งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 2/2554 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ภาคเรียนที่ 2/2554 ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 • ให้นักเรียนสร้างบล็อกของตนเอง เล่าเรื่องราว "มหาอุทกภัยไทย ปี 2554" โดยเลือกเล่าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ตามหัวข้อด้านล่างนี้
         1. เล่าประสบการณ์/เหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง
             เช่น เกิดขึ้นเมื่อใด มีการวางแผนอย่างไรบ้าง ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร คำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยควรรู้
         2. เล่าเรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน ระหว่างปิดภาคเรียน
             เช่น ทำอะไรบ้าง ทำเมื่อไหร่ ทำที่ไหน สิ่งที่ทำเป็นประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง
         3. เล่าเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา
         4. เล่า/แนะนำวิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
        
 • เล่าด้วยข้อความ ความยาวอย่างน้อย 50 บรรทัด พร้อมรูปภาพประกอบอย่างน้อย 5 รูป
 • อ้างอิงแหล่งที่มา(ถ้ามี) ให้ชัดเจน อย่างถูกต้อง พยายามให้เป็นภาพที่ถ่ายเอง (อ่านทบทวนวิธีการสร้าง blog ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20850 )
 • ข้อห้าม ที่ต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 
         1. ไม่มีข้อมูลที่ด่าทอ เสียดสี บุคคล/องค์กร/...
         2. ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
         3. เล่านะครับ ไม่ใช่ลอก
 • ส่งงานภายใน
    - วันที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 05.30 น. สำหรับนักเรียนที่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทำงานได้
    - วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 05.30 น. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน หรือประสบภัยน้ำท่วม
 • สมาชิกในห้อง มาแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนในห้อง (ช่วยแนะนำ ไม่ใช่มาต่อว่าเสียหายและไปแสดงที่ความเห็นในผลงานของเพื่อนนะ ไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นที่หน้านี้)
 • แจ้งส่งที่ตรง แสดงความคิดเห็น ด้านล่าง ว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

     

รูปภาพของ sss28251

ส่งงานค่ะ

กัน วิบูลย์กิจวรกุล ม.6/8 เลขที่ 16

http://www.thaigoodview.com/node/120365

รูปภาพของ sss28305

ส่งงานค่ะ
วันเพ็ญ ติระรัตนสมโภช ม.6/8 เลขที่ 33
http://www.thaigoodview.com/node/120351

รูปภาพของ sss28312

ส่งงานคะ 

เพลินพิศ   จารุสาร  เลขที่ 37 ม.6/8

http://thaigoodview.com/node/119665 

รูปภาพของ sss28253

ส่งงานคะ !!!

http://www.thaigoodview.com/node/121156

รอกวนขอเพิ่มพื้นที่รูปหน่อยคะ

นริณิสรา   ทองผา  ม.6/8 เลขที่ 17 

รูปภาพของ sss28271

ส่งงานค่ะ  http://www.thaigoodview.com/node/120212

นันทยา คีรีสุวรรณกุล ม.6/8 เลขที่ 24

รบกวนขอพื้นที่เพิ่มรูปด้วยนะคะ

รูปภาพของ sss28283

ส่งงานค่ะ

นส.ธันยธร ธนภัทรธีรกุล เลขที่ 26

http://www.thaigoodview.com/node/120338

รูปภาพของ sss28303

http://www.thaigoodview.com/node/119260
นางสาวสุเมยี ฤทธิ์นำศุข เลขที่ 32 6/8

รูปภาพของ sss28309

 

ส่งงานค่ะ

น.ส.ชลดา  กทิศาสตร์ ม.6/8 เลขที่ 36

http://www.thaigoodview.com/node/120258

ส่งงานค่ะ

น.ส.วริษฐา ผากชมภู เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/120314 

รูปภาพของ sss28307

..  ส่งงานค่ะ  และขอพื้นที่รูปเพิ่มด้วยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/119528 

มณีสมร 6/8 เลขที่35

 

รูปภาพของ sss28222

ส่งงานนะค่ะ แต่จะมาเพิ่มรูปอีกค่ะ :)

http://www.thaigoodview.com/node/119280

ธันย์ชนก ทวีเลิศทรัพย์ เลขที่6ค่ะ  

 

รูปภาพของ sss28301

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120303

เกตน์สิรี จิรกานต์สกุล เลขที่ 30 ม.6/8 ค่ะ

รูปภาพของ sss28255

ส่งงานค่าา

www.thaigoodview.com/node/119701

รูปภาพของ sss28249

ส่งงานค่ะอาจารย์  

http://www.thaigoodview.com/node/120194

ธรชญาน์  สุขสายชล  ม.6/8 เลขที่ 14 

รูปภาพของ sss28306

ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/119293

ชุติมา เชิดชูำภัทร ชั้น ม.6/8 เลขที่ 34 

รูปภาพของ sss28302

ส่งงานค่ะ ^^

http://www.thaigoodview.com/node/120286

รูปภาพของ sss28265

ส่งงานค่ะอาจารย์ :)

http://www.thaigoodview.com/node/120278

 

รูปภาพของ sss28288

 

ส่งงานค่ะ สุพิชชา สายวิรุณพร ^^ 

http://www.thaigoodview.com/node/120246?q=node/120246

 

รูปภาพของ sss28223

ส่งงานค่ะ

นางสาวนุชจรี  ภูสีเงิน เลขที่ 7 ม.6/8

http://www.thaigoodview.com/node/120231

รูปภาพของ sss28236

ส่งงานคะ 
นางสาวศุภานัน  มหานุกุลวงศ์ชัย ม.6/8 เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/120205 

รูปภาพของ sss28316

ส่งงานค่ะ   http://www.thaigoodview.com/node/119576

วนัชวรรณ เลขที่ 40

 

รูปภาพของ sss28225

ส่งงานค่ะอาจารย์

จิตตา  โสภา  ม.6/8  เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/119874

รูปภาพของ sss28276

 

ส่งงาน :'D

http://www.thaigoodview.com/node/119844

รูปภาพของ sss28246

http://www.thaigoodview.com/node/110549 

ส่งงานค่ะ :)

ญาณิศา เมนะเนตร เลขที่ 13 ค่ะ 

รูปภาพของ sss28268

ส่งงานนนน เจ้าคะ  อาจารย์

 http://www.thaigoodview.com/node/119717

เลขที่ 22 คะ 

รูปภาพของ sss28211

 

ส่งงานค่ะ อาจารย์ !!

 

http://www.thaigoodview.com/node/119318 

พัทธ์ธีรา ดีตระกูลการ ม.6/8 เลขที่ 3 ค่ะ 

รูปภาพของ sss28221

ส่งงานค่ะ :'))

 http://www.thaigoodview.com/node/119420

 สิรินทรา สินศิริโรจน์ เลขที่ 5 ค่ะ 

รูปภาพของ sss28315

 

ส่งงานคะ 

http://www.thaigoodview.com/node/119498

โปรดปราน เลาะวิธี เลขที่ 39 

รูปภาพของ sss28285

ส่งงาน ธนพร โศภาพรพรหม ม.6/8 เลขที่27

http://www.thaigoodview.com/node/119500

รูปภาพของ sss28210

ส่งงานค่ะ พีรญา เลขที่2

http://www.thaigoodview.com/node/119320

--

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์