งานครั้งที่ 2 ม.6/8 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 2 ม.6/8 ภาคเรียนที่ 1/2554 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 • สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เนื้อหาเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ไม่ใช่คน เช่น พืช สัตว์ มุมต่างๆ ห้องต่างๆ หน้าห้อง เป็นต้น
 • ความยาว อย่างน้อย 50 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 5 ภาพ พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง
  (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง
 • ส่งงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 05.30 น.
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนในห้อง มีที่ไม่ถูกต้องตรงไหนในการทำบล็อก (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511
 • รูปภาพของ sss28288

  ส่งงานค่ะ

  น.ส.สุพิชชา สายวิรุณพร ม.5/8 เลขที่ 28

  http://thaigoodview.com/node/105889

  ส่งงานค่ะ 

  น.ส.วริษฐา  ผากชมภู  ม.6/8 เลขที่ 19

  http://www.thaigoodview.com/node/105899 

  รูปภาพของ sss28222

  ส่งงานใหม่ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/105876

  กล้วยไม้ค่ะ

  รูปภาพของ sss28315

   

  http://www.thaigoodview.com/node/105604

  ส่งงานคะ

  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ต้นหญ้า

  http://www.thaigoodview.com/node/105882

  ส่งค่ะ ต้นนนทรี

  รูปภาพของ sss28017

  ส่งงานค่ะ

  เรื่อง กระโดดเชือก

  http://www.thaigoodview.com/node/105887

  รูปภาพของ sss28239

  ส่งงานค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/105877

  รูปภาพของ sss28271

  http://www.thaigoodview.com/node/105879

  นันทยา คีรีสุวรรณกุล เรื่อง Blog , แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  รูปภาพของ sss28288

   

  ส่งงานใหม่ค่ะ

  น.ส.สุพิชชา  สายวิรุณพร ม.6/8 เลขที่ 28

  สุขบัญญัติ 10 ประการ , แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://thaigoodview.com/node/105889

   

  รูปภาพของ sss28305

  ใหม่

  ส่งงาน

  ม.6/8 เลขที่ 33

  http://www.thaigoodview.com/node/103883

  รูปภาพของ sss28253

  ส่งงานคะ

  http://thaigoodview.com/node/105894

  เลขที่ 17 ม.6/8

  รูปภาพของ sss28276

   

  ม.6/8 เลขที่ 25

  http://www.thaigoodview.com/node/105890

  รูปภาพของ sss28213

  ส่งงานค่ะ

  บุปผชาติ  แซ่แต้  เลขที่ 4 ม.6/8

  http://thaigoodview.com/node/106219

   

  รูปภาพของ sss28260

  ส่งงานคับผม

  ม.6/8 เลขที่ 20 

  http://www.suriyothai.ac.th/th/node/4589

  และ

  http://thaigoodview.com/node/106344 

  23.21 ของวันที่ 1 สิงหา ยังทันไหมนี่ 

  ไม่ได้เขียน node ลงไปที่ใบของห้อง ได้ไหมอาจารย์

   

   

  รูปภาพของ sss28211

  ส่งงานค่ะ อาจารย์
  http://www.thaigoodview.com/node/105888

  รูปภาพของ sss28312

  ส่งงาน
  http://www.thaigoodview.com/node/106083?q=node/106083/edit

  รูปภาพของ sss28293

  ต้นหมาก : แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://www.thaigoodview.com/node/105901 

  รูปภาพของ sss28309

   

  ส่งานค่ะ

  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย : ต้นข่อย

  http://www.thaigoodview.com/node/105903

  รูปภาพของ sss28283

  อาจารย์ !! ส่งงานค่ะ ... .

  http://www.thaigoodview.com/node/105896  

  รูปภาพของ sss28302

  ส่งงานค่ะ

  ต้นเล็บครุฑ  http://www.thaigoodview.com/node/105902?q=node/105902 

  รูปภาพของ sss28017

  http://www.thaigoodview.com/node/105887 กระโดดเชือก

  รูปภาพของ sss28306

   

  http://www.thaigoodview.com/node/106299

  นาฬิกา : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  รูปภาพของ sss28316

  http://thaigoodview.com/node/105886

  (ส่งงานค่ะ) 

  รูปภาพของ sss28221

  ส่งงานค่ะ :'))

  น้ำดื่ม REVERSE OSMOSIS (RO) : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://thaigoodview.com/node/105905

  รูปภาพของ sss28285

  http://www.thaigoodview.com/node/106016

  เทศน์มหาชาติ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  ธนพร โศภาพรพรหม ม.6/8 เลขที่ 27

  รูปภาพของ sss28250

  ส่งงานค่ะ

   ASEAN : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

  http://www.thaigoodview.com/node/105904

  รูปภาพของ sss28303

  ส่งงานค่ะ

  ต้นประดู่ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 

  http://thaigoodview.com/node/103890?q=node/103890

    นางสาวสุเมยี  ฤทธิ์นำศุข  เลขที่  32  ม.6/8

  ใหม่

  ส่งงานเรื่อง กระรอก

  http://www.thaigoodview.com/node/105899

  น.ส.วริษฐา ผากชมภู ม.6/8 เลขที่ 19 ค่ะ

  http://www.thaigoodview.com/node/105882

  อรอุษา    เปิงสูง เขขที่ 41 ม 6/8 ค่ะ

  รูปภาพของ sss28255

  ส่งงานค่ะ

  เรื่องพวงหยก

  http://www.thaigoodview.com/node/105891

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์