“บ้านพอดี กับ ธอส.” ประกวดออกแบบบ้านชิงทุน 4.4 แสนบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับนิตยสาร Home & Decor  ในเครือ GM ประกวดแบบบ้านในงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  


โครงการประกวดออกแบบ “บ้านพอดีกับ ธอส.” เป็นโครงการที่ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิตนักศึกษา  รวมทั้งการสนับสนุนและยกระดับสังคมเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ  พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันระดับประเทศ 


การประกวดดังกล่าวเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ผู้มีความสนใจในเรื่องของการออกแบบสามารถส่งผลงานเข้าประกวด โดยไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา 

ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งในแบบเดี่ยวหรือผลงานกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน) ลักษณะการออกแบบมุ่งเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “อยู่ร่วมกันด้วยความพอเพียงและประหยัดพลังงาน” โดยผู้เข้าประกวดต้องออกแบบบ้านในลักษณะบ้านเดี่ยวโดยมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่เกิน 40 ตารางวา รองรับสมาชิกผู้อยู่อาศัยเป็นครอบครัวขนาดกลางจำนวน 3-4 คน และจำกัดงบประมาณ   ในการก่อสร้างไม่เกิน 1 ล้านบาท พร้อมทั้งบ้านจะต้องมีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย  มีการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม ประหยัดพลังงาน และจะต้องเป็นแนวคิด การนำเสนอรูปแบบที่ไม่เคยมีการนําเสนอที่ใดมาก่อน


การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบหลัก ๆ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน ในรอบตัดสินจะคัดผลงานให้เหลือเพียง 12 ผลงาน และให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 12 ผลงาน นำเสนอผลงานอย่างละเอียด พร้อมการซักถามจากคณะกรรมการตัดสิน หลังจากนั้นจะมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 20 กันยายน 2554  


หลักเกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็นคะแนนสำหรับผลงานตรงตามแนวคิด 40 คะแนน ความคิดสร้างสรรค์
30 คะแนน และสามารถนำไปใช้ได้จริง 30 คะแนน


รางวัล
-รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล  ทุนการศึกษา 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
-รางวัลชมเชย 9 รางวัล: ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ


ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://banpordee.gmlive.com และส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2554  ดูรายละเอียดได้ที่banpordee.gmlive.com หรือ โทร.0-2241-8000 ต่อ 463, 521
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์