ห้องเรียนครูพรหมพรพรรธ สิงห์เล็ก โรงเรียนเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ mpbprompornpat

ห้องเรียนครูพรหมพรพรรธ สิงห์เล็ก
โรงเรียนเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 

แหล่งที่มาของวีดิโอ : http://youtu.be/ALvu-7BFSKo

   งานครั้งที่ 1 / งานครั้งที่ 2

   งานครั้งที่ 1 / งานครั้งที่ 2

    งานครั้งที่ 1 / งานครั้งที่ 2

   งานครั้งที่ 1 / งานครั้งที่ 2 

    งานครั้งที่ 1 / งานครั้งที่ 2/งานครั้งที่ 3 

รูปภาพของ mpb13179

ต้นไม้คะ

http://www.thaigoodview.com/node/112374

http://www.thaigoodview.com/node/112372

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/112209

นางสาว มัณฑนา ชูจิต เลขที่ 23 ม. 6/1

รูปภาพของ mpb12092

ต้นไม้คับ

http://www.thaigoodview.com/node/112369

http://www.thaigoodview.com/node/112368

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/112207

นาย ตระการ ปราณอุดมรัตน์ ม6/1 เลขที่ 2

รูปภาพของ mpb12154

ต้นไม้คะ

http://www.thaigoodview.com/node/112151

http://www.thaigoodview.com/node/112149

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/106565

น.ส.วนาลี  ใกล้ชิด ม.6/1 เลขที่16

รูปภาพของ mpb12104
ต้นไม้

http://www.thaigoodview.com/node/111995

http://www.thaigoodview.com/node/112002

นาย โสภณ เลือดแดง เลขที่4 ม.6/1

รูปภาพของ mpb12087

ต้นไม้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/112177
http://www.thaigoodview.com/node/112176

อาณาจักรสิ่งมีชีวิตครับ

http://www.thaigoodview.com/node/104136

นายครรชิต  หนูภูเขา เลขที่1 ม.6/1

รูปภาพของ mpb12087

ต้นไม้ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/112177
http://www.thaigoodview.com/node/112176

อาณาจักรสิ่งมีชีวิตครับ

http://www.thaigoodview.com/node/104136

รูปภาพของ mpb12149

http://www.thaigoodview.com/node/112091

รูปภาพของ mpb12187

งานที่ 3 คะ

http://www.thaigoodview.com/node/112004
http://www.thaigoodview.com/node/112140
นางสาวจินตนา แป้นทอง ชั้น ม.6/1  เลขที่  19

 

อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/112117

น.ส. ฉันทิกา  นามเรือง ชั้นม.6/1 เลขที่20

รูปภาพของ mpb12129

อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

http://www.thaigoodview.com/node/111850

นาย ชินนุกูล  ยิ้มเยาะ ชั้นม.6/1 เลขที่5

รูปภาพของ mpb12129

http://www.thaigoodview.com/node/112114

http://www.thaigoodview.com/node/112115

นาย ชินนุกูล  ยิ้มเยาะ ชั้นม.6/1 เลขที่ 5

รูปภาพของ mpb12104

http://www.thaigoodview.com/node/111995

http://www.thaigoodview.com/node/112002

นายโสภณ เลือดแดง  ม.6/1 เลขที่4

รูปภาพของ mpb12118

งานที่  3
www.thaigoodview.com/node/112092
www.thaigoodview.com/node/112093

น.ส.ภัคจิรา  สินธุ์มานะ  ม.6/1 เลขที่  10

รูปภาพของ mpb12118

งานที่   3
www.thaigoodview.com/node/112092
www.thaigoodview.com/node/112093

น.ส.ภัคจิรา   สินธุ์มานะ  ม.6/1  เลขที่  10

รูปภาพของ mpb12981

ด.ญ.วรรณวิสา  ยิ้มเยาะ  ชั้น ม.3/1  เลขที่18

ต้นไม้ชนิดที่ 1 ไมยราบ  node/111840

ต้นไม้ชนิดที่ 2 พลับพลึง  node/111844

ต้นไม้ชนิดที่ 3 เทียนทอง  node/111848

 

รูปภาพของ mpb12982

ด.ญ. วริญา   บุดดี   เลขที่ 19  ม3/1

ต้นไม้ชนิดที่1 หญ้าคา node/111839

ต้นไม้ชนิดที่2 ต้นตะไคร้ node/111843

ต้นไม้ชนิดที่3 ต้นมะระขี้นก node/111846

ด.ญ.พิราวรรณ    พรมมณี  ชั้น ม.3/1  เลขที่ 15   node/111842

รูปภาพของ mpb 13234

น.ส.กุสุมา พุ่มซ้อน

http://www.thaigoodview.com/node/105247
http://www.thaigoodview.com/node/106564

http://www.thaigoodview.com/node/111704

รูปภาพของ mpb 13234

น.ส.กุสุมา พุ่มซ้อน
http://www.thaigoodview.com/node/110572

รูปภาพของ mpb12981

ด.ญ.วรรณวิสา ยิ้มเยาะ ชั้น ม.3/1 เลขที่ 18 เรื่อง เมนเดล (node/105364)

ด.ช.อนุสรณ์  สังข์ศิลิ  เลขที่5 งานทีา1 (node/106645)

รูปภาพของ mpb13025

ด.ญ.ผกามาศ หมวดแดง เลขที่31 ม.3/1  node/106331

รูปภาพของ mpb12983

เด็กหญิงวริศรา   เพชรประดับ  เลขที่ 20 ม.3/1  / node /104208

ด.ญ.รัตนาภรณ์  พรสุริวงษ์  ม.3/1 เลขที่ 17  /node/106333

รูปภาพของ mpb13011

ด.ญ.ปนัดดา  แสนสำราญ ม.3/1 เลขที่ 28   /node /106327

ด.ญ. วรรณวิสา  ยิ้มเยาะ ม.3/1  เลขที่ 18 /node/103564

ผมส่งงานแล้วครับ  node 106052  ด.ช.ธนกฤต  คงกระพันธ์   ม.3/1  เลขที่4

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เป็นกำลังใจให้ครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์