"ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ” รับสมัครวันนี้ถึง 15 ก.ค. 2554

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับบริษัทน้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ประจำปี 2554 เปิดรับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน” โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13 -18 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพ ฯ  สมุทรปราการ  ปทุมธานี นนทบุรี  นครปฐม และสมุทรสาคร ทีมละไม่เกิน 3 คนและครูที่ปรึกษา 1 คน  ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท โดยรางวัลชนะเลิศจะได้ 60,000 บาท

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นรายงานวิจัยที่สะท้อนแนวคิดการอนุรักษ์น้ำตามหัวข้อการประกวด และต้องเป็นนวัตกรรมที่แสดงถึงวิธีการ หรือกระบวนการที่มีผลในเชิงวิชาการรองรับหรือพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้  หรือเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือการจำลอง หรือการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดด้านการอนุรักษ์น้ำที่ระบุไว้ในรายงานวิจัย และต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการส่งผลงานเข้าประกวดมี 2 รอบ ได้แก่ การส่งเค้าโครงงานวิจัย ในรอบคัดเลือก และส่งรายงานการวิจัยในรอบตัดสิน 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ipst.ac.th  

สอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการ GLOBE สสวท. โทร. 0-2392- 4021 ต่อ 1124  Email : globeproject@ipst.ac.th
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์