งานสำหรับคะแนนเก็บก่อนสอบปลายภาค 10 คะแนน (วิชาฟิสิกส์ ว 32203)

รูปภาพของ ynwkossakuntala

นักเรียนม.5 กลุ่ม 1 ทราบ

       ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

       1. สมัครสมาชิกใน http://www.thaigoodview.com  พร้อม upload รูปตนเอง ขนาด 85*85 พิกเซล

       2. สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เกี่ยวกับ physics in our life สามารถดูตัวอย่างได้จาก blog ของครูที่  

          http://www.thaigoodview.com/node/109934 ซึ่งประกอบด้วย

                           2.1 กฏ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง physics ต้องมีคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมทั้งมีภาพ
                                 ประกอบ  อาจเป็นภาพนิ่ง  หรือ ภาพเคลื่อนไหว

                          2.2 แสดงหลักฐานอาจเป็น ภาพ ...ภาพนิ่ง..ภาพเคลื่อนไหว หรือ vdo ที่เกี่ยวกับ physics in our life

                               ที่อธิบายได้ด้วย กฏ ทฤษฎี ตาม 2.1

     3. ส่งงานภายในวันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 23.30 น.

     4. แจ้งส่งที่ blog นี้ ที่ แสดงความคิดเห็นด้านล่าง ระบุที่อยู่ URL เช่น  http://www.thaigoodview.com/node/109934

รูปภาพของ Romantic_Club

นายชยังกรู  สุขุมเดชะ ม.5/1 เลขที่ 5
ส่งงานแก้ไขครับผม
ที่อยู่ http://www.thaigoodview.com/node/120833

นางสาว ประกาย แก้วปรัชชา ม.5/1 เลขที่ 32 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/112589

รูปภาพของ sadtewut

นายเสฏฐวุฒิ วัฒนบรรเจิด  ม.5/1 เลขที่20 ส่งงานครับผม

http://www.thaigoodview.com/node/112405

น.ส. แพรพลอย อินอ่อน ม.5/1 เลขที่ 33 ส่งงานค่ะ

 http://www.thaigoodview.com/node/112408

นายกฤษณะ แก้วเกิด ม.5/1 เลขที่ 1 ส่งงานครับ

 http://www.thaigoodview.com/node/112407

รูปภาพของ pangpond

ส่งงานค่ะ

นางสาว กมลพรรณ บัณฑิตนุกูล ม.5/1 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/112406

ส่งงานค่ะ

นางสาวชุติมา โฉมงาม เลขที่26 ม.5/1

http://www.thaigoodview.com/user/64641

ส่งงานค่ะ

นางสาวชุติมา โฉมงาม เลขที่26 ม.5/1

ที่อยู่http://www.thaigoodview.com/user/64641

รูปภาพของ ynw40088

ส่งงานค่ะ

นางสาวฐิติพร แก่นพรหมมา เลขที่27 ม.5/1

ที่อยู่ http://www.thaigoodview.com/user/64633

ส่งงานครับ

นาย วริทธิ์นันท์ เชษฐชาตรี เลขที่ 15 ม.5/1

http://www.thaigoodview.com/node/112396

รูปภาพของ ynw39965

นายศิริวัฒน์ สิทธิวัฒนาชัย ม.5/1 เลขที่ 17 ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/112144

รูปภาพของ ynw40091

ส่งงานใหม่ค่ะ  นางสาว ณัฐกานต์ ยุติธรรม ม.5/1 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/112393?q=node/112393

รูปภาพของ ynw40119

น.ส. นิศารัตน์ ทัดแก้ว ม.5/1 เลขที่ 31 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/110084

ส่งงานครับ นายศรากร รุยหาง ม5/1 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/112391

ส่งงานค่ะ

นางสาว จีรนันท์ แก้วเสน่ห์ เลขที่ 25 ม.5/1

http://www.thaigoodview.com/node/112389

 นางสาว ธรภร ธนาไพศาลสุขม.5/1 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/112384

รูปภาพของ ynw40089

 ส่งงานใหม่ค่ะ 

 นางสาว ฐิติรัตน์ บุทอง เลขที่ 28 ม.5/1 

http://www.thaigoodview.com/node/111392 

รูปภาพของ ynw39940

แก้ไขงานครับ

นายวรมัน ปันแก้ว ม.5/1 เลขที่ 14  ส่งงานครับผม

http://www.thaigoodview.com/node/111803

รูปภาพของ ynw42160

นางสาว พิชญานิน กาญจนธารทิพธ์ ม.5/1 เลขที่ 44

http://www.thaigoodview.com/node/112377

น.ส สายพิณ ละเวลี ม.5/1 เลขที่38

ส่งงาค่ะhttp://www.thaigoodview.com/node/112348

รูปภาพของ ynw40058

ส่งงานใหม่ค่ะ

นางสาวแก้วกานดา เล็มณี เลขที่ 24 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/111889

รูปภาพของ ynw40187

นางสาว วิภาวัลย์ ปัญญาทิพย์ เลขที่37 ม 5/1 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/112283

รูปภาพของ ynw39823

ส่งงาน ครับ นาย ณัฐพล มาละศรี ม.5/1 เลขที่6

http://www.thaigoodview.com/node/111240

รูปภาพของ ynw40165

นางสาว รมิดา กล้าหาญ  ม.5/1  เลขที่ 35

http://thaigoodview.com/node/112276

รูปภาพของ ynw40248

ส่งงานค่ะ นางสาวอรอุมา แก่นท้าว ม.5/1 เลขที่ 41 http://www.thaigoodview.com/node/112274

รูปภาพของ Romantic_Club

นายชยังกรู  สุขุมเดชะ เลขที่ 5   http://www.thaigoodview.com/node/112243

รูปภาพของ Prachaya MEAK

ส่งงานใหม่ นายปรัชยา ดรุณพงศ์ ม.5/1 เลขที่ 11  http://www.thaigoodview.com/node/111067

รูปภาพของ Prachaya MEAK

ส่งงานใหม่ นายปรัชยา ดรุณพงศ์ ม.5/1 เลขที่ 11  http://www.thaigoodview.com/node/111067

 

ส่งงานครับ

นาย ธุวานนท์ ไชยศรีรัตนากูล ม.5/1 เลขที่ 9

 

http://www.thaigoodview.com/node/112230

 

ส่งงานครับ

นาย ธุวานนท์ ไชยศรีรัตนากูล ม.5/1 เลขที่ 9

 

http://www.thaigoodview.com/node/112230

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์