ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 3)

รูปภาพของ pnppreecha

 

          งานครั้งที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียน Asean เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
จึงขอให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อราวเกี่ยวกับอาเซียนโดยมีหัวข้อดังนี้ (คะแนน 30 คะแนน)

 • 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการการก่อตั้ง asean จาก website ต่าง ๆ หรือจาก TV ช่อง asean
  2. วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ทั้งผลดีและผลเสีย ในด้านต่าง ๆ ตามแนวความคิดของนักเรียนเอง
       เช่น
       - ด้านการศึกษา
       - ด้านเศรษฐกิจ
       - ด้านความมั่นคง
       - ด้านแรงงาน
 •      - ด้านอื่น ๆ
 • 3. ให้ทำอย่างน้อย 2 หน้า หน้าที่ 1 เป็นผลดี และหน้าที่ 2 เป็นผลเสีย
 • 4. ผลงานควรมีรูปภาพประกอบในแต่ละด้าน
 • 5. ถ้านำบทความมาจากที่อื่น ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะรูปภาพให้อ้างอิงไว้ใต้ภาพ

กำหนดส่ง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ pnp32412

http://www.thaigoodview.com/node/114775

นายเดชาวัต        มาคล้าย    ม.6/11  เลขที่ 7

ส่งแล้วนะครับ

รูปภาพของ pnp 32467

http://www.thaigoodview.com/node/114444

นาย ธนาคม รอดฉิม ม.6/11 เลขที่ 11นะครับ งานที่ 3

รูปภาพของ pnp32359

http://www.thaigoodview.com/node/114333

ส่งงานคับ กันธาดา เลิศผสมสิทธิ์ เลขที่ 2

รูปภาพของ pnp32728

http://thaigoodview.com/node/114346?q=node/114346

แก้งานส่งครูค่ะ
นางสาวสาวิตรี  สารักษ์ เลขที่ 40 ค่ะ

รูปภาพของ pnp32563

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/114336?q=node/114336

นายธนากรณ์ ศิริบุตร ม.6/11 เลขที่13

รูปภาพของ pnp32618


ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/113081  


นายภาณุพงษ์ รุง่เพียร ม.6/11 เลขที่ 17 

รูปภาพของ pnp35015
นาย เกียรติชัย   บุญคล้าย
 
เลขที่ 26 
 
ส่งงานชิ้นที่ 3 ครับ 
 
 
Laughing 
รูปภาพของ pnp35015
นาย เกียรติชัย   บุญคล้าย
 
เลขที่ 26 
 
ส่งงานชิ้นที่ 3 ครับ 
 
 
Laughing 

ส่งงานครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/114086 

 

นาย วชิร ยิ้มละมัย ม.6/11 เลขที่ 25 

ส่งงานชิ้นที่ 3 ครับอาจารย์
http://www.thaigoodview.com/node/113785
นาย ณัฐพงษ์ พืชพันธ์ ม.6/11 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/113759

 ศุภกิตติ์ สินแดง เลขที่ 8 ม.6/11

มารายงานตัวจ้า <มาน้อยแต่100%>

_/l\_ ขอบคุณครับ

 

รูปภาพของ pnp32377

 

ส่งงานครั้งที่ 3 ครับ 

นายภักดี      กลิ่นสน ม.6/11 เลขที่ 5 

http://www.thaigoodview.com/node/111736  

รูปภาพของ pnp32457

ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/113051

นาย  จตุรวิทย์  มาคล้าย 6/11 เลขที่ 9 

รูปภาพของ pnp32655

http://thaigoodview.com/node/112972?q=node/112972

ส่งงาน 3 จ้า

นาย ณภัทร จิราณิชชกุล 6/11 เลขที่ 20

รูปภาพของ pnp32368

ส่งงานคับ นายทศพร อักษรนันทน์ เลขที่ 4 ม.6/11

http://www.thaigoodview.com/node/112847

นางสาวชยาภรณ์  มั่นสกุล ม.6/11 เลขที่ 32 

ส่งงานครั้งที่ 3 ค่ะ

>>  http://www.thaigoodview.com/node/112840 <<

รูปภาพของ pnp32728

ส่งงานชิ้นที่ 3 ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/112796?q=node/112796

รูปภาพของ pnp32739

http://www.thaigoodview.com/node/112271 

ชิ้นที่ 3

ส่งงาน ส่งงาน ส่งงานค่ะคุณครู :)

*หนูแก้ไขไปหลายครั้งเหมือนกัน คุณครูชมให้หมดด้วยนะค่ะ

รูปภาพของ pnp32703

http://www.thaigoodview.com/node/112171?q=node/112171

 ส่งงานคร๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ

นาย  กิตินันท์  เข้มแจ้ง  ม.6/11 เลขที่ 24

รูปภาพของ pnp32452

http://www.thaigoodview.com/node/112159

ส่งงานชิ้นที่3คร้า

นางสาว สุภภัคสินี  กำมะหยี่

รูปภาพของ pnp32661

http://www.thaigoodview.com/node/112170

ส่งงานครับ

นายนันท์นวัช  นาคแย้ม เลขที่ 22  ม.6/11

รูปภาพของ pnp32444

http://www.thaigoodview.com/node/111890   ส่งงานค่ะ 

นางสาว รัชนีกร  จันทร์แก้ว  ม.6/11 เลขที่ 33

รูปภาพของ pnp32395

สวัสดีค่ะ 

หนู นางสาว นภสร  พูลการุณ ชั้น ม.6/11 เลขที่ 31 

  ส่งงานชิ้นที่3ค่ะ 

 http://www.thaigoodview.com/node/111718

รูปภาพของ pnp32742

http://www.thaigoodview.com/node/110660

ส่งงานครั้งที่ 3 ค่ะ

นางสาวสาวิตรี  เกลากลิ่น ม.6/11 เลขที่ 42 

รูปภาพของ pnp32690

http://www.thaigoodview.com/node/111435

นางสาวพัชรภรณ์ เย็นใจ

ม.6/11เลขที่38

รูปภาพของ pnp32588

http://www.thaigoodview.com/node/111424

นางสาวจิตรกัญญา  รุ่งสว่าง

ม6/11  เลขที่ 36

รูปภาพของ pnp32483

http://www.thaigoodview.com/node/111421

นางสาวกนกพร  ประสพศรี

ม.6/11 เลขที่35

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์