หน่วยที่ 4 ม.4/13

รูปภาพของ rsmniphon

กิจกรรมกลุ่มหน่วยที่ 4  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 2 คน จำนวน 17 กลุ่ม แบบเรียงตามเลขที่ห้อง

    ให้นักเรียนหาข่าวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาจัดทำเป็นรายงาน นำเสนอผ่าน webblog กำหนดส่งงานภายในวันที่ 21 กรกฏาคม 54 โดยให้นักเรียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม เข้ามาเขียนบอกชื่อ node ที่นักเรียนทำรายงาน ที่ช่องแสดงความคิดเห็น ของ node นี้ เพื่อให้ครูสามารถเข้าไปตรวจงานได้

Tense ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

เปลี่ยน node เป็นอันนี้นะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/107041

นายชวนากร นนทภา ชั้น ม.4/13 เลขที่ 10

นายศิริศักดิ์ เสนเคน ชั้น ม.4/13 เลขที่ 11

ของเลขที่ 23-24

 

http://www.thaigoodview.com/node/104557

Tense ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

เปลี่ยน node เป็นอันนี้นะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/107041

นายชวนากร นนทภา ชั้น ม.4/13 เลขที่ 10

นายศิริศักดิ์ เสนเคน ชั้น ม.4/13 เลขที่ 11

ของเลขที่ 29-30

 

http://www.thaigoodview.com/node/104555

http://www.thaigoodview.com/node/104515

นายปภาวิชญ์  อินทรอิ่ม ม.4/13 เลขที่ 20

เด็กชาย ตันติกร ภูประเสริฐ ม.4/13 เลขที่ 19

อย่าลืม!นะฮ๊าฟฟ......

นายอาทิตย์   เกตุแก้ว   ม.4/13  เลขที่ 28

นายเสฏฐวุฒิ  อินทรา  ม.4/13  เลขที่ 27 

ขอส่งงานที่ note http://www.thaigoodview.com/node/104356 ครับ

ขอบคุณครับ

  นายศิริศักดิ์ เสนเคน ม.4/13 เลขที่  11

  นายเฉลิมเกียรติ  ขันติโก  ม.4/13 เลขที่12            

 node ที่ส่ง  http://thaigoodview.com/node/104522

http://www.thaigoodview.com/node/104519

 นายประวิทย์  โม่งประณีต ม.4/13 เลขที่ 31

นายวุฒิกุล     ตระกูลอภิกุล ม.4/13 เลขที่ 32

 

นายธนกร ปางเศรณี เลขที่ 25

นายธนธรรศ โชติกลาง เลขที่ 26

ม.4/13 ของส่งงานไว้ที่node http://www.thaigoodview.com/node/104508 ครับ

ขอบคุณครับ

ข่าวน่าสนใจ

จริง....Surprised

นายณัฐนนท์ จรลีชาญชัย

 นายวรเมต ทองตัน

เลขที่ 1 และ 2

ม.4/13

node 

http://www.thaigoodview.com/node/104503

 

 นายพงศ์ปณต  ศักดิ์สันเทียะ 

นายนิติ   สุราวุธ

เลขที่ 7 กับ 8

ม.4/13 node ที่ส่งคือ

http://www.thaigoodview.com/node/104297

ขอบพระคุณมากครับ^^

http://www.thaigoodview.com/node/104347

ของเลขที่ 3 กับ 4 ครับ

รูปภาพของ rsmniphon

ตรวจให้คะแนนแล้วครับ

นายภควัต คงปรีชา เลขที่ 15

นายสุธิษณ์ รุ่งทิวากรอุทัย เลขที่ 16

ม.4/13

http://thaigoodview.com/node/104346 

รูปภาพของ rsmniphon

ตรวจให้คะแนนแล้วครับ

นายคณิน สมาบุตร ม.4/13 เลขที่ 9

นายชวนากร  นนทภา ม.4/13 เลขที่ 10

nodeที่ส่งงานคือ http://www.thaigoodview.com/node/104256

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ rsmniphon

ตรวจให้คะแนนแล้วครับ

เลขที่ 17 และ 18
http://thaigoodview.com/node/104268

รูปภาพของ rsmniphon

ตรวจให้คะแนนแล้ว

:

.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์