ภาพแบบบิตแม็ป และภาพแบบเวคเตอร์

รูปภาพของ kppurai

ให้นักเรียนหาความหมายของภาพแบบบิตแม็ป และภาพแบบเวคเตอร์ บอกข้อดี และข้อเสีย พร้อมยกตัวอย่างภาพประกอบ และอ้างอิงแหล่งที่มา (5 คะแนน)

รูปภาพของ kpp3199
Acer Aspire 4730ZG-341G25Mn/C018

คุณสมบัติเบื้องต้น
- โพรเซสเซอร์ Intel Pentium Dual-Core T3400
- ความเร็ว 2.16 GHz
- ชิปเซ็ต Mobile Intel PM45 Express
- หน่วยความจำ 1024MB
- ฮาร์ดดิสก์ 250 GB (5400rpm)
- ชิพกราฟิก ATI Mobility Radeon HD 3470
- DVD Super Multi Double layer
- น้ำหนัก 2.5 กก.
ราคา  21,900 บาท

Bitmap เป็นภาพแบบ Resolution Dependent ประกอบขึ้นด้วยจุดสีต่างๆ ที่มีจำนวนคงที่ตายตัวตามการสร้างภาพที่มี Resolution หรือความละเอียดของภาพต่างกันไป หากขยายภาพ Bitmap จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตารางเล็กๆ ซึ่งแต่ละบิตคือ ส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์
       เนื่องจาก Bitmap มีค่า Pixel จำนวนคงที่จึงทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องการขยายขนาดภาพ การเปลี่ยนขนาดภาพทำโดยเพิ่มหรือลด Pixel จากที่มีอยู่เดิม เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ความละเอียดของภาพจึงลดลง และถ้าเพิ่มค่าความละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่และเปลืองเนื้อที่หน่วยความจำมากขึ้นตามไปด้วย ภาพที่ขยายโตขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ทำให้ขาดความสวยงาม
       ภาพแบบ Bitmap จึงเหมาะสำหรับงานกราฟิกในแบบที่ต้องการให้แสงเงาในรายละเอียด เป็นไฟล์ที่เหมาะกับการทำงานกับภาพเหมือนจริงประเภทภาพถ่าย เพราะ Bitmap มี Channel พิเศษ เรียกว่า Alpha Channel ซึ่งเป็น 32 bit หรือ true color คือสีสมจริง เช่น ภาพที่นำมาใช้กับ PhotoShop จะเป็นภาพเหมือน ภาพถ่าย เพราะไฟล์ที่ได้จาก PhotoShop เป็น Bitmap ในขณะที่ไฟล์ที่สร้างจาก Illustrator จะเหมือนการ์ตูนหรือภาพเขียน เพราะเป็นไฟล์แบบ Vector นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับภาพที่ต้องการระบายสี สร้างสี หรือกำหนดสีที่ต้องการความละเอียดและสวยงาม
       ไฟล์ภาพแบบ Bitmap ในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล .BMP, .PCX. , .TIF, .GIF, .JPG, .MSP, .PCD เป็นต้น สำหรับโปรแกรมที่ใช้สร้างกราฟิกแบบนี้คือ โปรแกรม Paint ต่างๆ เช่น Paintbrush, PhotoShop, Photostyler เป็นต้น


ที่มาของภาพ    http://www.thaigoodview.com/files/u14782/21819.jpg

เเหล่งอ้างอิง   http://www.thaigoodview.com/files/u14782/21819.jpg    

                 http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=4e08637f25512355&hl=th&table=%2Fguru%2Fsearch%3Fq%3D%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%259B%26hl%3Dth%26um%3D1%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN%26tab%3Di2

 

กราฟิกแบบเวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงที่บิตแมปนั้นประกอบไปด้วย จุดต่างๆ มากมาย แต่กราฟิกแบบเวกเตอร์ใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นตัวสร้างภาพ เช่น วงกลม หรือเส้นตรง เป็นต้น ถึงแม้ว่าอาจจะฟังดูซับซ้อนสักเล็กน้อยแต่ภาพบางชนิดก็ถูกสร้างได้ง่าย หลักที่จะนำไปสู่กราฟิกแบบเวกเตอร์ก็คือ การรวมเอาคำสั่งทางคอมพิวเตอร์และสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับออบเจ็กต์ ซึ่งจะปล่อยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์เป็นตัวกำหนดเองว่าจะวางจุดจริงๆ ไว้ที่ตำแหน่งใดในการสร้างภาพ

ออบเจ็กต์
(Object) 
ออบเจ็กต์ง่ายๆ (เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์ และอื่นๆ เรียกว่ารูปทรงพื้นฐาน) สามารถใช้ในการสร้างออบเจ็กต์ที่ซับซ้อนขึ้น กราฟิกแบบเวกเตอร์สามารถสร้างรูปภาพโดยการรวมเอาออบเจ็กต์หลายๆ ชนิดมาผสมกันเราสามารถผสมออบเจ็กต์ต่างชนิดกัน (เช่น วงกลมและเส้นตรง) เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกัน กราฟิกแบบเวกเตอร์ใช้คำสั่งง่ายๆ เพื่อสร้างออบเจ็กต์พื้นฐาน ถ้าเขียนเป็นภาษาคำพูดแบบธรรมดา คำสั่งอาจจะอ่านได้ว่า "ลากเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B" หรือ "ลากวงกลมรัศมี R โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด P"

เปรียบเทียบคุณสมบัติของกราฟิกแบบบิตแมปและภาพแบบเวกเตอร์ ในด้านความเร็วของการแสดงภาพที่จอภาพและความสามารถในการเปลี่ยนขนาดภาพจะได้ผลดังนี้
1. กราฟิกแบบบิตแมปสามารถแสดงให้เห็นที่จอภาพได้เร็วกว่าภาพแบบเวกเตอร์ เช่น การแสดงภาพแบบบิตแมปขนาด 1000 ไบต์ จะทำโดยการใช้คำสั่งย้ายข้อมูลขนาด 1000 ไบต์ จากหน่วยความจำที่เก็บภาพไปยังหน่วยความจำของจอภาพ (คือ Video Display Buffer) ภาพนั้นก็จะปรากฎบนจอภาพทันที การแสดงภาพแบบเวกเตอร์คอมพิวเตอร์จะใช้เวลามากกว่า เนื่องจากคอมพิวเตอร์ต้องทำตามคำสั่งที่มีจำนวนมากกว่า
2. การเปลี่ยนแปลงขนาดภาพให้โตขึ้นหรือเล็กลงกว่าภาพเดิม กรณีภาพแบบบิตแมปจะทำได้ไม่มาก นอกจากนั้นยังอาจจะทำให้ลักษณะของภาพผิดเพี้ยนไปจากเดิมด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดภาพทำโดยวิธีการเพิ่มหรือลดพิกเซลจากที่มีอยู่เดิม ภาพที่ขยายโตขึ้นจะมองเห็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน ทำให้ขาดความสวยงาม แต่ภาพแบบเวกเตอร์จะสามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า โดยสัดส่วนและลักษณะของภาพยังคล้ายเดิม ยิ่งกว่านั้นเราสามารถขยายเฉพาะความกว้างหรือความสูง เพื่อให้มองเห็นเป็นภาพผอมหรืออ้วนกว่าภาพเดิมได้ด้วย

แหล่งที่มา http://www.vcharkarn.com/uploads/116/116359.jpg

 อ้างอิง http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=5537

 

  เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์  เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของจุดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และเก็บข้อมูลภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บอกตำแหน่งของเส้นหรือจุดและความสัมพันธ์ว่า จุดใดหรือเส้นใดเชื่อมโยงกันบ้าง จึงสามารถปรับขนาดของภาพได้ง่าย และไม่ทำให้เสียรูปทรง ภาพที่ใช้เทคนิคนี้จึงประกอบด้วยวัตถุที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เส้น วงกลม วงรี และรูปเหลี่ยมต่าง ๆ วัตถุแต่ละชิ้นที่ประกอบเป็นภาพจะเป็นเอกเทศสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

 ตัวอย่าง  ของภาพแบบเวคเตอร์ที่พบโดยทั่วไป คือ ชุดแบบอักษร (font) ที่ใช้กันในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเมื่อปรับขนาดของตัวอักษรจะไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไป และภาพที่มีส่วนขยายเป็น wmf  ซึ่งเป็นคลิปต์อาร์ต (clipart) ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

                            ภาพแบบเวคเตอร์นี้ พบได้ในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การร่างโครงร่างต่าง ๆ  งานวิทยาศาสตร์ งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และงานที่ต้องการภาพที่มีสัดส่วนแน่นอน แฟ้มข้อมูลภาพแบบเวคเตอร์มีส่วนขยายเป็น eps,wmf,cdr,ai,cgm,drw,plt เป็นต้น   ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมคอเรลดรอว์ โปรแกรมออโตแคด โปรแกรมอะโดบีอิลลัสเทรเทอร์ (Adobe lllustrator) และโปรแกรมมาโครมีเดียฟรีแฮนด์ (Macromedia Freehand)

 

http://www.thaigoodview.com/comment/reply/110550#comment-form

     ข้อดีของภาพแบบเวคเตอร์

1.ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าภาพแบบบิตแม็ป

2.สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพโดยที่ความละเอียดของภาพไม่ลดลงเช่น การย่อ ขยาย การหมุน

 

                ข้อเสียของภาพแบบเวคเตอร์

1.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์  เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของจุดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และเก็บข้อมูลภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บอกตำแหน่งของเส้นหรือจุดและความสัมพันธ์ว่า จุดใดหรือเส้นใดเชื่อมโยงกันบ้าง จึงสามารถปรับขนาดของภาพได้ง่าย และไม่ทำให้เสียรูปทรง ภาพที่ใช้เทคนิคนี้จึงประกอบด้วยวัตถุที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เส้น วงกลม วงรี และรูปเหลี่ยมต่าง ๆ วัตถุแต่ละชิ้นที่ประกอบเป็นภาพจะเป็นเอกเทศสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

 ตัวอย่าง  ของภาพแบบเวคเตอร์ที่พบโดยทั่วไป คือ ชุดแบบอักษร (font) ที่ใช้กันในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเมื่อปรับขนาดของตัวอักษรจะไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไป และภาพที่มีส่วนขยายเป็น wmf  ซึ่งเป็นคลิปต์อาร์ต (clipart) ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

                            ภาพแบบเวคเตอร์นี้ พบได้ในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การร่างโครงร่างต่าง ๆ  งานวิทยาศาสตร์ งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และงานที่ต้องการภาพที่มีสัดส่วนแน่นอน แฟ้มข้อมูลภาพแบบเวคเตอร์มีส่วนขยายเป็น eps,wmf,cdr,ai,cgm,drw,plt เป็นต้น   ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมคอเรลดรอว์ โปรแกรมออโตแคด โปรแกรมอะโดบีอิลลัสเทรเทอร์ (Adobe lllustrator) และโปรแกรมมาโครมีเดียฟรีแฮนด์ (Macromedia Freehand)

 

 

ที่มาของภาพ : http://www.stks.or.th/wiki/lib/exe/fetch.php?w=&h=&cache=cache&media=graphics:bitmap.png

 

ข้อดีของภาพแบบเวคเตอร์

1.ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าภาพแบบบิตแม็ป

2.สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพโดยที่ความละเอียดของภาพไม่ลดลงเช่น การย่อ ขยาย การหมุน

 

                ข้อเสียของภาพแบบเวคเตอร์

1.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

 

 

 

 

 

 เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์  เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของจุดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และเก็บข้อมูลภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บอกตำแหน่งของเส้นหรือจุดและความสัมพันธ์ว่า จุดใดหรือเส้นใดเชื่อมโยงกันบ้าง จึงสามารถปรับขนาดของภาพได้ง่าย และไม่ทำให้เสียรูปทรง ภาพที่ใช้เทคนิคนี้จึงประกอบด้วยวัตถุที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เส้น วงกลม วงรี และรูปเหลี่ยมต่าง ๆ วัตถุแต่ละชิ้นที่ประกอบเป็นภาพจะเป็นเอกเทศสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

 ตัวอย่าง  ของภาพแบบเวคเตอร์ที่พบโดยทั่วไป คือ ชุดแบบอักษร (font) ที่ใช้กันในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเมื่อปรับขนาดของตัวอักษรจะไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไป และภาพที่มีส่วนขยายเป็น wmf  ซึ่งเป็นคลิปต์อาร์ต (clipart) ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

                            ภาพแบบเวคเตอร์นี้ พบได้ในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การร่างโครงร่างต่าง ๆ  งานวิทยาศาสตร์ งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และงานที่ต้องการภาพที่มีสัดส่วนแน่นอน แฟ้มข้อมูลภาพแบบเวคเตอร์มีส่วนขยายเป็น eps,wmf,cdr,ai,cgm,drw,plt เป็นต้น   ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมคอเรลดรอว์ โปรแกรมออโตแคด โปรแกรมอะโดบีอิลลัสเทรเทอร์ (Adobe lllustrator) และโปรแกรมมาโครมีเดียฟรีแฮนด์ (Macromedia Freehand)

 

 

     ข้อดีของภาพแบบเวคเตอร์

1.ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าภาพแบบบิตแม็ป

2.สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพโดยที่ความละเอียดของภาพไม่ลดลงเช่น การย่อ ขยาย การหมุน

 

                ข้อเสียของภาพแบบเวคเตอร์

1.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

        

ที่มาhttp://dragonartz.files.wordpress.com/2009/06/vector-lovely-heart-cs-by-dragonart.png

อ้างอิงhttp://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/sec02p03.html

กราฟิกบิตแมป มีความหมายที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา คือ มีลักษณะเป็นช่องๆ เหมือนตาราง แต่ละบิตก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ซึ่งก็คือสวิตซ์ปิดเปิดในหน่วยความจำ "1" หมายถึงเปิด และ "0" หมายถึงปิด) และสวิตซ์ปิดเปิดนี้ก็ยังหมายถึงสีดำและสีขาวอีกด้วย ดังนั้น ถ้าเราเอาบิตที่แตกต่างกันในแต่ละตารางมารวมกันเข้า เราจะสามารถสร้างภาพจากจุดดำและขาวเหล่านี้ได้ กราฟิกแบบบิตแมปทุกชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ ถ้าทำความเข้าใจส่วนต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

1.พิกเซล
(Pixel)
พิกเซล เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของภาพบิตแมป เป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุด แล้วรวมกันทำให้เกิดภาพ  พิกเซลมีความสำคัญต่อการสร้างกราฟิกของคอมพิวเตอร์มาก เพราะทุกๆ ส่วนของกราฟิก เช่น จุด เส้น แบบลายและสีของภาพ ล้วนเริ่มจากพิกเซลทั้งสิ้น พิกเซลหนึ่งๆ อาจจะมีขนาดความเข้มและสีแตกต่างกันได้

ในโลกแห่งดิจิตอล พิกเซล ได้ถูกใช้สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น  จุดแต่ละจุดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จุดแสดงความละเอียดของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผลประเภทกราฟิกอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เราสับสนได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน ขอให้คำจำกัดความดังต่อไปนี้
 
พิกเซล หมายถึง องค์ประกอบย่อยในไฟล์กราฟิกแบบบิตแมป
วิดีโอพิกเซล หมายถึง องค์ประกอบย่อยของภาพในหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
จุดหรือดอต หมายถึง ความละเอียดของภาพที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
 

2.เอสเป็กเรโซของภาพ
(Image Aspect Ratio) 
แอสเป็กเรโชของภาพ คือ อัตราส่วนระหว่างจำนวนพิกเซลทางแนวขวาง และจำนวนพิกเซลทางแนวดิ่งที่ใช้ในการสร้างภาพ หากจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับกระดาษกราฟ จะเห็นได้ว่าภาพบิตแมปใดๆ ก็ตามจะมีจำนวนพิกเซลคงที่ในมิติแนวขวางและแนวดิ่ง ซึ่งอัตราส่วนมีไว้อ้างถึงขนาดของภาพและมักจะเขียนในรูปของ 800 x 600 (ซี่งหมายถึงรูปภาพที่มี 800 พิกเซลในแนวขวาง และ 600 บรรทัดของพิกเซลในแนวดิ่ง) เราสามารถคำนวณหาจำนวนพิกเซลทั้งหมดในรูปภาพได้โดยการคูณตัวเลขทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน นั่นคือรูปภาพที่มีแอสเป็กเรโช 800 x 600 จะมีทั้งหมด 480,000 พิกเซล ซึ่งจำนวนดังกล่าวไม่ได้หมายถึงขนาดของไฟล์ของภาพนั้นๆ 

3.รีโซลูชัน
(Resolution) 
รีโซลูชัน (Resolution) หมายถึง รายละเอียดที่อุปกรณ์แสดงกราฟิกชนิดหนึ่งมีอยู่ ค่ารีโซลูชันมักระบุเป็นจำนวนพิกเซลในแนวนอนคือแนวแกน X และจำนวนพิกเซลในแนวตั้งคือแนวแกน Y ดังนั้นรีโซลูชัน 720 x 348 จึงหมายความว่า อุปกรณ์แสดงกราฟิกชนิดนี้สามารถแสดงพิเซลในแนวนอนได้ไม่เกิน 720 พิกเซล และแสดงพิกเซลในแนวตั้งได้ไม่เกิน 348 พิกเซล ผู้ผลิตอุปกรณ์แสดงกราฟิกบางรายจะระบุค่ารีโซลูชันเป็นระดับสูง (High Resolution) ปานกลาง (Medium Resolution) และระดับต่ำ (Low Resolution)

 

ที่มาhttp://www.ctc.ru.ac.th/webdesign/wd_project/images/color.jpg

อ้างอิงhttp://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=5536

โดย สุนิสา  เเตงเหมาะ

ภาพกราฟิกส์แรสเตอร์ (อังกฤษ: raster graphics) หรือ ภาพบิตแมป (อังกฤษ: bitmap) หรือ คือภาพที่ประกอบด้วยจุดสีต่างๆที่มีจำนวนคงที่ตายตัว มีข้อดีคือ เหมาะกับภาพที่ต้องการระบายสี สร้างสี กำหนดสีที่ต้องการความละเอียดได้ง่าย ข้อเสีย คือเมื่อมีจุดสีที่คงที่นั่น ทำให้เวลาขยายภาพนั้นจะมีความละเอียดน้อยลง และถ้าเพิ่มขนาดความละเอียดให้แก่ภาพ จะทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดที่ใหญ่ และเปลืองพื้นที่ความจำ ไฟล์ภาพพวกนี้มีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น BMP, TIF, JPG, PCT ฯลฯ โปรแกรมที่ใช้ เช่น โฟโต้ชอป, กิมป์ ฯลฯ ลักษณะเฉพาะ 1.รูปแบบการเขียนข้อมูล ประมวลผลเชิงกราฟิกที่ใช้ตารางสี่เหลี่ยม หรือ Pixel (จุดภาพ หรือหน่วยของภาพ)ซึ่งสามารถเคลื่อนตำแหน่งได้ ผกผันค่าที่ตำแหน่งนั้นไปกลับได้ หรือ รวมค่าที่ตำแหน่งต่างๆ ไว้ด้วยกันได้ แล้วแสดงผลออกมา2.การแสดงภาพกราฟิก โดยใช้กลุ่มของจุดเล็กๆ แยกต่างหากกัน หรือเรียกว่า แผนที่บิต (Bitmap) ความละเอียดของภาพจะจำกัดโดยลักษณะของจอภาพหรืออุปกรณ์ เรียกได้อีกอย่างว่า บิตแมพกราฟิก3.ภาพดิจิทัล ที่เก็บข้อมูลเป็นอาร์เรย์ของจุดภาพสำหรับแสดงและแก้ไขปรับปรุงภาพ ในข้อมูลแรสเตอร์จะไม่มีเส้นตรง วงกลม หรือ รูปหลายเหลี่ยม แต่จะมีจุดภาพหลาย ๆ จับกลุ่มเกิดเป็นลักษณะรูปที่ต้องการ4.วิธีการสร้างภาพ เป็นกลุ่มของจุดที่เป็นอิสระกัน ขนาดเล็กๆ (จุดภาพ) เรียงลำดับกันลักษณะของแถว กับสดมภ์

5.กระบวนการสร้างแผนที่บิต ในการสร้างแฟ้มภาพดิจิทัลโดยมีการเก็บข้อมูลแต่ละบิตของภาพต้นฉบับแทนการเก็บเป็นเส้นตรงระหว่างจุด แฟ้มแบบแรสเตอร์จะเก็บรายละเอียดข้อมูลและความลึกสีได้สูง แต่จะแก้ไขดัดแปลงยากหากไม่ต้องการให้สูญเสียคุณภาพ ส่วนมากเครื่องแสกนจะนำเข้าภาพเป็นภาพแรสเตอร์

ที่มาของภาพ  http://www.sjs-vitamins-shop.com/images/moon-beach-lighthouse.jpg

เเหล่งอ้างอิง   http://th.wikipedia.7val.com/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

                              http://www.sjs-vitamins-shop.com/images/moon-beach-lighthouse.jpg

กราฟิกบิตแมป มีความหมายที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา คือ มีลักษณะเป็นช่องๆ เหมือนตาราง แต่ละบิตก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ซึ่งก็คือสวิตซ์ปิดเปิดในหน่วยความจำ "1" หมายถึงเปิด และ "0" หมายถึงปิด) และสวิตซ์ปิดเปิดนี้ก็ยังหมายถึงสีดำและสีขาวอีกด้วย ดังนั้น ถ้าเราเอาบิตที่แตกต่างกันในแต่ละตารางมารวมกันเข้า เราจะสามารถสร้างภาพจากจุดดำและขาวเหล่านี้ได้ กราฟิกแบบบิตแมปทุกชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ ถ้าทำความเข้าใจส่วนต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของกราฟิกแผนที่บิต

                   สามารถเก็บรายละเอียดของภาพให้มีสีสันต่าง ๆ ได้ดีกว่าเหมาะสำหรับภาพที่ต้องการตกแต่งและเพิ่มรายละรายละเอียดพิเศษ ที่น่าสนใจ เช่น ปรับความเข้มแสง ปรับแต่งสี แรเงา
 

 ข้อเสียของกราฟิกแผนที่บิต

                  ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บแฟ้มภาพมากกว่าแบบอื่นการปรับขนาดหรือสัดส่วนภาพการหมุนภาพทำให้ความสวยงามลด

แหล่งอ้างอิง

http://www.dpu.ac.th/techno

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/sec02p02.htmlhttp:http:

//www.thaicomic.com

กราฟิกบิตแมป มีความหมายที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา คือ มีลักษณะเป็นช่องๆ เหมือนตาราง แต่ละบิตก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ซึ่งก็คือสวิตซ์ปิดเปิดในหน่วยความจำ "1" หมายถึงเปิด และ "0" หมายถึงปิด) และสวิตซ์ปิดเปิดนี้ก็ยังหมายถึงสีดำและสีขาวอีกด้วย ดังนั้น ถ้าเราเอาบิตที่แตกต่างกันในแต่ละตารางมารวมกันเข้า เราจะสามารถสร้างภาพจากจุดดำและขาวเหล่านี้ได้ กราฟิกแบบบิตแมปทุกชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ ถ้าทำความเข้าใจส่วนต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของกราฟิกแผนที่บิต

                   สามารถเก็บรายละเอียดของภาพให้มีสีสันต่าง ๆ ได้ดีกว่าเหมาะสำหรับภาพที่ต้องการตกแต่งและเพิ่มรายละรายละเอียดพิเศษ ที่น่าสนใจ เช่น ปรับความเข้มแสง ปรับแต่งสี แรเงา
 

 ข้อเสียของกราฟิกแผนที่บิต

                  ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บแฟ้มภาพมากกว่าแบบอื่นการปรับขนาดหรือสัดส่วนภาพการหมุนภาพทำให้ความสวยงามลด

แหล่งอ้างอิง

http://www.dpu.ac.th/techno

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/sec02p02.htmlhttp:http:

//www.thaicomic.com

รูปภาพของ kpp3400

 ภาพเเบบเวคเตอร์

ความหมายของภาพเเบบเวคเตอร์ 

Vector เป็นภาพประเภท Resolution-Independent มีลักษณะของการสร้างให้แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกชิ้นส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง รูปทรงหรือส่วนโค้ง โดยอ้างอิงตามความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์หรือการคำนวณเป็นตัวสร้างภาพ เป็นการรวมเอา Object (เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์และอื่นๆ เรียกว่ารูปทรงพื้นฐาน) ต่างชนิดมาผสมกัน มีทิศทางการลากเส้นไปในแนวต่างๆ เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกันโดยใช้คำสั่งง่ายๆ จึงเรียกภาพประเภทนี้ว่า Vector Graphic หรือ Object Oriented

ข้อดีของภาพเเบบเวคเตอร์
ลักษณะเด่นของ Vector คือ สามารถยืดหรือหดภาพเท่าใดก็ได้ โดยที่ภาพจะไม่แตก ความละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง คงคุณภาพของภาพไว้ได้เหมือนเดิม และยังสามารถขยายเฉพาะความกว้างหรือความสูง เพื่อให้มองเห็นเป็นภาพผอมหรืออ้วนกว่าภาพเดิมได้ด้วย และไฟล์มีขนาดเล็กกว่าภาพ Bitmap ภาพแบบ Vector จึงเหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout งานพิมพ์ตัวอักษร Line Art หรือ Illustration

ข้อเสียของภาพเเบบเวคเตอร์

ข้อเสียของมันคือจะต้องคำนวนใหม่ทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง งานที่ใช้ภาพแบบเวกเตอร์ใช้กันในงานแฟลช

ตัวอย่างภาพ

เเหล่งอ้างอิง 

http://www.yupparaj.ac.th/CAI/graphic/graphic.html

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=4aa9a553f13885a7

http://202.28.94.55/web/322103/2551/work1/g166/gis4.gif

รูปภาพของ kpp3403

    เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์  เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของจุดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และเก็บข้อมูลภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บอกตำแหน่งของเส้นหรือจุดและความสัมพันธ์ว่า จุดใดหรือเส้นใดเชื่อมโยงกันบ้าง จึงสามารถปรับขนาดของภาพได้ง่าย และไม่ทำให้เสียรูปทรง ภาพที่ใช้เทคนิคนี้จึงประกอบด้วยวัตถุที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เส้น วงกลม วงรี และรูปเหลี่ยมต่าง ๆ วัตถุแต่ละชิ้นที่ประกอบเป็นภาพจะเป็นเอกเทศสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

 ตัวอย่าง  ของภาพแบบเวคเตอร์ที่พบโดยทั่วไป คือ ชุดแบบอักษร (font) ที่ใช้กันในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเมื่อปรับขนาดของตัวอักษรจะไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไป และภาพที่มีส่วนขยายเป็น wmf  ซึ่งเป็นคลิปต์อาร์ต (clipart) ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

                            ภาพแบบเวคเตอร์นี้ พบได้ในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การร่างโครงร่างต่าง ๆ  งานวิทยาศาสตร์ งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และงานที่ต้องการภาพที่มีสัดส่วนแน่นอน แฟ้มข้อมูลภาพแบบเวคเตอร์มีส่วนขยายเป็น eps,wmf,cdr,ai,cgm,drw,plt เป็นต้น   ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมคอเรลดรอว์ โปรแกรมออโตแคด โปรแกรมอะโดบีอิลลัสเทรเทอร์ (Adobe lllustrator) และโปรแกรมมาโครมีเดียฟรีแฮนด์ (Macromedia Freehand)

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_wMqIt87Qg-E/S5miY4gzRoI/AAAAAAAAAAM/vw9ZVdoUMcQ/s320/ist2_2246820-vector-grunge-floral-background.jpg

     ข้อดีของภาพแบบเวคเตอร์

1.ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าภาพแบบบิตแม็ป

2.สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพโดยที่ความละเอียดของภาพไม่ลดลงเช่น การย่อ ขยาย การหมุน

 

                ข้อเสียของภาพแบบเวคเตอร์

1.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

 

        

 

กราฟิกบิตแมป
bitmapped graphic

ความหมาย
หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMP มีความหมายเหมือน bitmapped image

แหล่งที่มา http://www.hardcoregraphic.com/images/articles/eps02.gif

อ้างอิง http://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%9B/

Vector คือ..
 
    ภาพที่มีลักษณะของการสร้างให้แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์และอื่นๆ
เรียกว่ารูปทรงพื้นฐานต่างชนิดมาผสมกัน มีทิศทางการลากเส้นไปในแนวต่างๆ  เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกันไป จึงเรียกภาพประเภทนี้ว่า Vector Graphic

ลักษณะเด่นของ Vector คือ..

    ภาพที่สามารถยืดหรือหดภาพเท่าใดก็ได้ โดยที่ภาพจะไม่แตก ความละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงคุณภาพของภาพไว้ได้เหมือนเดิม แล้วก็ยังสามารถขยายเฉพาะความกว้างหรือความสูงก็ได้ และไฟล์มีขนาดเล็กกว่าภาพ Bitmap

     ไฟล์รูปภาพแบบ Vector ในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล . EPD, .WMF, .CDR, .AI, .CGM, .DRW, .PLT เป็นต้น
โดยมีโปรแกรมประเภทวาดรูป ( Drawing Program) เช่น CorelDraw หรือ AutoCAD หรือ Illustrator เป็นโปรแกรมสร้าง
 

ข้อเสียคือภาพไม่เหมือนภาพจริงเป็นได้เพียงภาพวาด หรือใกล้เคียงภาพถ่ายเท่านั้น


ที่มาของภาพ http://3.bp.blogspot.com/-4cHXscUECHQ/TZQOUCtskSI/AAAAAAAAACw/_rVtUnWPkQ8/s320/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E10.png
แหล่งอ้างอิง http://www.แต่งรูป.com/photoroom/index.php?topic=712.0

               http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

              http://3.bp.blogspot.com/-4cHXscUECHQ/TZQOUCtskSI/AAAAAAAAACw/_rVtUnWPkQ8/s320/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E10.png

Vector คือ..
 
    ภาพที่มีลักษณะของการสร้างให้แต่ละส่วนเป็นอิสระต่อกัน เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก์และอื่นๆ
เรียกว่ารูปทรงพื้นฐานต่างชนิดมาผสมกัน มีทิศทางการลากเส้นไปในแนวต่างๆ  เพื่อสร้างภาพที่แตกต่างกันไป จึงเรียกภาพประเภทนี้ว่า Vector Graphic

ลักษณะเด่นของ Vector คือ..

    ภาพที่สามารถยืดหรือหดภาพเท่าใดก็ได้ โดยที่ภาพจะไม่แตก ความละเอียดของภาพไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงคุณภาพของภาพไว้ได้เหมือนเดิม แล้วก็ยังสามารถขยายเฉพาะความกว้างหรือความสูงก็ได้ และไฟล์มีขนาดเล็กกว่าภาพ Bitmap

     ไฟล์รูปภาพแบบ Vector ในระบบวินโดวส์คือ ไฟล์ที่มีนามสกุล . EPD, .WMF, .CDR, .AI, .CGM, .DRW, .PLT เป็นต้น
โดยมีโปรแกรมประเภทวาดรูป ( Drawing Program) เช่น CorelDraw หรือ AutoCAD หรือ Illustrator เป็นโปรแกรมสร้าง
 

ข้อเสียคือภาพไม่เหมือนภาพจริงเป็นได้เพียงภาพวาด หรือใกล้เคียงภาพถ่ายเท่านั้น


ที่มาของภาพ http://3.bp.blogspot.com/-4cHXscUECHQ/TZQOUCtskSI/AAAAAAAAACw/_rVtUnWPkQ8/s320/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E10.png
แหล่งอ้างอิง http://www.แต่งรูป.com/photoroom/index.php?topic=712.0

               http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

              http://3.bp.blogspot.com/-4cHXscUECHQ/TZQOUCtskSI/AAAAAAAAACw/_rVtUnWPkQ8/s320/%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E10.png

รูปภาพของ kpp3419

 เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์  เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของจุดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และเก็บข้อมูลภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บอกตำแหน่งของเส้นหรือจุดและความสัมพันธ์ว่า จุดใดหรือเส้นใดเชื่อมโยงกันบ้าง จึงสามารถปรับขนาดของภาพได้ง่าย และไม่ทำให้เสียรูปทรง ภาพที่ใช้เทคนิคนี้จึงประกอบด้วยวัตถุที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เส้น วงกลม วงรี และรูปเหลี่ยมต่าง ๆ วัตถุแต่ละชิ้นที่ประกอบเป็นภาพจะเป็นเอกเทศสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

 ตัวอย่าง  ของภาพแบบเวคเตอร์ที่พบโดยทั่วไป คือ ชุดแบบอักษร (font) ที่ใช้กันในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเมื่อปรับขนาดของตัวอักษรจะไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไป และภาพที่มีส่วนขยายเป็น wmf  ซึ่งเป็นคลิปต์อาร์ต (clipart) ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

                            ภาพแบบเวคเตอร์นี้ พบได้ในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การร่างโครงร่างต่าง ๆ  งานวิทยาศาสตร์ งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และงานที่ต้องการภาพที่มีสัดส่วนแน่นอน แฟ้มข้อมูลภาพแบบเวคเตอร์มีส่วนขยายเป็น eps,wmf,cdr,ai,cgm,drw,plt เป็นต้น   ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมคอเรลดรอว์ โปรแกรมออโตแคด โปรแกรมอะโดบีอิลลัสเทรเทอร์ (Adobe lllustrator) และโปรแกรมมาโครมีเดียฟรีแฮนด์ (Macromedia Freehand)

 
ทีมาของภาพ :  http://image.dek-d.com/24/2736858/107712700
 ข้อดีของภาพแบบเวคเตอร์

1.ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าภาพแบบบิตแม็ป

2.สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพโดยที่ความละเอียดของภาพไม่ลดลงเช่น การย่อ ขยาย การหมุน

 

                ข้อเสียของภาพแบบเวคเตอร์

1.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

        

 

รูปภาพของ kpp3465

 

ภาพกราฟิกส์แรสเตอร์ (อังกฤษ: raster graphics) หรือ ภาพบิตแมป (อังกฤษ: bitmap) หรือ คือภาพที่ประกอบด้วยจุดสีต่างๆที่มีจำนวนคงที่ตายตัว มีข้อดีคือ เหมาะกับภาพที่ต้องการระบายสี สร้างสี กำหนดสีที่ต้องการความละเอียดได้ง่าย ข้อเสีย คือเมื่อมีจุดสีที่คงที่นั่น ทำให้เวลาขยายภาพนั้นจะมีความละเอียดน้อยลง และถ้าเพิ่มขนาดความละเอียดให้แก่ภาพ จะทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดที่ใหญ่ และเปลืองพื้นที่ความจำ ไฟล์ภาพพวกนี้มีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น BMP, TIF, JPG, PCT ฯลฯ โปรแกรมที่ใช้ เช่น โฟโต้ชอป, กิมป์ ฯลฯ

ลักษณะเฉพาะ

  1. รูปแบบการเขียนข้อมูล ประมวลผลเชิงกราฟิกที่ใช้ตารางสี่เหลี่ยม หรือ Pixel (จุดภาพ หรือหน่วยของภาพ)ซึ่งสามารถเคลื่อนตำแหน่งได้ ผกผันค่าที่ตำแหน่งนั้นไปกลับได้ หรือ รวมค่าที่ตำแหน่งต่างๆ ไว้ด้วยกันได้ แล้วแสดงผลออกมา
  2. การแสดงภาพกราฟิก โดยใช้กลุ่มของจุดเล็กๆ แยกต่างหากกัน หรือเรียกว่า แผนที่บิต (Bitmap) ความละเอียดของภาพจะจำกัดโดยลักษณะของจอภาพหรืออุปกรณ์ เรียกได้อีกอย่างว่า บิตแมพกราฟิก
  3. ภาพดิจิทัล ที่เก็บข้อมูลเป็นอาร์เรย์ของจุดภาพสำหรับแสดงและแก้ไขปรับปรุงภาพ ในข้อมูลแรสเตอร์จะไม่มีเส้นตรง วงกลม หรือ รูปหลายเหลี่ยม แต่จะมีจุดภาพหลาย ๆ จับกลุ่มเกิดเป็นลักษณะรูปที่ต้องการ
  4. วิธีการสร้างภาพ เป็นกลุ่มของจุดที่เป็นอิสระกัน ขนาดเล็กๆ (จุดภาพ) เรียงลำดับกันลักษณะของแถว กับสดมภ์
  5. กระบวนการสร้างแผนที่บิต ในการสร้างแฟ้มภาพดิจิทัลโดยมีการเก็บข้อมูลแต่ละบิตของภาพต้นฉบับแทนการเก็บเป็นเส้นตรงระหว่างจุด แฟ้มแบบแรสเตอร์จะเก็บรายละเอียดข้อมูลและความลึกสีได้สูง แต่จะแก้ไขดัดแปลงยากหากไม่ต้องการให้สูญเสียคุณภาพ ส่วนมากเครื่องแสกนจะนำเข้าภาพเป็นภาพแรสเตอร์
  6. รูปภาพ ที่กำหนดเป็นเซตของจุดภาพ หรือ จุดในรูปแบบของแถว และ สดมภ์

 

 

 

ที่มาภาพ   http://www.google.co.th/search?tbm=isch&hl=th&source=hp&biw=1440&bih=719&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%9B&gbv=2&oq=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%9B&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=9235l27284l0l28423l12l12l0l0l0l0l0l0ll0l0

อ้างอิง  http://th.wikipedia.7val.com/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

กราฟิกบิตแมป
bitmapped graphic

ความหมาย
หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMP มีความหมายเหมือน bitmapped image


 แหล่งที่มา http://www2.wind.ne.jp/maniackers/Thaitype.gif

อ้างอิงhttp://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%9B/

รูปภาพของ kpp3406

ภาพแบบบิตแม็ป หรืออาจจะเรียกว่ากราฟิกแรสเตอร์ เป็นภาพที่เกิดจากจุดสีที่เรียกว่าจุดภาพ (pixels)ซึ่งประกอบกันเป็นรูปร่างบนพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นกริด (grid) เรียงต่อกันไป แต่ละจุดภาพจะมีค่าประจำของแต่ละจุด เช่น ค่าสีของตัวเอง ความเข้มแสง จึงทำให้สามารถปรับแต่งสีได้อย่างสวยงาม ภาพหนึ่งภาพจะประกอบด้วยจุดภาพหลาย ๆ จุด  ภาพเรียงกัน แต่เนื่องจากการเรียงต่อของจุดภาพอยู่ในลักษณะตาราง  ภาพที่ได้จึงมีรอยหยักที่เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมของจุดภาพแต่ละจุดจะเห็นได้ชัดเมื่อรูปนั้นประกอบด้วยเส้นโค้งหรือเส้นทแยง และจะชัดเจนขึ้นเมื่อปรับขยายภาพ แต่ถ้ากำหนดให้ความหนาแน่นของจุดภาพที่ประกอบกันเป็นภาพหรือกำหนดให้ความละเอียดของภาพมีจำนวนจุดภาพมาก็จะได้ภาพคมชัดและมีความละเอียดสวยงาม ไม่เห็นกรอบสี่เหลี่ยมจึงเป็นภาพที่เหมาะสมต่อการแสดงภาพที่มีเฉดสีและสีจำนวนมาก เช่น ภาพถ่าย หรือภาพวาดการใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลขึ้นอยู่กับความละเอียดของภาพที่ต้องการเก็บ จอภาพของคอมพิวเตอร์สามารถกำหนดให้มีความละเอียดที่ประกอบด้วยจุดภาพจำนวน 640 x 480 จุดภาพ ถึง 1024 x 768 จุดภาพ และกำหนดให้แต่ละจุดภาพมีจำนวนสีได้ตั้งแต่ 16 สีขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจอภาพ และการ์ดแสดงผล ดังนั้นถ้าต้องการเก็บจำนวนสีมากที่ความละเอียดสูงจะใช้เนื้อที่ในการเก็บมากกว่า แต่ภาพก็จะสวยกว่า ภาพที่สร้างด้วยวิธีนี้พบได้ทั่วไปจากภาพถ่ายจากกล้องถ่ายรูปดิจิทัล  ภาพจากเครื่องกราดตรวจ วีดิโอเกม ภาพยนตร์ กระดานอิเล็กทรอนิก ภาพการ์ตูน งานโฆษณาทั่วไปTongue out

แหล่งที่มา http://www.thaigoodview.com/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/blank.htm

อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/sec02p02.html

      จัดทำโดย  สุรศักดิ์  ไชยผดุงนิรันดร์

 

ภาพแบบบิแม็ป

        ความหมายของ ภาพแบบบิตแม็ป กราฟิกบิตแมป มีความหมายที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา คือ มีลักษณะเป็นช่องๆ เหมือนตาราง แต่ละบิตก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ซึ่งก็คือสวิตซ์ปิดเปิดในหน่วยความจำ "1" หมายถึงเปิด และ "0" หมายถึงปิด) และสวิตซ์ปิดเปิดนี้ก็ยังหมายถึงสีดำและสีขาวอีกด้วย ดังนั้น ถ้าเราเอาบิตที่แตกต่างกันในแต่ละตารางมารวมกันเข้า เราจะสามารถสร้างภาพจากจุดดำและขาวเหล่านี้ได้ กราฟิกแบบบิตแมปทุกชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางประการ ถ้าทำความเข้าใจส่วนต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของกราฟิกแผนที่บิต

                   สามารถเก็บรายละเอียดของภาพให้มีสีสันต่าง ๆ ได้ดีกว่าเหมาะสำหรับภาพที่ต้องการตกแต่งและเพิ่มรายละรายละเอียดพิเศษ ที่น่าสนใจ เช่น ปรับความเข้มแสง ปรับแต่งสี แรเงา 

 ข้อเสียของกราฟิกแผนที่บิต

                ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บแฟ้มภาพมากกว่าแบบอื่นการปรับขนาดหรือสัดส่วนภาพการหมุนภาพทำให้ความสวยงามลดลง

 

ที่มาขอภาพ  http://2.bp.blogspot.com/_FFb-gRyU4yI/THdoDb4nsyI/AAAAAAAAAI4/OduYjfHRpzY/s1600/Picture17.png

อ้่างอิง http://www.dpu.ac.th/techno/page.php?id=5536

ผู้จัดทำ

ด.ชศาสตรินทร์ นาสิงเตา

ความหมาย
หมายถึง เส้นตัดกันของบิตในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งคอมพิวเตอร์จะแปลงให้เป็นจุดภาพ ภาพในคอมพิวเตอร์นั้นจะประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสง ซึ่งเรียกว่าจุดภาพ (pixel) รวมตัวกัน ภาพที่มีจำนวนจุดภาพมาก จะยิ่งดูคมชัดมาก ดู pixel ประกอบ

ข้อดีของกราฟิกแผนที่บิต

                   สามารถเก็บรายละเอียดของภาพให้มีสีสันต่าง ๆ ได้ดีกว่าเหมาะสำหรับภาพที่ต้องการตกแต่งและเพิ่มรายละรายละเอียดพิเศษ ที่น่าสนใจ เช่น ปรับความเข้มแสง ปรับแต่งสี แรเงา
 

ข้อเสีย คือเมื่อมีจุดสีที่คงที่นั่น ทำให้เวลาขยายภาพนั้นจะมีความละเอียดน้อยลง และถ้าเพิ่มขนาดความละเอียดให้แก่ภาพ จะทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดที่ใหญ่ และเปลืองพื้นที่ความจำ

แหล่งอ้างอิง

http://guru.sanook.com 

http://www.pharm.chula.ac.th/webelarning/elearning/illustrator/figure1.gif

http://th.wikipedia.org/wiki/

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/sec02p02.html

รูปภาพของ kpp3390

ภาพแบบ vector

เป็นภาพที่ประกอบจากเส้นลักษณะต่างๆมีการเก็บค่าสีและลักษณะของเส้นเป็นคำสั่งทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์

ข้อดี คือ สามารถย่อขยายได้โดยไม่ผิดสัดส่วน

ข้อเสียคือภาพไม่เหมือนภาพจริงเป็นได้เพียงภาพวาด หรือใกล้เคียงภาพถ่ายเท่านั้น

ที่มาของภาพ http://images.ravin120.multiply.com/image/1/photos/upload/300x300/R1Nv-woKCocAABmn3R41/vector.gif?et=ArUFY8tdyvjXO%2CLD0zhezg

แหล่งอ้างอิง http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=002 ,http://images.ravin120.multiply.com/image/1/photos/upload/300x300/R1Nv-woKCocAABmn3R41/vector.gif?et=ArUFY8tdyvjXO%2CLD0zhezg , http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

ด.ญ. ณัฐวดี แจ่มแจ้ง

รูปภาพของ kpp๓๓๘๙

 ภาพกราฟิกส์แรสเตอร์ (อังกฤษ: raster graphics) หรือ ภาพบิตแมป (อังกฤษ: bitmap) หรือ คือภาพที่ประกอบด้วยจุดสีต่างๆที่มีจำนวนคงที่ตายตัว มีข้อดีคือ เหมาะกับภาพที่ต้องการระบายสี สร้างสี กำหนดสีที่ต้องการความละเอียดได้ง่าย ข้อเสีย คือเมื่อมีจุดสีที่คงที่นั่น ทำให้เวลาขยายภาพนั้นจะมีความละเอียดน้อยลง และถ้าเพิ่มขนาดความละเอียดให้แก่ภาพ จะทำให้ไฟล์ภาพมีขนาดที่ใหญ่ และเปลืองพื้นที่ความจำ ไฟล์ภาพพวกนี้มีหลายรูปแบบ อาทิ เช่น BMP, TIF, JPG, PCT ฯลฯ โปรแกรมที่ใช้ เช่น โฟโต้ชอป, กิมป์ ฯลฯ

ที่มาของข้อมูล http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

ที่มาของภาพ http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&tbnid=ZZ3Lfn85krtCYM:&imgrefurl=http://www.pg.in.th/photo/view/519603&docid=zD1eGvK2F-l2eM&w=360&h=477&ei=xU5TTuiYJoL3rQf928nEDg&zoom=1&iact=hc&vpx=380&vpy=206&dur=1060&hovh=258&hovw=195&tx=116&ty=120&page=1&tbnh=133&tbnw=100&start=0&ndsp=36&ved=1t:429,r:11,s:0&biw=1440&bih=719

กราฟิกบิตแมป
bitmapped graphic

ความหมาย
หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMP มีความหมายเหมือน bitmapped image


แหล่งที่มา    http://www.thaigoodview.com/files/u13279/graphic1.jpg

อ้างอิงhttp://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%9B/

 เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์  เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของจุดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และเก็บข้อมูลภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บอกตำแหน่งของเส้นหรือจุดและความสัมพันธ์ว่า จุดใดหรือเส้นใดเชื่อมโยงกันบ้าง จึงสามารถปรับขนาดของภาพได้ง่าย และไม่ทำให้เสียรูปทรง ภาพที่ใช้เทคนิคนี้จึงประกอบด้วยวัตถุที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เส้น วงกลม วงรี และรูปเหลี่ยมต่าง ๆ วัตถุแต่ละชิ้นที่ประกอบเป็นภาพจะเป็นเอกเทศสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

 ตัวอย่าง  ของภาพแบบเวคเตอร์ที่พบโดยทั่วไป คือ ชุดแบบอักษร (font) ที่ใช้กันในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเมื่อปรับขนาดของตัวอักษรจะไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไป และภาพที่มีส่วนขยายเป็น wmf  ซึ่งเป็นคลิปต์อาร์ต (clipart) ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

                            ภาพแบบเวคเตอร์นี้ พบได้ในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การร่างโครงร่างต่าง ๆ  งานวิทยาศาสตร์ งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และงานที่ต้องการภาพที่มีสัดส่วนแน่นอน แฟ้มข้อมูลภาพแบบเวคเตอร์มีส่วนขยายเป็น eps,wmf,cdr,ai,cgm,drw,plt เป็นต้น   ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมคอเรลดรอว์ โปรแกรมออโตแคด โปรแกรมอะโดบีอิลลัสเทรเทอร์ (Adobe lllustrator) และโปรแกรมมาโครมีเดียฟรีแฮนด์ (Macromedia Freehand)

 

ที่มาของภาพ : http://www.hardcoregraphic.com/images/articles/eps02.gif
 ข้อดีของภาพแบบเวคเตอร์

1.ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าภาพแบบบิตแม็ป

2.สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพโดยที่ความละเอียดของภาพไม่ลดลงเช่น การย่อ ขยาย การหมุน

 

                ข้อเสียของภาพแบบเวคเตอร์

1.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

        

 

 

 

กราฟิกบิตแมป
bitmapped graphic

ความหมาย
หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMP มีความหมายเหมือน bitmapped image


 

 ที่มาของภาพ http://1.bp.blogspot.com/-F_kknCa4hUY/TZQ59aLhvfI/AAAAAAAAAEE/ZToV28yCR_8/s1600/orange_03.jpg

 

 แหล่งอ้างอิง   http://guru.sanook.com/dictionary/dict_comp

 

 

 

 เทคนิคภาพแบบเวคเตอร์  เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของจุดภาพเส้นลักษณะต่าง ๆ และเก็บข้อมูลภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบสูตรทางคณิตศาสตร์ที่บอกตำแหน่งของเส้นหรือจุดและความสัมพันธ์ว่า จุดใดหรือเส้นใดเชื่อมโยงกันบ้าง จึงสามารถปรับขนาดของภาพได้ง่าย และไม่ทำให้เสียรูปทรง ภาพที่ใช้เทคนิคนี้จึงประกอบด้วยวัตถุที่เห็นได้ชัดเจน เช่น เส้น วงกลม วงรี และรูปเหลี่ยมต่าง ๆ วัตถุแต่ละชิ้นที่ประกอบเป็นภาพจะเป็นเอกเทศสามารถแก้ไขได้อย่างอิสระ

 ตัวอย่าง  ของภาพแบบเวคเตอร์ที่พบโดยทั่วไป คือ ชุดแบบอักษร (font) ที่ใช้กันในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งพบว่าเมื่อปรับขนาดของตัวอักษรจะไม่ทำให้สัดส่วนของภาพเสียไป และภาพที่มีส่วนขยายเป็น wmf  ซึ่งเป็นคลิปต์อาร์ต (clipart) ของไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

                            ภาพแบบเวคเตอร์นี้ พบได้ในงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การร่างโครงร่างต่าง ๆ  งานวิทยาศาสตร์ งานออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย และงานที่ต้องการภาพที่มีสัดส่วนแน่นอน แฟ้มข้อมูลภาพแบบเวคเตอร์มีส่วนขยายเป็น eps,wmf,cdr,ai,cgm,drw,plt เป็นต้น   ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพประเภทนี้ได้แก่ โปรแกรมคอเรลดรอว์ โปรแกรมออโตแคด โปรแกรมอะโดบีอิลลัสเทรเทอร์ (Adobe lllustrator) และโปรแกรมมาโครมีเดียฟรีแฮนด์ (Macromedia Freehand)

 

 
ที่มาของภาพ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/rungthip_w/graphic/picture/dog_01.jpg
      ข้อดีของภาพแบบเวคเตอร์

1.ใช้เนื้อที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าภาพแบบบิตแม็ป

2.สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของภาพโดยที่ความละเอียดของภาพไม่ลดลงเช่น การย่อ ขยาย การหมุน

 

                ข้อเสียของภาพแบบเวคเตอร์

1.ไม่สามารถเก็บรายละเอียดของสีต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากเก็บในรูปแบบสูตรของเส้น

 

   ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector graphics) โดยทั่วไปคือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เกิดจากการกำหนดพิกัดและการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ รวมทั้งมุมและระยะทาง ตามทฤษฎีเวกเตอร์ในทางคณิตศาสตร์ ในการก่อให้เกิดเป็น เส้น หรือรูปภาพ

    ข้อดีคือ สามารถย่อขยายได้ โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง

    ข้อเสียคือ ภาพไม่เหมือนภาพจริงเป็นได้เพียงภาพวาด หรือใกล้เคียงภาพถ่ายเท่านั้น ข้อมูลภาพพวกนี้ได้แก่ไฟล์สกุล svg, ps, eps, ai (adobe illustrator) และฟอนต์แบบ TrueType ต่างๆเป็นต้น โปรแกรมที่ใช้สร้างข้อมูลภาพประเภทนี้เช่น Adobe Illustrator, InkScape ในบางครั้ง ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ยังอาจหมายถึงกราฟิกส์สามมิติอีกด้วย

ที่มาของภาพ http://krutao.tutorwbi.com/Learning/Portals/files/photo%20wbi/4.1%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86/3vector.jpg

อ้างอิง  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์