งานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครูพรหมพรพรรธ สิงห์เล็ก

รูปภาพของ mpbprompornpat

Foot in mouthงานครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ให้นักเรียนเลือกต้นไม้ในโรงเรียนคนละ  1  ต้น แล้วไปค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลของพืชเหล่านั้นตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
2.ชื่อพื้นเมือง
3.ลักษณะของต้น
4.ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร
5.แหล่งที่พบ
6.ข้อมูลอื่นๆ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ส่งวันที่  30 สิงหาคม 54
ใส่ลงไปใน blog ของตนเอง  1  ชิ้น ความยาวอย่างน้อย  10  บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพ ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูลและแหล่งที่มาของภาพให้ถูกต้อง 
สมาชิกในห้องมาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนเป็นอย่างไร  มีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง  แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่างว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น www.thaigoodview.com/node/11600

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์