ น้องนาง ม.2/5 เลขที่ 23

ตรวจงานให้หนูด้วยค่ะ

ตรวจงาน ให้ ด้วย คร๊าบ อิอิ >> http://www.thaigoodview.com/node/113019

ด.ช.ชานนท์ แก้วประเสริฐ ม.2/5

http://www.thaigoodview.com/node/112979 ช่วยตรวจงานให้ผมด้วยครับ ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ หอมตา ม.2/5 เลขที่ 1

ครูครับตรวจงานผมด้วย ผมชื่อ ด.ช.กีรติ  ภิรมย์หวาด เลขที่ 4 ม.2/5

ทีี่่นี่ที่เดี่ยวครับ http://www.thaigoodview.com/node/112977

ช่วยตรวจงานหน่อย คับ ^^ http://www.thaigoodview.com/node/112975

การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

 start

wait 10

a,pwr 3

b,pwr 7

ab,on

end 

เคลื่อนที่เป็นวงกลวม 

start

wait 10

a,pwr3

b,pwr7 

ab,on

end

การเปลี่ยนทิศ

start

wait 10

loop

a,onfor 20

wait 10

b,onfor 20

wait 10

end 

http://www.thaigoodview.com/node/108849

ตรวจให้ผมด้วยนะครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/109575

ด.ช. นวพล เอี่ยมเสือ ชั้นม.2/5 เลขที่9

      ตรวจงานให้ผมด้วยนะครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/108873/edit

ด.ช.ธีระชัย ไชยมูล ม.2/5 เลขที่8   ตรวจให้ผมด้วยนะคร๊าฟ 

ด.ช.ณัฐิวุฒิ แก้วเคน 2/5 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/109578

ด.ช.ณัฐิวุฒิ แก้วเคน 2/5 เลขที่6 


ว่าง

ว่าง

http://www.thaigoodview.com/node/108882

เด็กหญิง พนิตพิชชา  เปี่ยมปราณี ชั้น ม. 2/5 เลขที่ 37

ส่ง อ. เดือนฉาย  หนูแสนดี

ครูค๊าตรวจให้หนูหน่อยค๊ะ ๆ .

http://www.thaigoodview.com/node/108881

ด.ญ. ณัฐนรี ภูติโยธิน  ม.2/5 เลขที่ 32

ครูตรวจงานให้หนูด้วยค่ะ 

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ความสามารถคล้ายกับคอมพิวเตอร์ 

2. หน่วยประมวลผลกลงเรียกอีกชื่อว่า โปรเซลเซอร์ (Processor) หรื่อชิป (Chip)

3 หน่วยความจำ คือ อุปกรณ์สถานะข้อมูลเเละชุดคำสั่ง

4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมมีกี่ภาษา มี 1ภาษา คือภาษา ซี

5 ตัวแปลภาษา คือ แปลตัวคั้บ เครื่องมือที่ใช้ในการแปลภาษา

1เดินหน้า 10 วินาที  หยุดรอ  3   วินาที  วนซ้ำ

ตอบ. star

 loop 

 ab.onfor 10

 wait  3

2 สุ่มค่าตัวเลขด้วยบล็อก Random  แล้วส่งค่าทุก 0.5  วินาที

ตอบ.  

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ความสามารถคล้ายกับคอมพิวเตอร์ 

2. หน่วยประมวลผลกลงเรียกอีกชื่อว่า โปรเซลเซอร์ (Processor) หรื่อชิป (Chip)

3 หน่วยความจำ คือ อุปกรณ์สถานะข้อมูลเเละชุดคำสั่ง

4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมมีกี่ภาษา มี 1ภาษา คือภาษา ซี

5 ตัวแปลภาษา คือ แปลตัวคั้บ เครื่องมือที่ใช้ในการแปลภาษา

1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก ความสามารถคล้ายกับคอมพิวเตอร์ 

2. หน่วยประมวลผลกลงเรียกอีกชื่อว่า โปรเซลเซอร์ (Processor) หรื่อชิป (Chip)

3 หน่วยความจำ คือ อุปกรณ์สถานะข้อมูลเเละชุดคำสั่ง

4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมมีกี่ภาษา มี 1ภาษา คือภาษา ซี

5 ตัวแปลภาษา คือ แปลตัวคั้บ เครื่องมือที่ใช้ในการแปลภาษา

http://www.thaigoodview.com/node/108879

ด.ญ.กิติยาภรณ์ ชูศิริ { ตรวจงานให้หนูด้วยนะคะ } 

http://www.thaigoodview.com/node/108864

ด.ช.อานนท์ หล่ายบุญ ม.2/5 เลขที่ 18 

http://www.thaigoodview.com/node/108880

http://www.thaigoodview.com/node/108849

ตรวจงานให้ป่มด้วยนะคร๊าฟ 

http://www.thaigoodview.com/node/108848

 

มาเเล้วครับบบ.....ตรวจไห้ป่มด้วยนะๆๆๆ ป่ม ขอ ร้อง Cry 

http://www.thaigoodview.com/node/108863

ด.ญ.  ธิดารัตน์  เป้าจตุรัส  ม.2/5  เลขที่ 35 

http://www.thaigoodview.com/node/108862

 ด.ช. บุญญฤทธิ์ เสี่ยนจัตุรัส เลขที่ 10 ชั้น ม. 2/5

ครูตรวจงานให้ผมด้วย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์