ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 3)

รูปภาพของ pnppreecha

 

          งานครั้งที่ 3 เนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียน Asean เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
จึงขอให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่อราวเกี่ยวกับอาเซียนโดยมีหัวข้อดังนี้ (คะแนน 30 คะแนน)

 • 1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการการก่อตั้ง asean จาก website ต่าง ๆ หรือจาก TV ช่อง asean
  2. วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ทั้งผลดีและผลเสีย ในด้านต่าง ๆ ตามแนวความคิดของนักเรียนเอง
       เช่น
       - ด้านการศึกษา
       - ด้านเศรษฐกิจ
       - ด้านความมั่นคง
       - ด้านแรงงาน
 •      - ด้านอื่น ๆ
 • 3. ให้ทำอย่างน้อย 2 หน้า หน้าที่ 1 เป็นผลดี และหน้าที่ 2 เป็นผลเสีย
 • 4. ผลงานควรมีรูปภาพประกอบในแต่ละด้าน
 • 5. ถ้านำบทความมาจากที่อื่น ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง โดยเฉพาะรูปภาพให้อ้างอิงไว้ใต้ภาพ

กำหนดส่ง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 23.59 น.

รูปภาพของ pnp 32322

ส่งงานครับ ครูครับบบ ขอโทษครับที่ส่งช้า

 นายปองสิชฌ์ นาเมือง ม.6/12 เลขที่1 

http://www.thaigoodview.com/node/115146

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

รูปภาพของ pnp32686

ส่งงานค่ะ ช้าไปหน่อยค่ะ

นางสาวประวีนา สุขพลาย ม.6/12 เลขที่  33

 http://www.thaigoodview.com/node/114769

รูปภาพของ pnp32394

ส่งงานค่ะ ช้าไปหน่อยนะค่ะ ครู

นางสาวนพวรรณ ใจบรรเจิดกุล เลขที่ 20 ม.6/12

 http://www.thaigoodview.com/node/114338

รูปภาพของ pnp35019

ส่งงานค่ะ ช้าไปหน่อยยยยยยย 

นางสาวฐิติมา จินดาพฤกษ์  เลขที่ 38 ม.6/12

 http://www.thaigoodview.com/node/114331

รูปภาพของ pnp32650

ส่งงานค่ะ

นางอัมรัตน์ กาญจนภูษิต เลขที่ 30 ม.6/12

 http://www.thaigoodview.com/node/113613

รูปภาพของ pnp 35026

นางสาว อัสมา อารีย์ เลขที่ 41 ม.6/12

 ส่งงานอาเซียน!!!! ค่ะ ><

 http://www.thaigoodview.com/node/113097

รูปภาพของ pnp32601
ส่งงานค่ะครู 
นางสาวหทัยรัตน์  บุญกอง  ม.6/12 เลขที่ 26 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
รูปภาพของ pnp35023

ส่งงานค่ะ

นางสาวชลธิชา  เครือสมบัติ ม.6/12 เลขที่39

http://www.thaigoodview.com/node/113091

รูปภาพของ pnp32333

ส่งงาน ข้อดีข้อเสีย ของ อาเซียนครับ

 

นายสถิตพงศ์   จุติเวช  เลขที่ 2  ม.6/12

http://www.thaigoodview.com/node/113095 

รูปภาพของ pnp32683

ส่งงานค่ะ

นางสาวนรินทร์ญา  เกตุสุวรรณ์

มอหกทับสิบสอง

 ลขที่สามสิบสอง

http://www.thaigoodview.com/node/113083?page=0%2C0 

รูปภาพของ pnp32662

ส่งงาน อาเซียนครับคุณครู__!!`

นายน้ำมนต์ อินพันทัง เลขที่ 12 ม.6/12 

 http://www.thaigoodview.com/node/113089

รูปภาพของ pnp32656
ส่งงานครับครู!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
นายธนพล พัชรวิโรจน์สกุล
ม.6/12   เลขที่ 10
ขอบคุณครับ  ><!!!! 
เอางานมาส่งแล้วครับ
นาย ชัยภัทร นิ่มสกุล ม.6/12 เลขที่ 13
LaughingTongue outSmileLaughingTongue outSmile

มาแล้วค่ะ 

             ส่งงานค่ะครู นส.ไอลดา บุญประเสริฐ 6/12 เลขที่ 42

http://www.thaigoodview.com/node/113068?page=0%2C0

เกือบลืมแล้ว 

 
 
 
 ส่งงานคร้าบ^^
 
 
นาย สถิตคุณ วงศ์น้ำเพชร  ม.6/12  เลขที่5
รูปภาพของ pnp32439
 
 
ส่งงานค่ะครู
 
นิชานันท์ นิวาศะบุตร 6/12 เลขที่ 21ค่ะ
รูปภาพของ pnp32378
ส่งงานค๊าบคุณครู
นายภานุพงศ์ โมสุทธิ 6ทับ12 เลขที่ 3  
รูปภาพของ pnp32680

ส่งงานคะคุณครู ><
http://www.thaigoodview.com/node/113052
นางสาวชลกาญจน์ พวงน้อย เลขที่31คะ

รูปภาพของ pnp32354

ส่งงานค่ะครู (^ ^)

มนัสนันท์ เทียนชัยทัศน์ เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/112711?page=0%2C0

รูปภาพของ pnp35018

ส่งงานค่ะ ^__________^

นางสาวจารุวรรณ ลูกตุ้มทอง เลขที่ 37 ม.6/12

http://www.thaigoodview.com/node/113037

รูปภาพของ pnp32614

ส่งงานค๊าบครู

 

นายปองพล พวงสร้อยสน  เลขที่ 9 ม.6/12

http://www.thaigoodview.com/node/113036

รูปภาพของ pnp35025

ส่งงานคะครู

นลินรัตน์ รัตนะ เลขที่40 ม.6/12

http://www.thaigoodview.com/node/113020?page=0%2C0

รูปภาพของ pnp32642

 * ส่งงานชิ้นที่ 3 ฉบับสมบูรณ์ค่ะครู *

http://www.thaigoodview.com/node/112397

นางสาวภัทรวดี ช้างเพรียวงาม ม.6/12 เลขที่ 29

รูปภาพของ pnp32499

ส่งงานค่ะ

นางสาววิมลวรรณ ภัทรเมธาวรกุล ม.6/12 เลขที่  24

http://www.thaigoodview.com/node/113009

รูปภาพของ pnp32350

ส่งงานค่ะ

นางสาวนพวรรณ สงวนสุด ม.6/12 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/112997

รูปภาพของ pnp32637

ส่งงานค่ะ 

นางสาวณัฐชา ชมบริสุทธิ์  ม.6/12 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/112839

รูปภาพของ pnp 32344

ส่งงานชิ้นที่ 3 คระ

งานไม่ค่อยดีเท่าไร !!! แต่ตั้งจัยทำมากเลยคระ

นางสาว   จิรวรรณ    พุอ้อย   ม.6/12 เลขที่  14

http://www.thaigoodview.com/node/112949

รูปภาพของ pnp32632

ส่งงานค่ะครู (\\^^//)

นางสาวเกวรินทร์ ศิริพันธ์ ม.6/12 เลขที่ 27

http://www.thaigoodview.com/node/112887

 

 

ส่งงานครับ  ASEAN

นาย สิรวิชญ์ วิเศษสุรการ ม.6/12 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/112849

-*-

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์