งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครูพรหมพรพรรธ สิงห์เล็ก

รูปภาพของ mpbprompornpat

Surprised งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ให้นักเรียนค้นคว้าประวัติของเมนเดลและสิ่งที่ทำให้เขาได้รับสมญานามว่าเป็น"บิดาแห่งพันธุศาสตร์" (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ส่งวันที่  29 ก.ค. 54
โดยสมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้ว upload รูปภาพตนเองใส่ลงไปใน blog ของตนเอง  1  ชิ้น ความยาวอย่างน้อย  20  บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูลและแหล่งที่มาของภาพให้ถูกต้อง 
สมาชิกในห้องมาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนเป็นอย่างไร  มีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง  แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่างว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น www.thaigoodview/node/11600

รูปภาพของ mpb12987

ด.ญ.อารยา พ่วงตรง ม.3/1 เลขที่22   node/106337

ด.ญ.  กนกกานต์  แซ่ลี้   ชั้นม.3/1  เลขที่ 6 เรื่อง เมนเดล (node/104163)

รูปภาพของ mpb12975

ด.ญ.พรกมล ขุนพิลึก ม.3/1 เลขที่ 13 เรื่อง ประวัติเมนเดล  node/105348

รูปภาพของ mpb 13001

ด.ญ.กสิณา      มหาพ่วง  ม.3/1 เลขที่ 23  (node/106644)

รูปภาพของ mpb13025

ด.ญ. อุไรรัตน์ ปราณรุ่งกิจ เลขที่34 ม.3/1 node/105149

รูปภาพของ mpb 12953

ด.ช.ธิติภัทร์ ภิญโญยิ่ง ม.3/1 เลขที่ 2  เรื่อง ประวัติเมนเดล (node/105949)

รูปภาพของ mpb13003

ด.ญ. จันทร์เพ็ญ  อาจสาคร เลขที่25 ม.3/1 (node/106328)

รูปภาพของ mpb13004

ด.ญ. จุฑามาศ  แคใหญ่ ม.3/1 เลขที่26 ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง ประวัติเมนเดล (node/104143)

รูปภาพของ mpb12971

ด.ญ.นิรชา จับจิต ม.3/1 เลขที่ 10  ชิ้นงานที่1 เรื่อง ประวัติเมนเดว(node/106205)Wink

รูปภาพของ mpb13002

ด.ญ. ขวัญสิรี ชูชื่น ม.3/1 เลขที่ 24 ชิ้นงานที่ 1 ประวัติเมนเดล ( node/106209Laughing)

รูปภาพของ mpb13003

 

งานเรียบร้อยดี เอาLaughingไปเลย

รูปภาพของ mpb13002

ด.ญ. ขวัญสิรี ชูชื่น ม.3/1 เลขที่ 24 ชิ้นงานที่ 1 ประวัติเมนเดล ( node/106003) ส่งงานแล้วนะคะอาจารย์

รูปภาพของ mpb12971

เนื้อหาดีมากLaughingค่ะครู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์