กิจกรรมที่ 14 การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก

รูปภาพของ bd5juree

กิจกรรมที่  14  การทำงานของกล้ามเนื้อยึดกระดูก

จุดประสงค์ 

1.    เพื่อให้นักเรียนศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อแขน
2.    เพื่อให้นักเรียนอธิบายการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อที่ยึดกระดูกได้

คำชี้แจง  

1.  นักเรียนจับกล้ามเนื้อต้นแขนเหนือข้อพับในขณะที่ปลายแขนวางราบกับพื้นโต๊ะในลักษณะหงายฝ่ามือ  เปรียบเทียบกับกล้ามเนื้อต้นแขนเหนือข้อศอก  บันทึกลักษณะกล้ามเนื้อที่รู้สึก
2. วางหนังสือลงบนฝ่ามือและยกหนังสือขึ้นโดยการงอข้อบริเวณข้อศอกเท่านั้น ลองจับกล้ามเนื้อทั้งสองตรงตำแหน่งเดิมอีกครั้งหนึ่ง  บันทึกความรู้สึกและลักษณะกล้ามเนื้อที่สังเกตได้
3. เอาหนังสือออกจากฝ่ามือ  เปลี่ยนเป็นออกแรงให้ปลายแขนกดพื้นโต๊ะ ลองจับกล้ามเนื้อ  พร้อมบันทึกเช่นเดียวกับข้อ 2
4. นักเรียนตอบคำถาม
  --กล้ามเนื้อแขนขณะที่ออกแรงยกหนังสือ หรือกดพื้นโต๊ะกับขณะที่พัก มีลักษณะแตกต่าง
  กันหรือไม่  อย่างไร
ตอบ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5.  นักเรียนศึกษาภาพการงอและเหยียดแขนจากการทำงานของกล้ามเนื้อไบเซฟและไตรเซฟ  และตอบคำถาม
1) นักเรียนคิดว่ากล้ามเนื้ออันไหนคือไบเซฟ อันไหนคือไตรเซฟ
ตอบ......................................................................................................................................................
2) ถ้าไบเซฟ และไตรเซฟ เกิดหดตัวและคลายตัวพร้อมกันจะเป็นอย่างไร
ตอบ.....................................................................................................................................................

สรุปผลกิจกรรม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์