งานสำหรับคะแนนเก็บก่อนสอบปลายภาค 10 คะแนน (วิชาฟิสิกส์ ว 32203)

รูปภาพของ ynwkossakuntala

นักเรียนม.5 กลุ่ม  2 ทราบ

ให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

       1. สมัครสมาชิกใน http://www.thaigoodview.com  พร้อม upload รูปตนเอง ขนาด 85*85 พิกเซล

       2. สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น เกี่ยวกับ physics in our life สามารถดูตัวอย่างได้จาก blog ของครูที่  

          http://www.thaigoodview.com/node/109934 ซึ่งประกอบด้วย

                           2.1 กฏ หรือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทาง physics ต้องมีคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมทั้งมีภาพ
                                 ประกอบ  อาจเป็นภาพนิ่ง  หรือ ภาพเคลื่อนไหว

                          2.2 แสดงหลักฐานอาจเป็น ภาพ ...ภาพนิ่ง..ภาพเคลื่อนไหว หรือ vdo ที่เกี่ยวกับ

                               physics in our life

                               ที่อธิบายได้ด้วย กฏ ทฤษฎี ตาม 2.1

     3. ส่งงานภายในวันที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 23.30 น.

     4. แจ้งส่งที่ blog นี้ ที่แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ระบุที่อยู่ URL เช่น http://www.thaigoodview.com/node/109934 

แก้งานครับ นายอภิราช ประทุมเมฆ ม5 /2 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/112383

รูปภาพของ ynw40124

แก้ไหม่แล้วค่ะ น.ส. บุตรี เทียนทับทิม ม.5/2 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/112147

รูปภาพของ ynw40062

แก้ไหม่แล้วค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/112150

น.ส.ขวัญนภา สวนดอกไม้ เลขที่27 ม.5/2

รูปภาพของ jiraporn52

http://www.thaigoodview.com/node/111838

แก้ไขงานใหม่ค่ะ

น.ส. จิราพร กังสวิวัฒน์ เลขที่ 28 ม. 5 /2 ค่ะ 

รูปภาพของ ynw40009

แก้ไขแล้วครับ http://www.thaigoodview.com/node/111089
นาย อธิพงศ์ สองสนิท เลขที่ 16

นายอรรถชัย  ศรีวัฒนา  ม.5/2  ส่งงานครับ http://www.thaigoodview.com/node/113823

รูปภาพของ ynw40100

ส่งงานแก้ค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/111857

รูปภาพของ yellow

สวัดดีครับอาจารย์...

ส่งงาน(แก้ไขครับ)

นายสุชาติ  โชคากู่ เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/111393Laughing

รูปภาพของ jiraporn52

แก้ไขงานค่ะ น.ส. จิราพร กังสวิวัฒน์ เลขที่ 28 

http://www.thaigoodview.com/node/111838

 

รูปภาพของ ynw40060

แก้ไขแล้วค่ะ นางสาวขวัญตา ปัสสาพันธ์ ม.5กลุ่ม2 เลขที่26

http://www.thaigoodview.com/node/111549

รูปภาพของ ynw40241

นางสาว ปูชิดา วัฒนกุลสุทธิ เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/112404

นาย  กสานต์ ขันจอก ม5/2 เลขที่18 ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/112402

นายอภิราช  ประทุมเมฆ  ม.5/2  เลขที่ 14 

http://www.thaigoodview.com/node/112383

รูปภาพของ ynw39917

นายภานุรัตน์ พึ่งกระจ่าง ม.5/2 เลขที่ 7
http://www.thaigoodview.com/node/112379

นางสาว วรรลี แซ่คำ ม.5/2 เลขที่ 37 ส่งงาน ค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/112376

รูปภาพของ ynw39995

นายสุรศักดิ์ ชัยภิบาล ม.5/2 เลขที่ 12 ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/112361

รูปภาพของ ynw39946

แก้แล้วครับ http://www.thaigoodview.com/node/112007

รูปภาพของ ynw39770

แก้แล้วครับ http://www.thaigoodview.com/node/111716

รูปภาพของ ynw40075

แก้แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/111400

รูปภาพของ ynw39879

นายปฏิภาณ  ประสงค์สิน  ม.5/2  

 http://www.thaigoodview.com/comment/reply/112354#comment-form

รูปภาพของ ynw40100

แก้แล้วค่ะ http://www.thaigoodview.com/node/111857

นางสาว เสาวภาคย์  ดัชถุยาวัตร  ม.5/2 เลขที่ 42 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/111872

ส่งงานค่ะ  นางสาวเชอรี่  พลั่นกระโทก  ม.5/2  เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/112342

นางสาวกิตติยาภรณ์  มาตย์เถื่อน  ม.5/2 เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/112316

นางสาวสุชาดา มุกสิกสว้สดิ์  ม.5/2 เลขที่ 40  ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/112319

รูปภาพของ ynw40205

นางสาว สิทธินันท์ กาละปักษ์ เลขที 39 ส่งงานค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/112315

รูปภาพของ ynw39921

นายมงคล  กลิ่นกระจาย  ม.5/2  เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/112281

 

นายณรงธรรม  นพรัตน์  ม.5/2  เลขที่4

http://www.thaigoodview.com/node/112278

 

รูปภาพของ ynw42109

แก้ๆๆครับ นาย บุญฤทธิ์  ชาววิวัฒน์

http://www.thaigoodview.com/node/110944?q=node/110944

( ดีสุดแล้วคับ)

รูปภาพของ yellow

อาจารย์ครับ...ส่งงาน(แก้ไข)ครับ

นายสุชาติ  โชคากู่  เลขที่21  ม.5/2

http://www.thaigoodview.com/node/111393

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul