งานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครูพรหมพรพรรธ สิงห์เล็ก

รูปภาพของ mpbprompornpat

Embarassedงานครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ให้นักเรียนเลือกต้นไม้ในโรงเรียนคนละ  2  ต้น แล้วไปค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลของพืชเหล่านั้นตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ชื่อวิทยาศาสตร์
2.ชื่อพื้นเมือง
3.ลักษณะของต้น
4.ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร
5.แหล่งที่พบ
6.ข้อมูลอื่นๆ
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน/ต้นละ 5 คะแนน)
ส่งวันที่  8 กันยายน 54
ใส่ลงไปใน blog ของตนเอง  2  ชิ้น ความยาวอย่างน้อย  10  บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย  1 ภาพต่อ 1 ต้น ให้บอกแหล่งที่มาของข้อมูลและแหล่งที่มาของภาพให้ถูกต้อง 
สมาชิกในห้องมาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของเพื่อนเป็นอย่างไร  มีตรงไหนที่ไม่ถูกต้อง  แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่างว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น www.thaigoodview.com/node/11600 

รูปภาพของ mpb12139

http://www.thaigoodview.com/node/112142 

http://www.thaigoodview.com/node/112139

 น.ส.กลมชนก คนทน ม.6/1 

http://www.thaigoodview.com/node/112136
http://www.thaigoodview.com/node/112141
น.ส.ชนากานต์ สินเธาว์ ม.6/1 เลขที่ 12

รูปภาพของ mpb12103

http://thaigoodview.com/node/112122
http://thaigoodview.com/node/112134

นายสุรภาส  สิทธิเดช ม.6/1 เลขที่ 3

รูปภาพของ mpb12279

http://www.thaigoodview.com/node/111996

http://www.thaigoodview.com/node/111994

น.ส.นวลอนงค์   เป็ดทอง  ม. 6/1 เลขที่ 22  ค่ะ 

รูปภาพของ mpb12279

http://www.thaigoodview.com/node/111996

 http://www.thaigoodview.com/node/111994

น.ส.นวลอนงค์   เป็ดทอง  ม. 6/1 เลขที่ 22  ค่ะ 

รูปภาพของ mpb12148

http://www.thaigoodview.com/node/111830

http://www.thaigoodview.com/node/111829

ของ น.ส. นวธีรา  ยี่รงค์ เลขที่ 14 ม.6/1 ค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์