การนำเสนอ profile ของนักเรียนด้วย Powerpoint 2007

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน ม.4/12 และ 4/13  นำเสนอprofile ของนักเรียน ด้วยการใช้โปรแกรม powerpoint 2007 เพื่อใช้แนะนำตัวเอง โดยมีข้อมูลส่วนตัว ผลงานที่ดีเด่น ในเรื่องต่างๆ แต่ชั้น ม.1-3   โดยเวลานักเรียนนำรูปภาพ ที่ถ่ายด้วยกล่องดิจิทอล มาทำ Slide โดยตรง จะทำให้ไฟล์ มีขนาดใหญ่เกินไป แม้ว่าเราจะsave ด้วยรูปแบบ PowerPoint Show  ซึ่งจะเป็นไฟล์แบบที่เปิดดูได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ ดังนั้นนักเรียนควรลดขนาดของภาพก่อน ให้เหลือ 800x600 ด้วยโปรแกรมPhotoshop โดยใช้เมนูการทำงาน File-Scripts-Image Procession- ซึ่งเราสามารถ ลดขนาดไฟล์ของรูปพร้อมๆกัน ได้ทั้งโฟลเดอร์  เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ให้นักเรียนส่งไฟล์มาที่เมล์ www.niphons43@gmail.com  โดยวิธีแนบไฟล์ แล้วมามาแจ้งในnode นี้ผ่านทาง แสดงความคิดเห็น  เช่น
https://mail.google.com/mail/#inbox/132421aff7f31006 เป็นต้น

 ชั้น ม.4/13  ที่ส่งงานแล้ว มีดังนี้ 

1. เลขที่ 31
2. เลขที่ 9 
3. เลขที่ 3 
4. เลขที่ 15 
5. เลขที่ 22 แก้ไขใหม่ ไฟล์ใหญ่เกินไปนำเสนอผ่านเว็บไม่ได้
6. เลขที่ 2 (ให้แก้ไขชนิดของไฟล์ใหม่ 2003ให้saveแบบ.pps ที่เปิดดูได้อย่างเดียว ขนาดไฟล์จะเล็กลงอีกครับ)
7. เลขที่ 8
8. เลขที่ 1
9. เลขที่ 7
10.

นายโชติวัตน์ อินทรประพงศ์ ส่งแล้วครับ ที่niphons43@gmail.com

นายวริทธิ์ธร   โกศัลวิตร  ผมส่งงานแล้วที่เมล niphon43@gmail.com

นายธีรภัทร   มีมาก ชั้นม.4/12 เลขที่ 5 ส่งงานที่E-mail www.niphons43@gmail.com แล้วนะครับ

ผม นายธนธรรศ โชติกลาง ชั้นม.4/13 เลขที่26 ส่งงานที่E-mail www.niphons43@gmail.com แล้วนะครับ

นางสาว ลีนา วงศ์พานิช ม.4/12ได้ส่ง powerpoint แล้วที่ mailของอาจารย์นะค่ะ เลขที่ 26

ผม ม.4/13 เลขที่ 18 ส่งงานไว้ที่ www.niphons43@gmail.com แล้วครับอาจารย์

อาจารย์ นิพนธ์ครับ ผมนาย วโรตม์ ศิลาวรรณ  ชั้น ม.4/12 ได้ส่งงานไว้ที่niphons43@gmail.comเรียบร้อยแล้วครับ

นายจิรัฏฐ์  กมลพัฒนะ ชั้นม.4/12 เลขที่ 18 ส่งงานไว้ที่niphons43@gmail.com แล้วครับ

ผม ม4/12 เลขที่ 7 ส่งงานไว้ที่www.niphons43@gmail.com  แล้วครับ

อาจารย์คับผมส่งใหม่ไปอีกอันนะครับ

เลขที่ 17 ม.4/12 ส่งงานไว้ที่ niphons43@gmail.com เเล้วครับ

นางสาว สมิตา สีโท ม.4/12 เลขที่ 29 ได้ส่งงานไปที่

niphons43@gmail.com

นางสาวกัญญภรณ์  เป็นพร้อม เลขที่ 25 ชั้นม.4/12

ส่งงานไปใน niphons43@gmail.com แล้วค่ะ

ม.4/12 เลขที่ 12 ส่งใน www.niphons43@gmail.com

เลขที่12 ม.4/13 สงงานไปที่  www.niphons43@gmail.com แล้วครับ

รูปภาพของ rsmniphon

 ตัวอย่าง เลขที่ 9 ชั้น ม.3/13 ขอส่งงานไว้ที่link https://mail.google.com/mail/#inbox/132421aff7f31006

เลขที่ 17 ม.4/12 ส่งงานไว้ที่ niphons43@gmail.com เเล้วครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์