กิจกรรมที่ 5 โครงสร้างผิวหนัง

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  5  โครงสร้างผิวหนัง
จุดประสงค์ 
1.  ศึกษาลักษณะของผิวหนังบริเวณต่างๆกันของร่างกาย
2. เพื่อให้นักเรียนบอกความแตกต่างของผิวหนังบริเวณต่างๆกันของร่างกาย
อุปกรณ์  
1. แว่นขยาย 
2. ตลับหมึก
คำชี้แจง  
1. ให้นักเรียนใช้แว่นขยายศึกษาดูส่วนของผิวหนังตรงฝ่ามือ  ปลายนิ้วมือ
    และตรงส่วนหนึ่งส่วนใดของแขน  วาดรูปแสดงลักษณะของผิวหนังที่สังเกตได้
 
 3.  นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
  1)  ผิวหนังภายนอกของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง
       ตอบ...........................................................................................................
       ..................................................................................................................
  2)  ลักษณะชองลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
       ลักษณะที่สังเกตได้  นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไร
       ตอบ...........................................................................................................
       ..................................................................................................................
       ..................................................................................................................
       ..................................................................................................................
 4.  นักเรียนศึกษาแผนภาพผิวหนังตัดขวางแสดงส่วนประกอบในขั้นต่างๆ และตอบคำถาม
  1)  จากแผนภาพ ผิวหนังของเรา สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชั้น  
  ตอบ.................................................................................................................
  ........................................................................................................................
    2)  ผิวหนังที่นักเรียนใช้แว่นขยายดูเป็นผิวหนังชั้นใด
  ตอบ.................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  3)  ปลายประสาทรับความรู้สึกต่างๆ อยู่ในชั้นใดของผิวหนัง
  ตอบ.................................................................................................................
  ........................................................................................................................

สรุปส่วนประกอบของผิวหนังเป็นแผนผังมโนทัศน์ (ทำได้แล้วค่ะ)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์