โครงงานสิ่งประดิษฐ์

รูปภาพของ cks04325

โครงงาน กระเป๋าอเนกประสงค์

ที่มา

       ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นขยะมูลฝอยที่  หากเราทิ้งเกลื่อนกลาดจะทำให้เกิดความสกปรก และไม่เรียบร้อย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แหล่งเพาะพันธุ์และที่หลบซ่อนของสัตว์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา นอกจากนี้การย่อยสลายยากทำให้เกิดการทับถมและหมักหมมกับสิ่งเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นและก่อความรำคาญให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขวดน้ำดื่มพลาสติกที่มีปริมาณ เพิ่มมากขึ้นทุกวันตามอัตราการเพิ่มของประชากรการนำขวดน้ำพลาสติกที่จะทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

วัสดุอุปกรณ์

1. ขวดน้ำอัดลมพลาสติกที่ใช้แล้ว

ขนาดความจุ 2 ลิตร จำนวน 2 ขวด

2. ซิปความยาว 22 นิ้ว เข็ม เข็มหมุดและด้าย

3. เทป (Masking Tape)

4. กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

2. เพื่อประดิษฐ์กระเป๋าอเนกประสงค์

3. เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์

4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้มีจิตสาธารณะ

ขั้นตอน

1.นำขวดพลาสติกขนาดความจุ 2 ลิตรมา 2 ใบ ล้างให้สะอาดและรอให้แห้ง วัดจากก้นขวดขึ้นมา สูง 2.5 นิ้ว แล้วใช้เทปพันรอบขวดที่วัดไว้เพื่อทำเป็นแนวให้ตัด ใช้มีดคัตเตอร์กรีดตามแนวเทปด้านบน จนรอบ จะได้ก้นขวดออกมาทั้งสองขวด

2. ใช้ปากกาแต้มเป็นจุดบนเทปที่พันก้นขวดจนรอบ แต่ละจุดให้ห่างกันเท่ากับฝีเข็มที่จะเย็บซิปติด แล้วใช้เข็มหมุดเจาะทะลุจุดที่แต้มไว้ทุกจุดเพื่อเตรียมให้ร้อยเข็มเข้าไปได้ง่ายขี้น

3. นำซิปที่มีความยาว 22 นิ้ว (ความยาวของซิปขึ้นอยู่กับเส้นรอบวงของก้นขวด)มาทาบ ด้านในของก้นขวดที่ 1 แล้วใช้เข็มกับด้ายร้อยขึ้นลงตามรูที่ใช้เข็มหมุดเจาะไว้ จนแถบหนึ่งของซิปติด กับขวดจนรอบและร้อยเข็มเช่นเดียวกันกับก้นขวดที่ 2 ให้ติดกับอีกแถบหนึ่งของซิป และทดลองรูดซิป เพื่อให้ฝากระเป๋าติดกัน แล้วจึงดึงเทปที่พันไว้ออกทั้งหมด

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้นำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่

2. ได้กระเป๋าอเนกประสงค์ 1 ใบ

3. ได้ฝึกจิตใจให้รู้จักชื่นชมความสวยงามและเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

4. ได้ฝึกสมาธิ

ข้อเสนอแนะ

อาจประดิษฐ์ของใช้หรือของเล่นเพิ่มเติมในลักษณะคล้ายกันจากก้นขวดพลาสติก เป็นงานอดิเรกหรือพัฒนาเป็นอาชีพได้อีกหลากหลายแบบ เช่น กบใส่เหรียญ  ลูกแอปเปิ้ล ถาดใส่ของกระจุกกระจิก ไฟราว  ดอกไม้ก้นขวดไฟระย้าจากก้นขวดและม่านตกแต่งบ้าน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์