การสร้างชิ้นงาน ชื่อเล่น

รูปภาพของ bcvpunjarat

ให้นักเรียนใช้เครื่องมือ Regtangular Marquee Tool สร้างชิ้นงาน

1. สร้างชื่อเล่นของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ

2. บันทึกชื่อ Nicname.jpg

3.ส่งมาที่ blog

รูปภาพของ bcv13169

รูปภาพของ bcv11952

นาย พงษ์ศิริ  สุขเงิน  เลขที่ 4       ม.4/4

นาย วรรณ์ชัย  ทองช้อย  เลขที่ 5 ม.4/4

รูปภาพของ bcv13172

รูปภาพของ bcv13173

นางสาว เสาวรส โกมล

รูปภาพของ bcv13171

นางสาว พิชชาภา  มีลาภ   ชั้น ม.4/5

รูปภาพของ bcv13174

อรทัย  ฤกษ์สังเกตุ  ชั้น  4/5  เลขที่  30

รูปภาพของ bcv12055

น.ส. ณัฐวดี  ม่วงทิม  ม.4/4

รูปภาพของ bcv13167

กันติมา  เติมแก้ว ชั้น 4/5  เลขที่ 25

รูปภาพของ bcv12023

กันติมา เติมแก้ว  ม  4/5  เลขที่  25

รูปภาพของ bcv12023

น.ส ชลธิชา เมืองช้าง ชั้น ม.4/5 เลขที่ 24

รูปภาพของ bcv11850

นาย ธนากร  เพ็ชร์รักษ์  ชั้นม.4/4 เลขที่1

รูปภาพของ bcv13161

นายพิพัฒน์ เมืองศิริ ม.4/5

รูปภาพของ bcv12012

น.ส. สกาวเดือน  ทองช้อย  เลขที่13 ม.4/4

รูปภาพของ bcv12013

รูปภาพของ bcv13167

กันติมา เติมแก้ว เลขที่ 25 ชั้น 4/5

นายณัฐพล  เเก้วกัณฑ์

รูปภาพของ bcv13146

รูปภาพของ bcv13146

รูปภาพของ bcv 11993

สกานต์  โพธิสมภาพวงษ์  ม.4/4

รูปภาพของ bcv11905

    ฐิติพันธ์ เอี่ยมสอาด ม.4/5 เลขที่ 32

นายวีรเทพ เซี่ยงหลิว

รูปภาพของ bcv11905

ฐิติพันธ์ เอี่ยมสอาด ม.4/5 เลขที่ 32

รูปภาพของ bcv12015

ชื่อ น.ส. สุภาภรณ์ ม่วงงาม เลขที่ 14 ม. 4/4

รูปภาพของ bcv12015

ชื่อ น.ส.สุภาภรณ์ ม่วงงาม เลขที่ 14 ม. 4/4

รูปภาพของ bcv12023

อัญชลี  ฉิมพาลี ม 4/4 เลขที่11

รูปภาพของ bcv11990

นายศุภชัย สุดใจ

รูปภาพของ bcv 13153

 

ชื่อ นางสาวพนัชกร จันนา ชั้นม.4/4 เลขที่45

เฟิร์น 

 

 

 

รูปภาพของ bcv13143

 

นายสมศักดิ์ พวงแก้ว ชั้นม.4/4 เลขที่24

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์