ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 2)

รูปภาพของ pnppreecha

 

งานที่สองนี้ต้องการให้นักเรียนพรหมานุสรณ์ทำความดีโดยรวมใจอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา และสามารถจับใจความและบันทึกการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นงานสำคัญงานนี้ให้ 30 คะแนน
ดังนั้นขอให้นักเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. อ่านหนังสือแล้วสรุปตามหัวข้อต่อไปนี้
      1.1 ชื่อหนังสือ .................
      1.2 ผู้แต่ง.....................
      1.3 ชื่อสำนักพิมพ์......................
      1.4 ปีที่พิมพ์...............
      1.5 จำนวนหน้า.............อ่านวันที่.........เดือน......................พ.ศ..............
      1.6 ตรงกับสาระการเรียนรู้.........................
      1.7 สาระที่ได้จากเรื่องนี้.....(สรุปความสำคัญ)
      1.8 ตัวละคร/สิ่งที่ชอบ เหตุผลที่ชอบ.....
      1.9 ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน............
      1.10 การนำไปใช้ในชีวิติประจำวัน
      ถ้าอ่านจาก Website
      - ชื่อ Website
      - อ่านวันที่........เดือน.......................พ.ศ...............
      แล้วให้สรุปตั้งแต่ข้อ 1.6 - 1.10
2. นักเรียนต้องอ่านไม่น้อยกว่า 5 เล่ม หรือ 10 Website
3. มีภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ ในแต่ละเรื่อง ถ้านำภาพจาก Wewbsite ใดมาต้องอ้างอิงที่ใต้ภาพด้วย
4. ทำเรื่องละ 1 หน้า โดยใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> ขอให้ศึกษาวิธีการใช้จาก www.thaigoodview.com/node/20850  ตอนที่ 3
5. ทุกเรื่องต้องอยู่ใน node เดียวกัน
6. ข้อควรระวังอย่าใช้ Copy  Paste แต่ต้องอ่านแล้วสรุปด้วยตนเอง
ขอให้โชคดีทุกคน

สำหรับนักเรียนที่ชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ก็สามารถนำมาเสนอได้ และปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสื่อที่นักเรียนไปศึกษา ข้อสำคัญคือนักเรียนได้อะไรจากสื่อนั้น ๆ

ใหม่   ส่งงานชิ้นที่2

 http://www.thaigoodview.com/node/114087

* นาย วชิร ยิ้มละมัย  ม.6/11 เลขที่ 25 

ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/112155

นาย ณัฐพงษ์ พืชพันธ์   ม.6/11  เลขที่ 28

รูปภาพของ pnp32381

ส่งงานครับ

http://thaigoodview.com/node/112971

นายวรกานต์  คงบุรี  ม.6/11 

รูปภาพของ pnp32728

งานชิ้นที่ 2 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/112787

 

รูปภาพของ pnp32483

แก้งานใหม่ค่ะ
เข้าไปชมด้วยนะค่ะคุณครู
http://www.thaigoodview.com/node/109164

รูปภาพของ pnp32739

http://www.thaigoodview.com/node/109172

หนูแก้งานใหม่ค่ะ ,,อยากได้คะแนนเยอะ ๆ

เข้าไปชมด้วยนะค่ะ ^______________^

รูปภาพของ pnp32657

http://thaigoodview.com/node/111722

ส่งงาน

คับ

อาจาร์ย

นายธนากร   ปุณณะนิธิ  

เลขที่  21  

ม.6/11 

รูปภาพของ pnp 32467

http://thaigoodview.com/node/111740

นายธนาคม รอดฉิม ชั้นม6/11 เลขที่ 11 ส่งงาน จ๊ะครูปรีชา

รูปภาพของ pnp32578

http://www.thaigoodview.com/node/110661

 นายวิบูลย์ ภัทรเมธาวรกุล 1 เลขที่ 15ชั้น 6/1

ส่งงานครับบบบบบบบ

รูปภาพของ pnp32338

 ส่งงานชิ้นที่2ครับ

นายอภิวัฒน์ สายเสียงสด เลขที่1 ม.6/11

http://www.thaigoodview.com/node/111064

รูปภาพของ pnp32342

http://thaigoodview.com/node/110945 

ส่งงานชิ้นที่ 2

นางสาวเพ็ญภัค  พริ้มพราย  เลขที่  30  ม.6/11

รูปภาพของ pnp35015

http://www.thaigoodview.com/node/110707?page=0%2C0

นาย เกียรติชัย บุญคล้าย ม.6/11 เลขที่ 26 ส่งแล้วนะ

รูปภาพของ pnp32359

http://www.thaigoodview.com/node/110679

ส่งงาน

นายกันธาดา  เลิศผสมสิทธิ์

รูปภาพของ pnp32578

http://www.thaigoodview.com/node/110661

นายวิบูลย์ ภัทรเมธาวรกุล ชั้น 6/11 เลขที่ 15

ส่งงานค๊าบ

รูปภาพของ pnp35017

http://thaigoodview.com/node/110671


ส่งงานครับ


นายหลักทรัพย์  ศิริสังข์ไชย  

รูปภาพของ pnp32703

http://www.thaigoodview.com/node/107610

นายกิตินันท์  เข้มแจ้ง 

รูปภาพของ pnp32452

http://www.thaigoodview.com/node/110654

ส่งงานชิ้นที่ 2 นางสาวสุภัคสินี  กำมะหยี่

รูปภาพของ pnp32655

http://www.thaigoodview.com/node/109920

 

ส่งงานครับ

นาย ณภัทร จิราณิชชกุล 6/11 เลขที่ 20 <โก๋ยีนส์>

รูปภาพของ pnp32412

http://www.thaigoodview.com/node/109919

ส่งงานครับ

นายเดชาวัต     มาคล้าย  ม.6/11  เลขที่ 7

รูปภาพของ pnp 35028

http://thaigoodview.com/node/108183

ส่งงานครับ

นายกฤษฎา หนองเหล็ก ม.6/11 เลขที่ 29 

รูปภาพของ pnp32588

http://www.thaigoodview.com/node/109184?q=node/109184

 นางสาวจิตกัญญา  รุ่งสว่าง  เลขที่  36

ส่งงานชิ้นที่ 2  

รูปภาพของ pnp32739

http://www.thaigoodview.com/node/109172?q=node/109172

นางสาวพิศลดา  มีคง  ม 6/11 เลขที่ 41 ส่งงานชิ้นที่ 2 นะค่ะ 

 

:) 

รูปภาพของ pnp32459

http://thaigoodview.com/node/109154

ส่งงานครับอาจาร์ย

นายจิรายุศ  มงคลศิริโรจน์  เลขที่ 10

รูปภาพของ pnp32368

http://thaigoodview.com/node/109175

ส่งงานที่ 1 คับ

นายทศพร อักษรนันทน์ ม.6/11 เลขที่ 4 

รูปภาพของ pnp32618

http://thaigoodview.com/node/108998  

ส่งงานครับ

นายภาณุพงษ์  รุ่งเพียร  เลขที่ 17 

รูปภาพของ pnp32395

http://www.thaigoodview.com/node/108083

ส่งงานค่ะ...ชิ้นที่ 2 นะค่ะ 

นางสาว นภสร พูลการุณ เลขที่31 ค่ะ

 

รูปภาพของ pnp32690

http://www.thaigoodview.com/node/109165

นางสาวพัชรภรณ์   เย็นใจ

ส่งงานที่ 2 ค่ะ 

รูปภาพของ pnp32483

http://www.thaigoodview.com/node/109164?q=node/109164

 

กนกพร  ประสพศรี ส่งงานชิ้นที่ 2 จ่ะ 

รูปภาพของ pnp32361

ส่งงานคับครู  ส่งงาน  ^^

 เจษฎา  เจริญวงค์  เลขที่ 3  ม 6/11

  http://www.thaigoodview.com/node/108997?page=0%2C0

รูปภาพของ pnp32377

 

      ส่งงานชิ้นที่ 2 ครับ^^

ู            ♣♥♥♣:))))))))))

             นายภักดี  กลิ่นสน  ม.6/11  เลขที่ 5 

                  http://www.thaigoodview.com/node/109151 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์