คำถามที่น่าสนใจ

รูปภาพของ ssspoonsak

คำถามเกี่ยวกับ Storm Surge

1. Storm Surge คืออะไร

 • Storm Surge คือ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่ง

2. Storm Surge เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • จะต้องเกิดพายุที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับโซนร้อนขึ้นไป และมีความเร็วลมมากกว่า 100 กม./ชม. พัดเข้าหาฝั่งก่อน จึงจะทำให้เกิด Storm Surge ขึ้นได้
 • เมื่อเกิดพายุจะมีแรงกด ยกระดับน้ำทะเลให้สูงกว่าปกติ กลายเป็นโดมน้ำขนาดใหญ่ ซัดจากทะเลเข้าหาฝั่งอย่างรวดเร็วรุนแรง

3. จะเกิด Storm Surge ใน กทม. หรือไม่

 • ในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยเกิด Storm Surge ในพื้นที่ กทม.
 • ไม่เคยเกิดพายุพัดจากทิศใต้เข้าสู่ กทม. ที่เป็นสาเหตุให้เกิด Storm Surge เข้าสู่กรุงเทพมหานคร
 • พายุที่พัดผ่านภาคกลาง หรือ กทม. จะผ่านมาจากประเทศเวียตนามและกัมพูชา เป็นเหตุให้ลดความรุนแรงของพายุลง จึงไม่มีความรุนแรงที่ทำให้เกิด Storm Surge

4. ที่มีผู้คาดการณ์ว่าจะเกิด Storm Surge ในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคมนั้น จะเกิดขึ้นหรือไม่

 • มีการเก็บสถิติเส้นทางพายุย้อนหลังตั้งแต่ปี 2494 ถึง 2550 รวม 57 ปี พบว่า
  - ในเดือน สิงหาคม และกันยายน เส้นทางพายุจะเข้าทางภาคอีสานตอนล่าง แล้วขึ้นสู่ภาคเหนือ ไม่เคยมีพายุพัดเข้าเขต กทม. ใน 2 เดือนนี้
  - ในเดือนตุลาคม ในช่วงครึ่งเดือนแรก เส้นทางพายุจะเข้าภาคตะวันออก เข้าสู่ภาคกลาง ซึ่งเป็นช่วงที่น่าจะเป็นอันตรายที่สุด และพายุที่เกิดขึ้น ไม่เคยมีความรุนแรงถึงพายุโซนร้อน จึงไม่มีโอกาสเกิด Storm Surge
  - ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม เส้นทางพายุจะพัดเข้าภาคใต้ตอนบน จึงไม่เกิดผลกระทบต่อ กทม. อย่างรุนแรง

5. มีโอกาสที่จะเกิด Storm Surge มากน้อยแค่ไหน หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าใด

 • กทม. ไม่เคยเกิด Storm Surge จึงคาดการณ์เป็นเปอร์เซ็นต์ได้น้อยมาก คาดว่าไม่เกิน 0.5%
 • มีโอกาสที่จะเกิดน้อยมาก

6. หากเกิด Storm Surge จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ใดบ้าง หรือมีพื้นที่เสี่ยงภัยใดบ้าง

 • กทม.ได้จำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยตั้งสมมติฐานว่า พายุที่พัดเข้า กทม. มีความรุนแรงเท่าพายุ “ลินดา” ที่พัดเข้า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 พบว่าในพื้นที่ กทม. จะได้รับผลกระทบ ดังนี้
  - ฝั่งพระนคร ในพื้นที่เขตบางนาบางส่วน ช่วงติด จ.สมุทรปราการ ถึง ถ.บางนา-ตราด อาจเกิดคลื่นสูง 0.20 – 1.00 เมตร
  - ฝั่งธนบุรี แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
        -จากชายทะเลบางขุนเทียน ถึง คลองสนามชัย ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน บางส่วนของเขตทุ่งครุ อาจเกิดคลื่นสูง 1.00 – 3.00 เมตร
        -ช่วงเหนือคลองสนามชัย ถึง ถ.พระราม 2 ในพื้นที่บางส่วนของเขตบางขุนเทียน ราษฎร์บูรณะ และจอมทอง อาจเกิดคลื่นสูง 0.20 – 1.00 เมตร
 • กทม. ได้จัดทำแผ่นพับ “ตั้งสติ เตรียมตัวพร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)” เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนแล้ว ซึ่งในแผ่นพับนั้นจะบอกถึงพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบไว้แล้ว

7. มีข้อบ่งชี้อะไรที่จะเกิด Storm Surge

 • ต้องเกิดพายุที่มีความรุนแรงไม่ต่ำกว่าพายุโซนร้อน
 • ต้องมีความเร็วลมของพายุไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
 • พายุต้องผ่านจากทะเลแล้วขึ้นบกทันที เช่น พายุที่เกิดในอ่าวไทยพัดเข้าภาคใต้ของประเทศไทย
 • ลักษณะอากาศค่อยๆ เลวร้ายลง

8. Storm Surge จะมีผลกระทบทั่วทั้ง กทม. หรือไม่

 • Storm Surge จะเกิดผลกระทบรุนแรงเฉพาะพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเลเท่านั้น ซึ่ง กทม. มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเพียงช่วงชายทะเลบางขุนเทียนเท่านั้น
 • อาจมีน้ำทะลักล้นทางริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบ้าง กทม.ก็จะปิดประตูระบายน้ำและสูบน้ำออก

9. หากเกิด Storm Surge จะแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบได้ล่วงหน้าหรือไม่

 • กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามการก่อตัวของพายุ คาดการณ์เส้นทางของพายุ และการคาดการณ์การเกิด Storm Surge กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 5-7 วัน
 • กทม. จะประสานงานกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ และแจ้งเตือนประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ทันที

10. จำเป็นต้องอพยพ หรือย้ายบ้านไปอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะได้รับกระทบหรือไม่

 • ขณะนี้ ประชาชนอย่าตื่นตระหนก กับการเกิด Storm Surge ให้อาศัยอยู่อย่างปกติ หากจะมีเหตุการณ์ Storm Surge ขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะให้ข้อมูลกับกทม. และประชาชน ผ่านสื่อต่างๆ เป็นระยะ ก่อนเกิดเหตุอย่างน้อย 5-7 วัน

11. บ้านเรือนหรือสถานที่ทำงานอยู่ในบริเวณที่อาจเกิด Storm Surge จะทำอย่างไร

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมแผนอพยพและสถานที่รองรับประชาชนที่จะได้รับความเดือดร้อนจาก Storm Surge ไว้เรียบร้อยแล้ว

12. จะเกิดผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาหรือไม่

 • จากการประชุมร่วมระหว่าง กทม. กับการประปานครหลวง ทราบว่าการประปาได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้เรียบร้อยแล้ว ประชาชนไม่ต้องวิตกเรื่องน้ำประปาที่จะใช้ในการอุปโภค และบริโภค

13. จะรับมือกับ Storm Surge ได้อย่างไร

 • กทม. ได้จัดทำแผ่นพับ “ตั้งสติ เตรียมตัวพร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนแล้ว สามารถขอรับได้ที่ทุกสำนักงานเขตใกล้บ้าน

14. หากเกิด Storm Surge พัดเข้าถล่มกทม. จริง กทม.จะทำอย่างไร

 • กทม.ได้จัดเตรียมแผนรับมือไว้แล้วทั้งก่อนเกิด ขณะเกิดพายุ และการฟื้นฟูหลังการเกิด แผนการเตือนภัย การประชาสัมพันธ์
  ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุกสำนักงานเขตได้เตรียมแผนอพยพประชาชนไว้แล้วเช่นกัน
 • ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับการเกิด Storm Surge ให้อาศัยอยู่อย่างปกติ หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ จะให้ข้อมูลกับกทม. และประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เป็นระยะๆ ก่อนเกิดเหตุอย่างน้อย 5-7 วัน

15. ประชาชน ควรปฏิบัติตัวอย่างไรในขณะนี้

 • ให้ประชาชนติดตามการรายงานสภาพภูมิอากาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ พร้อมทั้งปฏิบัติตัวตามที่หน่วยงานภาครัฐ เช่น กทม., กรมอุตุนิยมวิทยาให้คำแนะนำ

16. กทม. มีวิธีลดผลกระทบจาก Storm Surge ต่อชีวิตประชาชนอย่างไร

 • หากเกิดเหตุการณ์รุนแรง กทม. เตรียมแผนอพยพประชาชนไว้แล้ว

17. ประชาชนที่อาศัย หรือทำงานอยู่ริมทะเลหรือพื้นที่เสี่ยงภัย ควรทำอย่างไร

 • ติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยของ กทม., กรมอุตุนิยมวิทยา หรือภาครัฐ จากสื่อต่างๆ
 • ปฏิบัติตามคู่มือ “ตั้งสติ เตรียมตัวพร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง (Storm Surge)”

18. ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาจะได้รับผลกระทบหรือไม่

 • คลองในเขต กทม. ที่เชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาทุกแห่ง กทม. ได้สร้างประตูระบายน้ำปิดปากคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้หมดแล้ว
  หากเกิดคลื่นทะลักล้นประตูระบายน้ำ กทม. ก็จะเสริมกระสอบทรายและสูบน้ำออก ไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง

 หมายเหตุ

ประชาชนไม่ต้องวิตกกับการเกิด Storm Surge มากนัก เพราะ

 • สามารถรู้ล่วงหน้าได้ 5-7 วัน หากเกิดสามารถอพยพได้ทัน
 • ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น
 • สภาพพื้นที่ตั้งของ กทม. ค่อนข้างปลอดภัยเพราะอ่าวไทยตอนบนแคบเพียง 100 กม. หากเกิดพายุพัดเข้ามาก็ จะลดความรุนแรงลง เพราะการเกิด Storm Surge ได้ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 กม. ซึ่งเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของพายุขนาดเล็กที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์