ชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/13

รูปภาพของ rsmniphon

หน่วยที่ 1 

โครงงานสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/13

1. โครงงาน Set มหาประลัย (เลขที่ 19 กับ เลขที่ 32)

2. โครงงาน การแพร่และการออสโมซิส (เลขที่ 2 กับ เลขที่ 12)

3. โครงงาน กรด-เบส เบื้องต้น (เลขที่ 7 กับ เลขที่ 8)

4. โครงงาน มาสนุกกับแบบจำลองอะตอมกันเถอะ (เลขที่ 4 กับ เลขที่ 15)

5. โครงงาน ผลไม้ไทย (เลขที่ 3 กับ เลขที่ 9) 

6. โครงงาน  Tense ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน (เลขที่ 10 กับ เลขที่ 11)

7. โครงงาน เวกเตอร์ (เลขที่ 21 กับ เลขที่ 29)

8. โครงงาน การปัญหาเขาวงกตโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เลขที่ 16 กับ เลขที่ 17)

9. โครงงาน สมบัติของจำนวนนับ (เลขที่ 14 กับ เลขที่ 20)

10. โครงงาน ทฤษฏีบทพีทาโกรัส (เลขที่ 1 กับ เลขที่ 5)

11. โครงงาน ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (เลขที่ 33 กับ เลขที่ 34)

12. โครงงาน ความเข้มข้นของสาร (เลขที่ 18 กับ เลขที่31)

13. โครงงานการแก้ปัญหาโจทย์เรขาคณิต (เลขที่ 24 กับ เลขที่ 27)

14. โครงงานแรงและการเคลื่อนที่ (เลขที่ 23 กับ เลขที่ 30)

15. โครงงาน Exciting Preposition (เลขที่ 25 กับ เลขที่ 26)

16. โครงงาน กราฟพาราโบลา (เลขที่ 6 กับ เลขที่ 13) แน่มาก กลุ่มเดียวในห้องที่ไม่มีผลงานส่ง

17. โครงงาน PiRSquare (เลขที่ 22 กับ เลขที่ 28)

หมายเหตุ

-เก็บคะแนน ครั้งที่ 1  (วันที่ 30 มิถุนายน 2554)
-เก็บคะแนน ครั้งที่ 2  (วันที่ 18 กรกฏาคม 2554)
-การเีรียนวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 นักเรียนไม่ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์มา จะขอสอนเนื้อหาในหน่วยที่ 5 ไปก่อน
เนื่องจากครูไปราชการต่างประเทศ และในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และให้นักเรียนทุกคน
ติดตั้งโปรแกรม Dev C++ เพื่อเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี 

 

โครงานเลขที่ 10 และเลขที่ 11 ขอแก้ node เป็น 107041 นะครับ

รูปภาพของ rsmniphon

แก้ไขให้แล้ว

โครงงานเลขที่ 23 กับ 30  node ผิดคับ เเก้เป็น 99830 นะคับ^^

 

รูปภาพของ rsmniphon

แก้ไข link ให้แล้ว

โครงงานแรงและการเคลื่อนที่nodeผิด แก้เป็น99830

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์