ประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 100 ปีสมาคมฝรั่งเศส ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-ปารีส

โครงการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 100 ปีสมาคมฝรั่งเศส” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศสฯ ในปีพ.ศ.2555 โดยโลโก้ที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปใช้ในการเผยแพร่ในกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ และเจ้าของผลงานยังได้รับรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ-ปารีส


ระเบียบการประกวดออกแบบ
ข้อ 1 :
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455 จัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้ง
ข้อ 2 :
การประกวดนี้เปิดโอกาสให้แก่ศิลปิน นักออกแบบอาชีพและสมัครเล่นตลอดจนผู้ที่สนใจทุกคนโดยไม่จำกัดอายุ การเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นรายบุคคล
ข้อ 3 :
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะเลือกพิจารณาเพียงหนึ่งผลงานต่อผู้ส่งประกวดหนึ่งคน แต่ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานของตนได้มากกว่าหนึ่งผลงาน
ข้อ 4 :
ตราสัญลักษณ์ครบรอบหนึ่งร้อยปีจะใช้พิมพ์ลงบนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เช่น ประกาศโฆษณา, ป้ายประชาสัมพันธ์, โปรแกรมกิจกรรม, จดหมายเผยแพร่ตลอดจนปรากฏในเว็บไซต์และของที่ระลึกต่างๆในปี พ.ศ. 2555
ผลงานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ใช้แนวคิดจากตราสัญลักษณ์ปัจจุบันของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสามารถดาวน์โหลดดูในไฟล์ Illustrator จากเว็บไซต์
http://fr.alliance-francaise.or.th/images/LogoAFillustrator.ai
- ต้องมีชื่อสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยตลอดจนระบุคำว่า 100 ปีแห่งการก่อตั้ง ในตราสัญลักษณ์
- เป็นตราสัญลักษณ์สี
- ตราสัญลักษณ์ต้องเป็นไฟล์ Illustrator (.ai)
- รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ออกแบบต้องไม่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์
ข้อ 5 :
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดล่วงหน้า ผู้สนใจสามารถส่งผลงานของตนทางอีเมลมาที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพถึง
- คุณอานน์-โซฟี ชูแมล anne-sophie.jumelle@alliance-francaise.or.th
- คุณวราลักษณ์ มิตรา waralux@alliance-francaise.or.th
โดยต้องระบุชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งผลงานประกวดมาด้วย
ปิดรับผลงานวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 24.00 น.
ข้อ 6 :
ตราสัญลักษณ์ทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ไม่สามารถนำมาเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆได้
ข้อ 7 :
การตกลงเข้าร่วมประกวดถือเป็นการยอมรับว่าผลงานทุกชิ้นที่ส่งมาจะเป็นทรัพย์สินของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพตั้งแต่วันที่ได้รับผลงาน
ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดถือว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานและต้องรับรองว่าตราสัญลักษณ์ของตนไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการตัดสินว่าชนะเลิศจะถือเป็นทรัพย์สินของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องสละลิขสิทธิ์ในการนำตรา-สัญญลักษณ์นี้ไปใช้
ข้อ 8 :
ผลงานที่ส่งมาประกวดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยพนักงานและฝ่ายบริหารของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินตรา-สัญลักษณ์ที่ชนะเลิศโดยใช้เกณฑ์ความแปลกใหม่, การดึงดูดสายตาและความชัดเจนในการสื่อความหมายของการครบรอบหนึ่งศตวรรษแห่งการก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ คณะกรรมการจะประชุมคัดเลือกผลงานภายในระเวลา 15 วันหลังจากวันที่ปิดรับผลงาน
หากคณะกรรมการลงความเห็นว่าไม่มีผลงานออกแบบชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจะมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกการประกวดได้โดยผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้
ข้อ 9 :
ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพทางโทรศัพท์หรืออีเมลและจะได้รับเชิญให้มารับรางวัลที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ตราสัญลักษณ์และชื่อผู้สร้างสรรค์จะนำลงประกาศในเว็บไซต์ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 10 :
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะมอบบัตรเพื่อนำไปขึ้นรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ปารีส ของสายการบินโอมานแอร์ไลน์ซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันทื่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ข้อ 11 :
ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดมีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องนำหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองมาแสดงด้วย
ข้อ 12 :
การแสดงความจำนงเพื่อเข้าร่วมประกวดนี้ถือเป็นการยอมรับกติกาต่างๆในระเบียบการฉบับนี้และจะไม่สามารถโต้แย้งผลตัดสินการประกวดได้

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยสามารถดูกติกาการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.alliance-francaise.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-670-4230

ส่งผลงานการออกแบบ  โลโก้ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรของสมาคมฝรั่งเศส
คุณอานน์-โซฟี ชูแมล anne-sophie.jumelle@alliance-francaise.or.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
คุณวราลักษณ์ มิตรา waralux@alliance-francaise.or.thอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์