ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 3)

รูปภาพของ pnppreecha

 

          งานครั้งที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียน Asean เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
จึงขอให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อราวเกี่ยวกับอาเซียนโดยมีหัวข้อดังนี้ (คะแนน 30 คะแนน)

 • 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการการก่อตั้ง asean จาก website ต่าง ๆ หรือจาก TV ช่อง asean
  2. วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ทั้งผลดีและผลเสีย ในด้านต่าง ๆ ตามแนวความคิดของนักเรียนเอง
       เช่น
       - ด้านการศึกษา
       - ด้านเศรษฐกิจ
       - ด้านความมั่นคง
       - ด้านแรงงาน
 •      - ด้านอื่น ๆ
 • 3. ให้ทำอย่างน้อย 2 หน้า หน้าที่ 1 เป็นผลดี และหน้าที่ 2 เป็นผลเสีย
 • 4. ผลงานควรมีรูปภาพประกอบในแต่ละด้าน
 • 5. ถ้านำบทความมาจากที่อื่น ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะรูปภาพให้อ้างอิงไว้ใต้ภาพ

กำหนดส่ง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ pnp35006

นางสาวจันจิรา กังวาล

เลขที่ ๓๘ ม.๖/๑๐

http://www.thaigoodview.com/node/114298

รูปภาพของ pnp32620

http://www.thaigoodview.com/node/114120?page=0%2C0

นายวัชรินทร์  เพชรหนัก ม6/10 เลขที่12

ส่งงานครับ

รูปภาพของ PNP32635

ส่งงานค่ะ  น.ส. กัญจนพร  เพิ่มศิลป  ม.6/10  เลขที่ 34  Laughing

http://www.thaigoodview.com/node/111200

รูปภาพของ pnp32582

http://www.thaigoodview.com/node/113916

 

ส่งงานครับคุณครู

นายสุบิน  อิสโร  เลขที่10 ม.6/10 

รูปภาพของ pnp34997
ส่งงานครับ
นาย ชัยณรงค์   บัวแก้ว  ชั้น ม. 6/10  เลขที่  17
 
 
 
  
รูปภาพของ pnp32450

ส่งงานค่ะ

นางสาวสุชานุช  ขำเพชร ม.6/10 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/113923

รูปภาพของ pnp32448
ส่งงานนะค่ะ

นางสาว  สุกัญญา    นวลจันทร์   ชั้น ม. 6 / 10    เลขที่  26

รูปภาพของ pnp32673

http://www.thaigoodview.com/node/113756

 ส่งงานจ้า

นายอนุกูล สำแดงเดช เลขที่ 15 ม.6/10

รูปภาพของ pnp32403

 

 

Tongue outส่งงานนะค่ะ Embarassed

น.ส.  สราลี    เอิ่บอิ่ม   ชั้น  ม.6/10    เลขที่  24

 

 

รูปภาพของ pnp32498

http://thaigoodview.com/node/113260

ส่งงานค่าาา : p 

นส. รุ่งนภา บัวประคอง ~ 

รูปภาพของ pnp35012

ครูค่ะ !! ส่งงานชิ้นที่ 3 ค่ะ ^^/ น.ส.ภารดา วจีสัตย์ เลขที่ 43 ค่ะ

^___<= http://www.thaigoodview.com/node/112842

รูปภาพของ pnp32422
ฝากรูปฟรี


รูปภาพของ pnp32422


รูปภาพของ pnp32488

http://thaigoodview.com/node/113058

นส. ณัฐชา ชัยสุวรรณ ม.6/10 เลขที่ 30 

ส่งงานค้าบบบ (: 

รูปภาพของ pnp32624

 

ส่งงานครับ

นายโสภณ จังสายสว่าง  เลขที่ 13 ม.6/10

http://www.thaigoodview.com/node/113082?page=0%2C0

รูปภาพของ pnp32453

ฝากรูปฟรี

 

รูปภาพของ pnp32362
   ส่งงานครับคุณครู
นาย เทพทัต  ชูชื่น ม.6/10 เลขที่3
รูปภาพของ pnp35011

http://www.thaigoodview.com/node/112813

งานชิ้นที่3

นางสาวพัรรินทร์  ศรนารายณ์ ม6/10  เลขที่ 42

รูปภาพของ pnp35010

ส่งงานชิ้นที่3 คะ
นางสาวฑิฆัมพร พูลทัศน์
ม6/10 เลขที่ 41 นะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/113048

รูปภาพของ pnp35003

http://www.thaigoodview.com/node/113039

นางสาวกชพรรณ  บูราพรนุสรณ์ เลขที่ 35 ม6/10

รูปภาพของ pnp32607

ส่งงานครับ http://www.thaigoodview.com/node/112282

นายณัฏฐนิช  พุทธบูชา   ชั้น ม.6/10 เลขที่ 11

รูปภาพของ pnp32431

งานชิ้นที่3 ค่ะ ^____^

นาวสาว กนกวรรณ จิตต์อารีย์

http://www.thaigoodview.com/node/112378?page=0%2C0

รูปภาพของ pnp35007

ส่งงานคะคุณครู
ชนิกานต์ คูวิจิตรจารุ เลขที่ 39

http://www.thaigoodview.com/node/113076

รูปภาพของ pnp32351

ส่งงานค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/112277

นางสาวนวพรรษ  โท้ประยูร ชั้นม.6/10 เลขที่ 23

รูปภาพของ pnp32414

ส่งงานครับ 

นายธีรพล อรชร ม.6/10 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/112834 

รูปภาพของ pnp35013

http://www.thaigoodview.com/node/112345?page=0%2C0

น.ส.สุธินี ลอยเมฆ ม.6/10 เลขที่ 44

ส่งงานค่ะ 

รูปภาพของ pnp32652

ส่งงานครับคุณครู

คุณาวุฒิ รวงผึ้ง เลขที่14 ครับ
http://www.thaigoodview.com/node/113062

รูปภาพของ pnp35009

นางสาวฐาปนีย์  เอี่ยมละออ  ,ม6/10  เลขที่ 40

http://www.thaigoodview.com/node/112390

 

รูปภาพของ pnp32564

http://www.thaigoodview.com/node/112400

นายธนินทร์ณัฐ  อุ่นเรือน

ม6/10    เลขที่ 8  ครับ

รูปภาพของ pnp32318

มาส่งงานแล้วครับ

คุณครูส่งหล่อ

ธีรพงศื จิตรผดุงวณิชย์ ม.6/10 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/112850

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์