กิจกรรมที่ 13 ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  13  ปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

จุดประสงค์ 

1.   เพื่อให้นักเรียนศึกษาปัญหาเกี่ยวกับกระดูกต่างๆ
2.   เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการบำรุงรักษากระดูกในร่างกาย

คำชี้แจง  

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดปัญหาเกี่ยวกับกระดูกที่นักเรียนพบเห็นในครอบครัว

2.  เขียนแผนผังความคิดปัญหาเกี่ยวกับกระดูก

3.  ตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่าง
         3.1.  ร่างกายของคนเราคงรูปอยู่ได้เพราะ 
         ตอบ...........................................................................................................................
         3.2  กระดูกอ่อนจะไม่แข็งเท่ากระดูกเพราะเหตุใดและพบบริเวณใดของร่างกาย 
         ตอบ...........................................................................................................................
         3.3  ไขกระดูกทำหน้าที่....................................................................................................
         3.4  ถ้าเปรียบร่างกายเป็นบ้านเรือน  กระดูกจะเปรียบได้กับอะไร  ...................................................
         3.5  ขอบเขตของการเคลื่อนไหวของร่างกายขึ้นอยู่กับ ................................................................
         3.6  เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่กระดูกเรียกว่า  ....................................................................................
         3.7  เอ็นเชื่อมกระดูกทำหน้าที่  ...........................................................................................
         3.8  สาเหตุของข้อเคล็ดมีอาการปวดหรือบวม...........................................................................
         3.9  อาการข้อเคล็ดลดความเจ็บปวดได้โดย ............................................................................
         3.10 ความผิดปกติของกระดูกเกิดจากสาเหตุใดบ้าง  ..................................................................
         3.11 การยืนที่ถูกต้องควรยืนอย่างไร  ...................................................................................
         3.12 การบำรุงรักษากระดูกทำได้โดย  ..................................................................................

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์