ห้องเรียนครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล ภาคเรียนที่ 1/2554 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

รูปภาพของ skksrisakul

สวัดสค่ะ นักเรียน ส.ค.ว ที่รักทุกคน

       ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นม.4-6 ทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 ที่นักเรียนได้เรียนกับสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thiagoodview.com แห่งนี้ ซึ่งผลการเรียนโดยใช้ blog ที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นแบบตามอัธยาศัย คือ นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด แต่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน  เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน ดังนี้

สื่อการเรียนการสอน

ระดับชั้น ม.4 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ /การใช้โปรแกรม Photoscape /การใช้โปรแกรม Flip Albam/การใช้โปรแกรม Desktop Author /การใช้โปรแกรม Movie maker /การใช้โปรแกรม Ulead studio /การใช้โปรแกรม photoshop / 

ระดับชั้น ม. 5
 การเขียนโปรแกรม HTML /การเขียนโปรแกรม Dreamweaver mx/การเขียนโปรแกรม Joomla/ CMS คืออะไร

ระดับชั้น ม.6
การใช้โปรแกรม Adoby Captivate 4.0 /การสร้างข้อสอบออนไลน์/การเขียนภาษา c++/การเขียนภาษ java / php

ห้องเรียนภาคเรียนที่ 1/2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 
      งานครั้งที่ 1   สมัครสมาชิก Thaigoodview.com          
      งานครั้งที่ 2   แนะนำตนเอง  
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6  
     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
      งานครั้งที่ 1      สมัครสมาชิก Thaigoodview.com                 
      งานครั้งที่ 2      
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
      งานครั้งที่ 1     สมัครสมาชิก Thaigoodview.com                
      งานครั้งที่ 2      
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
      งานครั้งที่ 1    สมัครสมาชิก Thaigoodview.com               
      
งานครั้งที่ 2      
     
งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
      งานครั้งที่ 1      สมัครสมาชิก Thaigoodview.com          
      งานครั้งที่ 2      
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 
      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

      งานครั้งที่ 1     สมัครสมาชิก Thaigoodview.com                   
      งานครั้งที่ 2      
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 
       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 
       งานครั้งที่ 1        สมัครสมาชิก Thaigoodview.com                
      งานครั้งที่ 2      
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 
       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 
      งานครั้งที่ 1         สมัครสมาชิก Thaigoodview.com               
      งานครั้งที่ 2      
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 
       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
      งานครั้งที่ 1          สมัครสมาชิก Thaigoodview.com             
      งานครั้งที่ 2      
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 
       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
      งานครั้งที่ 1       สมัครสมาชิก Thaigoodview.com                
      งานครั้งที่ 2             
      งานครั้งที่ 3  
      งานครั้งที่ 4             
      
งานครั้งที่ 5      
     
งานครั้งที่ 6 
       

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 45 คน กำลังออนไลน์