ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 2)

รูปภาพของ pnppreecha

งานที่สองนี้ต้องการให้นักเรียนพรหมานุสรณ์ทำความดีโดยรวมใจอ่านเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเจริญพระชนมายุ 55 พรรษา และสามารถจับใจความและบันทึกการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นงานสำคัญงานนี้ให้ 30 คะแนน
ดังนั้นขอให้นักเรียนดำเนินการดังต่อไปนี้
1. อ่านหนังสือแล้วสรุปตามหัวข้อต่อไปนี้
      1.1 ชื่อหนังสือ .................
      1.2 ผู้แต่ง.....................
      1.3 ชื่อสำนักพิมพ์......................
      1.4 ปีที่พิมพ์...............
      1.5 จำนวนหน้า.............อ่านวันที่.........เดือน......................พ.ศ..............
      1.6 ตรงกับสาระการเรียนรู้.........................
      1.7 สาระที่ได้จากเรื่องนี้.....(สรุปความสำคัญ)
      1.8 ตัวละคร/สิ่งที่ชอบ เหตุผลที่ชอบ.....
      1.9 ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน............
      1.10 การนำไปใช้ในชีวิติประจำวัน
      ถ้าอ่านจาก Website
      - ชื่อ Website
      - อ่านวันที่........เดือน.......................พ.ศ...............
      แล้วให้สรุปตั้งแต่ข้อ 1.6 - 1.10
2. นักเรียนต้องอ่านไม่น้อยกว่า 5 เล่ม หรือ 10 Website
3. มีภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ ในแต่ละเรื่อง ถ้านำภาพจาก Wewbsite ใดมาต้องอ้างอิงที่ใต้ภาพด้วย
4. ทำเรื่องละ 1 หน้า โดยใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> ขอให้ศึกษาวิธีการใช้จาก www.thaigoodview.com/node/20850  ตอนที่ 3
5. ทุกเรื่องต้องอยู่ใน node เดียวกัน
6. ข้อควรระวังอย่าใช้ Copy  Paste แต่ต้องอ่านแล้วสรุปด้วยตนเอง
ขอให้โชคดีทุกคน

สำหรับนักเรียนที่ชอบดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ก็สามารถนำมาเสนอได้ และปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสื่อที่นักเรียนไปศึกษา ข้อสำคัญคือนักเรียนได้อะไรจากสื่อนั้น ๆ

รูปภาพของ pnp 32344

ส่งงานใหม่คระ

ที่ทำแล้วเปิดไม่ได้คะ

นางสาว  จิรวรรณ  พุอ้อย  ม.6/12 เลขที่  14

http://www.thaigoodview.com/node/112878

รูปภาพของ pnp32394

http://thaigoodview.com/node/112099?page=0%2C0

ส่งงานค่ะ นางสาวนพวรรณ ใจบรรเจิดกุล ม.6/12 เลขที่ 21

รูปภาพของ pnp35019

http://thaigoodview.com/node/109442?q=node/109442

 ส่งงาน ค่ะ นางสาวฐิติมา จินดาพฤกษ์ ม.6/12 เลขที่ 38

รูปภาพของ pnp32686

http://thaigoodview.com/node/109437?q=node/109437

ส่งงานค่า นางสาวประวีนา สุขพลาย ม.6/12 เลขที่ 33 

รูปภาพของ pnp32392

 ส่งงานคะครู Smile

พรวลัย  อิงควราภรณ์กุล  6/12  เลขที่ 19 นะค่ะ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/109321

รูปภาพของ pnp35023

http://www.thaigoodview.com/node/109192

ครบทุกอันคะ

ชลธิชา เครือสมบัติ เลขที่39 ห้อง12^^

รูปภาพของ pnp 35026

ครบคะ

http://www.thaigoodview.com/node/108639?page=0%2C4

อัสมา อารีย์ 6/12 เลขที่40

รูปภาพของ pnp 35026

http://www.thaigoodview.com/node/108639?page=0%2C3

ส่งชิ้นที่4 คะ

อัสมา อารีย์ เลขที่ 41 ม.6/12

รูปภาพของ pnp32783
ส่งงานค่ะ : )
#
Get to Know' MY project 
บุญรัตน์ เมืองสมบัติ
เลขที่ ๓๕ 
รูปภาพของ pnp32439

ส่งงานค่า.....อาจารย์

นิชานันท์ นิวาศะบุตร 6/12 เลขที่ 21

 

http://www.thaigoodview.com/node/109183

 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ npn 32344

ส่งงานคร้า

แต่ยังไม่สมบูรณืเท่าไรคะ

นางสาว  จิรวรรณ  พุอ้อย  ม.6/12  เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/109182?q=node/109182/edit

รูปภาพของ pnp32656
ส่งงานครับคุณครู!!!!!!
(ครบแล้วนะครับ)
นาย ธนพล    พัชรวิโรจน์สกุล
ม.6/12    เลขที่ 10
รูปภาพของ pnp35025

http://www.thaigoodview.com/node/108375?page=0%2C4

ส่งงานครั้งสุดท้ายคะ

นางสาว นลินรัตน์ รัตนะ ม.6/12 เลขที่40

ส่งงานครบแล้วครับ
นายสถิตคุณ วงศ์น้ำเพชร ม.6/12 เลข 5
รูปภาพของ pnp35025

http://www.thaigoodview.com/node/108375?page=0%2C3

ส่งครั้งที่4 คะ

นลินรัตน์ รัตนะ ม.6/12 เลขที่40 ^^

ส่งงานค่ะครู^^
อย่าลืมตรวจๆๆนะคร๊าาาาา
O_o 
นางสาวไอลดา  บุญประเสริฐ
ม.๖/๑๒ เลขที่ ๔๒  
รูปภาพของ pnp32760

Reading Lead you well!! * :)  ส่งงานครับครู Laughing

รัชพล ผะอบเหล็ก เลขที่ 12 ม.6/12

http://www.thaigoodview.com/node/109023

รูปภาพของ pnp 32322

ส่งงาน (ใหม่)ครับ ^^ คุณครู ที่

 

นายปองสิชฌ์ นาเมือง ม.6/12 เลขที่1 ครับผม ^^

http://www.thaigoodview.com/node/109030

รูปภาพของ pnp32662

ส่งงานครับคุณครู

นายน้ำมนต์ อินพันทัง เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/109171

รูปภาพของ pnp32463

คุณครูคร้าบส่งงานนะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/109162 

นายไตรวัฒนา เขียวมณี ( อันล่าสุดฉบับสมบูรณ์ครับ)

รูปภาพของ pnp32354

ส่งงานครั้งสุดท้ายค่ะ 

มนัสนันท์ เทียนชัยทัศน์ เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/106868

ขอบคุณค่าาาาา (^/\^)

รูปภาพของ pnp 32322

ส่งครับบ ^^

นายปองสิชฌ์ นาเมือง ม.6/12 เลขที่1 นะครับ ถ้าไม่ดีแนะนำด้วยนะครับผม ^^

http://www.thaigoodview.com/node/109030?q=node/109030

รูปภาพของ pnp32499

 ส่งงานครั้งสุดท้าย

น.ส.วิมลวรรณ ภัทรเมธาวรกุล เลขที่ 24

http://www.thaigoodview.com/node/108966

 

รูปภาพของ pnp32463

ส่งงานค้าบบบ ^^
http://www.thaigoodview.com/node/109162

นายไตรวัฒนา เขียวมณี เลขที่ 6 ( ยังไม่เสดนะค้าบบ ) รอก่อนอิก 2 เรื่อง

รูปภาพของ pnp32378
ส่งงานค๊าบครู ;D
นายภานุพงศ์ โมสุทธิ 6/12 เลขที่ 3 ครับผม
 

รูปภาพของ pnp32680
คุณครูขา ส่งงานฉบับสมบูรณ์แบบคะ

นางสาวชลกาญจน์ พวงน้อย เลขที่32 คะhttp://www.thaigoodview.com/node/109005
รูปภาพของ pnp35018

 ส่งงานค่าาาาา ^^

นางสาวจารุวรรณ ลูกตุ้มมทอง ม.6/12 เลขที่37

 http://www.thaigoodview.com/node/109013

รูปภาพของ pnp32614

ส่งงานครับ ทั้งหมด 5เรื่อง ครับ สนุกทั้งนั้นเลยครับ

นายปองพล พวงสร้อยสน ม.6/12 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/109150

รูปภาพของ pnp32333

http://www.thaigoodview.com/node/109147

 

นายสถิตพงษ์   จุติเวช     เลขที่ 2
 
ส่งงานครั้งที่ 2 ครับ 
รูปภาพของ pnp32445

ส่งงานค่ะ

น.ส.วิมลชยา  พุทธบูชา ม.6/12 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/108205

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์