ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 3)

รูปภาพของ pnppreecha

 

          งานครั้งที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียน Asean เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
จึงขอให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อราวเกี่ยวกับอาเซียนโดยมีหัวข้อดังนี้ (คะแนน 30 คะแนน)

 • 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการการก่อตั้ง asean จาก website ต่าง ๆ หรือจาก TV ช่อง asean
  2. วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ทั้งผลดีและผลเสีย ในด้านต่าง ๆ ตามแนวความคิดของนักเรียนเอง
       เช่น
       - ด้านการศึกษา
       - ด้านเศรษฐกิจ
       - ด้านความมั่นคง
       - ด้านแรงงาน
 •      - ด้านอื่น ๆ
 • 3. ให้ทำอย่างน้อย 2 หน้า หน้าที่ 1 เป็นผลดี และหน้าที่ 2 เป็นผลเสีย
 • 4. ผลงานควรมีรูปภาพประกอบในแต่ละด้าน
 • 5. ถ้านำบทความมาจากที่อื่น ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะรูปภาพให้อ้างอิงไว้ใต้ภาพ

กำหนดส่ง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ pnp34984

http://www.thaigoodview.com/node/114462

ส่งช้าอย่างมากเลยครับ ขออภัยด้วยครับ 

รูปภาพของ pnp32494

http://thaigoodview.com/node/114340

ส่งงานค่ะ . นส - นลิณี คงสมุทร : ) 

รูปภาพของ pnp32574

http://www.thaigoodview.com/node/113064?page=0%2C0

ส่งงานครับ

นายพชรพล แพรสิน ม.6/9 เลขที่11

รูปภาพของ pnp32570
http://www.thaigoodview.com/node/114317
ส่งงานคร๊าบบบบบบบ!
นายนวพล คนมี เลขที่ 10 ม.6/9
รูปภาพของ pnp32643

ส่งานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/114108

รูปภาพของ pnp34982

ส่งงานครับ

 นายณภัทร รุจิชานันทกุล ม.6/9 เลขที่ 19

ขอโทษนะครับ...ส่งช้าไปหน่อย

http://www.thaigoodview.com/node/109383

รูปภาพของ pnp32644

http://www.thaigoodview.com/node/113879

ส่งงานค้ะ ^^

รูปภาพของ pnp32353

http://www.thaigoodview.com/node/113878?q=node/113878

ส่งงานค้ะ *-*

รูปภาพของ pnp34993

ส่งงานคะhttp://www.thaigoodview.com/node/113851

รูปภาพของ pnp32312

ส่ง งาน ครับ 

ชาญณงค์ ยามช่วง เลขที่ 1  

http://www.thaigoodview.com/node/113792 

รูปภาพของ pnp32705

 

 

  ส่งงานครับ  

             นาย คมกฤช  ม่วงพูล  

              http://www.thaigoodview.com/node/113771

รูปภาพของ pmp32471

http://thaigoodview.com/node/113611

ส่งงานครับ : S 

รูปภาพของ pnp32638

ส่งงานค่ะ :)

นส. นธิตา เพชรพราย เลขที่ 35 ชั้นม.6/9

http://thaigoodview.com/node/113610 

รูปภาพของ pnp32340

http://www.thaigoodview.com/node/113603?page=0%2C2

ส่งงานค่ะ ^^

รูปภาพของ pnp32648

http://www.thaigoodview.com/node/112353

      ส่งงานค่า :D 

รูปภาพของ pnp32326

ส่งงานครับ

นายรักสบาย  สินปราณี ม.6/9 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/112832

รูปภาพของ pnp32430

http://www.thaigoodview.com/node/112835

ส่งงานครับ

รูปภาพของ pnp34989

http://www.thaigoodview.com/node/113113

ส่งงานค่ะ :) จุ๊ฟ -3-

รูปภาพของ pnp32501

http://www.thaigoodview.com/node/113111

ส่งงานค่าา ^^

รูปภาพของ pnp34992

http://www.thaigoodview.com/node/112580

นางสาวภาวินี  พวงงาม  ม.6/9  เลขที่ 42

ส่งงานชั้นที่3ค่ะ

ช้าหน่อยนะค่ะ

รูปภาพของ pnp34994

 http://thaigoodview.com/node/113086

ส่งงานค้าบบบบบ : D

นส. ศุภาพิชญ์ คำฝอย ชั้น ม.6/9 เลขที่ 44 

รูปภาพของ pnp34980

http://www.thaigoodview.com/node/113085

ส่งงาน ครับ นายกิตติกร   ปราณพรหม  เลขที่17 ครับ

รูปภาพของ pnp32418

ส่งงานครับครู

นายพฤฒิพงศ์ ฤทธิรงค์ เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/113075

รูปภาพของ pnp32487

http://www.thaigoodview.com/node/113060

ส่งงานค่ะ เลขที่ 27 Cool

รูปภาพของ pnp32477

http://www.thaigoodview.com/node/113054

 ส่งงานครับ

นายสราวุธ พงษ์สุนทรสถิต

รูปภาพของ pnp32489

http://www.thaigoodview.com/node/113049?page=0%2C0

 

ส่งงานค่ะ น.ส.ชณัฐวีร์ มุนิปภา ม.6/9 เลขที่ 28

รูปภาพของ pnp32591

http://www.thaigoodview.com/node/112411?q=node/112411
ส่งงานคร้า
นางสาวนุชนาฏ ศรีสุวรรณวิเชียร เลขที่33 ม.6/9

รูปภาพของ pnp34996

ส่งงานค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/109115

รูปภาพของ pnp34991

ส่งคะhttp://www.thaigoodview.com/node/109116

รูปภาพของ pnp34995

ส่งคะ http://www.thaigoodview.com/node/112812

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์