กิจกรรมที่ 10 กระดูกในร่างกาย

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  10  กระดูกในร่างกาย

จุดประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระดูกต่างๆในร่างกายของคน
2.  เพื่อให้นักเรียนจำแนกกระดูกตามลักษณะโครงสร้างร่างกายได้


คำชี้แจง  

1. นักเรียนเติมชื่อกระดูกแกนด้วยหมึกสีแดง และเติมชื่อกระดูกรยางค์ด้วยหมึกน้ำเงิน
    ลงในแผนภาพในหน้าถัดไปในถูกต้อง 
2. นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

ตอบคำถามต่อไปนี้
1) กระดูกในร่างกายคนที่โตเต็มวัยมีทั้งหมดกี่ชิ้น
ตอบ................................................................................................................................................


2) กระดูกศีรษะ  กระดูกซี่โครง  กระดูกสันหลัง  ทำหน้าที่อะไรที่สำคัญ
ตอบ................................................................................................................................................

3) กระดูกแบ่งออกได้กี่พวก  อะไรบ้าง  ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง
ตอบ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์