ห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครูวีระศักดิ์ สอนอาจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ

รูปภาพของ weerasak45

นักเรียนทุกคนควรปฏืบัติดังนี้

 • สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล
 • สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • หน่วยที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • สาระ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา
  • ภาระงาน ให้นักเรียนสร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ความยาว อย่างน้อย 40 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง ส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

  หน่วยที่ 2 เรื่องการสื่อสารข้อมูล

  • สาระ ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ภาระงาน ให้นักเรียนสร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารข้อมูล ความยาว อย่างน้อย 40 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูล และแหล่งที่มาของรูปภาพ ให้ถูกต้อง ส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์