กรมควบคุมมลพิษเปิดค่ายเยาวชน ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดเรียงความเยาวชนกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าร่วมค่ายต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน            เมื่อเร็วๆนี้ นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าว กรมควบคุมมลพิษจัดทำค่ายเยาวชน “ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อม แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา กล้าที่จะแสดงความคิด และสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ และสังคมได้ ในการร่วมป้องกันมลพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในปัญหามลพิษ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ให้เกิดต้นแบบในการร่วมกันใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม            กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ทั่วประเทศร่วมส่งเรียงความในหัวข้อ “เยาวชนกับการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื้อหาเรียงความต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจของเยาวชนในการร่วมกันป้องกันมลพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียงความของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 40 คน จะได้เข้าร่วมเข้าค่ายเป็นเวลา 3 วัน 4 คืน ร่วมเรียนรู้วิชาการจากนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้สื่อข่าวจากวิทยากรพิเศษคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย ร่วมศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการและเยี่ยมชมการจัดรายการข่าวโทรทัศน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส่งผลงานได้ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ 10400 หมดเขตรับผลงานวันที่ 30 มิถุนายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2298-2082-4  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษโทรศัพท์ 0-2298-2082-4  โทรสาร 0-2298-2085  www.pcd.go.thกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์