สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ pnppreecha

       การสอบปลายภาคนี้เน้นที่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ Blog เพื่อการเรียนรู้จริง จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
  2. แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง
  3. แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

ข้อควรระวัง  อย่าลอกเรียนความคิดของเพื่อน โปรดใช้ความคิดของตนเอง ใช้เวลา 30 นาที

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ

รูปภาพของ pnp35010

 

การเตรียมตัวก่อนอาเซียนเปิด ในปี2558 
ในการเตรียมตัวก่อนอาเซียนที่จะมาถึงนี้ ก็จะต้องเตรียมในเรื่องของด้าน "ภาษา" ในการสื่อสาร
เพราะมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสาร กับประเทศต่างๆ
เราควรเตรียมตัวในด้านการทำงาน การเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มของอาเซียน 
 อีกอย่างหนึ่งคือ ทางด้านวัฒนธรรม ทั้งการไหว้ การเเต่งการกาย เพื่อสร้างภาพพจณ์
ที่ดีให้กับคนไทย ทำให้เพื่อนบ้านได้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นไทยของเรา** 
ทั้งด้านมารยาท ประเพณีต่างๆ 

 

........................................................how to make gifs
How to make gifs

รูปภาพของ pnp32448

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

 

 เตรียมเรื่องภาษาเพราะว่าเราจะได้สามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้ ที่เข้ามาในประเทศไทยได้ กับคนที่ทำงานร่วมกับเรา ถ้าเราสื่อสารเป็นภาษาต่างชาติได้ ก็จะเป็นผลที่ดีของเรา แต่ถ้าสื่อสารเป็นภาษาต่างชาติไม่ได้ก็จะเสียผลประโยชน์นอกจากจะเตรียมตัวเรื่องภาษาแล้วเราก็ควรจะเตรียมตัวเรื่องความรู้ต่างๆของประเทศไทยเพื่อนที่จะเผยแผ่ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้รู้วัฒนธรรมของคนไทยอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ 

 

ที่มา   http://www.thaigoodview.com/user/55357?q=user/55357/imce

รูปภาพของ pnp35002

การเตรียมตัวก่อนอาเซียนเปิด 2558

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 จะเป็นวันเปิดประชาคมอาเซียนเราควรจะมีการเตรียมตัวเกี่ยว
กับภาษาของเพื่อนบ้านแต่ละประเทศหรือภาษาอังกฤษ
เพื่อที่จะใช้พูดคุยกับชาวต่างชาติในการทำธุระต่างๆและต้องเตรียมพร้อมใน
เรื่องการเรียนการศึกษาเพราะจะเป็นปีที่ผมจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาพอดีจะมี
การแข่งขันทางด้านอาชีพสูงเนื่องจากผู้คนแต่ละประเทศสามารถไปมาได้สะดวกดัง
นั้นผู้ที่มีความสามารถดีก็จะไม่ตกงานหรือถ้าเก่งทางด้านภาษาก็อาจจะไปทำงาน
ในไปเทศเพื่อนบ้านได้และเราควรมีมนุษบ์สัมพันธ์ที่ดีต่อชาวต่างชาติเพื่อที่
จะเป็นการดึงดูดชาวต่างชาติให้หลั่งไหล่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

 

แหล่งที่มาของรูปภาพ http://www.thaitextile.org/iu/market.php

ขอโทษนะครับคุณครูที่ผมส่งงานช้า
เมื่อเช้าผมไปรับรางวัลเยาวชนดีเด่นมาครับ

 

รูปภาพของ pnp32362

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศ

           ในกลุ่ม Asean ในปี 2558

 สิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันกับคนประเทศอื่น คือการสื่อสาร
กับผู้อื่นดังนั้นเราก็ควรพูดภาษาสากลของกลุ่มประเทศอาเซียนได้ ภาษานั้นคือภาษาอังกฤษ เพราะ ถ้าเราไม่รู้ภาษาสากลจะทำให้เราสื่อสารไม่รู้เรื่องและอาจทำให้เสียผลประโยชน์ในหลายๆเรื่อง เช่น เรื่องการทำงาน  การอยู่ร่วมกันในสังคม การติดต่อค้าขาย เป็นต้น

   อ้างอิง www.thaibusinesspr.com

รูปภาพของ pnp32318

การเตรึยมตัวรับการเปิดประเทศอาเซียน  

   

     ในปีพ.ศ.2558คนในกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนก็จะสามารถเปิดการค้าเสรีกันได้ ทำให้คนในกลุ่มนี้ เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น ดั้งนั้นเราจึงต้องมีการเตรียม ได้แก่

1.เราจะต้องรู้ภาษามากขึ้นเพื่อจะเอาไปใช้ในการสื่อสาร

2.ในการหางานเราก็จะหาได้ยากขึ้นเราจะต้องมีการแค่ของคนในกลุ่มประเทศ

3.เราจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน

4.ศึกษาข้อมูลของเพื่อนในกลุ่มประเทศอาเซียน

•ถ้าเราไม่รู้จักการเตรียมตัวก็ทำให้เราตั้งสติไม่ได้ทุกอย่างต้องมีการเตรียมพร้อม

แหล่งอ้างอิง ::http://www.oknation.net/blog/print.php?id=405004

 

ส่งใหม่นะครับ 

แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

ฟ้า ฟ้าก็ยังเปลี่ยนสี เหมือนทุกเข็มเวลาของวินาที ที่หมุน ที่เดินเรื่อยไปแอบฝืน ห้ามน้ำตาแค่ไหนทั้งที่รู้ความจริง ยิ่งห้ามเท่าไร ยิ่งไหลลงมาเป็นทางกฎเกณฑ์ ในโลกนี้ ก็รู้ สุดท้ายต้องเปลี่ยนแปลง

ในพ.ศ. 2558 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอาเซียนเลยก็ว่าได้ คือการรวมตัวกัน

ดังนั้นการเตรียมตัวจึงจำเป็นต้องมี

1.ในประเทศสมาชิกมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน เราจึงต้องศึกษาภาษาของเพื่อนๆสมาชิกด้วย

2.เราหน้าจะมีเพื่อนในประเทศสมาชิกสักประเทศละ1คนหน้าจะดี

3.การศึกษาที่เราสามารถไปศึกษาต่อยังประเทศสมาชิกได้ด้วย ว่าที่ไหนเรียนดีมีงานทำ

4.การทำงานเราสามารถหาวิธีทำมาหากินได้ง่ายขึ้น

5.ผมว่าเราเอาไว้เท่านี้ดีกว่า เพราะการเตรียมตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน สำหรับผมแล้วมีแค่นี้ครับ

อ้างอิง...www.nakhonebook.blogspot.com

นายจิรัฏฐ์ เสียงสนั่น เลขที่4 ม.6/10

รูปภาพของ pnp32624

ประชาคมอาเซียน

  

อาเซียน 2558

การรับมืออาเซียนในปีพุทธศักราช  2558 นั้นจะต้องเตรียมตัวในการพูดภาษาอังกฤษ  การตอนรับผู้มาเยือนจากต่างประเทศ  การทำงานในประเทศ หรือทำงานต่างประเทศ จะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด ทั้งประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ เช่น ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น  

 

 

 

 

รูปภาพของ pnp32732

การเตรียมตัวในการเข้า asean .ในปี2558

 

    ในการเตรียมตัวการเข้า asean ในปี 2558 นั้นเราควรปรับตัวในการศึกษาในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมให้เข้ากับ asean ที่จะเข้ามาในประเทศของเรา หรือเราจะไปประเทศของเขา หัดศึกษาภาษาของประเทศเพื่อให้ได้มีความเน้นแฟ้น และเราจะได้สมัครงานหรือจะทำงานที่ต่างประเทศได้  ส่วนเรื่องวัฒนธรรมเราก็ควรศึกษาด้วยเพราะก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ด้านการสื่อสารเพราะถ้าเราด้านวัฒนธรรมของเขาเราก็จะอยู่ร่วมอย่างมึความสุขมากขึ้นและจะได้ปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้อง

แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

ฟ้า...ฟ้าก็ยังเปลี่ยนสี

เหมือนทุกเข็มเวลาของวินาทีที่หมุน ที่เดินเรื่อยไปแอบฝืน ห้ามน้ำตาแค่ไหนทั้งที่รู้ความจริง ยิ่งห้ามเท่าไร ยิ่งไหลลงมาเป็นทางกฎเกณฑ์ ในโลกนี้ ก็รู้ สุดท้ายต้องเปลี่ยนแปลง

ในพ.ศ. 2558 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอาเซียนเลยก็ว่าได้ คือการรวมตัวกัน

ดังนั้นการเตรียมตัวจึงจำเป็นต้องมี

1.ในประเทศสมาชิกมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน เราจึงต้องศึกษาภาษาของเพื่อนๆสมาชิกด้วย

2.เราหน้าจะมีเพื่อนในประเทศสมาชิกสักประเทศละ1คนหน้าจะดี

3.การศึกษาที่เราสามารถไปศึกษาต่อยังประเทศสมาชิกได้ด้วย ว่าที่ไหนเรียนดีมีงานทำ

4.การทำงานเราสามารถหาวิธีทำมาหากินได้ง่ายขึ้น

5.ผมว่าเราเอาไว้เท่านี้ดีกว่า เพราะการเตรียมตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน สำหรับผมแล้วมีแค่นี้ครับ

 

 

      การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียน
1.เราควรรู้เกี่ยวกับภาษาในแต่ละประเทศในอาเซียนว่าเป็นยังไง  จะได้สื่อสารกันเข้าใจ จำเป็นต้องการรู้ภาษามากขึ้น
2.ต้องศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน
3.เราจะต้องเก่ง เพราะเราอาจจะต้องแข่งขันกับชาวอาเซียน บางครั้งอาจจะทำให้หางานได้ยากมากขึ้น
4.ศึกษาเรื่องราว ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนให้มากๆ
5.ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน

อ้างอิง http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&hl=th&sa=X&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Blu9p0vT-oQLqM:&imgrefurl=http://www.thaingo.org/writer/view.php%3Fid%3D1123&docid=OIplmZdIDAnHUM&w=175&h=175&ei=JPx3TumNNcyL4gSY4dDqCw&zoom=1&biw=1366&bih=587&iact=rc&dur=202&page=11&tbnh=109&tbnw=109&start=222&ndsp=21&ved=1t:429,r:12,s:222&tx=47&ty=27

รูปภาพของ pnp32582
นายสุบิน อิสโร เลขที่10 ม6/10
รูปภาพของ pnp32633

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารวมการเปิดอาเซียนปี 58    ด้านภาษาและวัฒนธรรม เราควรที่จะฝึกฝนในด้านภาษาให้มากๆ เช่นภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษนั้น เป็นภาษาที่ 2 ที่เราต้องรู้และพัฒนาเพื่อจะได้สนทนากับเพื่อนๆกลุ่มอาเซียนได้ และจะทำให้เราได้รู้วัฒนธรรมต่างชาติของเขาว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง และสิ่งที่ดีเราจะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเราก็จะได้รู้อีกว่าการศึกษาของพวกเขานั้นเป้นอย่างไรบ้าง จะได้นำมาเปลี่ยนการเรียนของเราได้เหมือนกัน

ที่มา : http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=1109

รูปภาพของ pnp34997

อาเซียน

 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 

การที่เราต้องทำงานกับคนหลายประเทศ  การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ภาษากลางอาเซียนคือภาษาอังกฤษเราต้องเตรียมตัวกับการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ และการทำงานนอกประเทศเราต้องแข่งขันกับคนทั้ง 10 ประเทศ ฉะนั่นการที่เราฝึกฝนตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาให้สามารถสู้กับคนอื่นให้ได้ และสิ่งสำคัญการต้อนรับการเข้ามาเยือนหรือมาท่องเที่ยวในประเทศของชาวต่างชาติมากขึ้น การที่มีจิตใจที่ดีงามก้อเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน   ^^

 

 

 

ที่มา http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&tbnid=m5pQpYPopQbs0M:&imgrefurl=http://www.thaimaster.info/pornpilai/wannisa/asean/asean

รูปภาพของ pnp32620

    การเตรียมตัวของอาเซียนในปี  58

ในปี 58 จะมีการเปิดกลุ่มอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจึงได้มีการเปิดศูนย์อาเซียนขึ้นมาเพื่อให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ว่าในอนาคตจะมีการเปิดเส้นทางธุรกิจมากมาย และเป็นการเปิดเส้นทางอาชีพในหลายๆด้านกับต่างประเทศ  เพื่อที่ทุกคนจะได้มีอาชีพและมีราดได้ในอนาคต
แหล่งอ้างอิง http://www.rd1677.com/branch.php?id=82641
รูปภาพของ pnp32414
 
 
ที่มาของภาพ http://pr.enn.co.th
รูปภาพของ pnp35011

สิ่งที่ฉันจะเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2558นี้คือ

  การเรียนรู้ภาษาของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อการรับรู้ข่าวสารและการติดตามข่าวสารเป็นประจำหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีอาเซียนเป็นหลักเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นำสิ่งใหม่ๆเข้ามาปฏิบัติใช้ในสังคม

ที่มาของภาพ : http://61.19.247.254/~inspect2/images/picasean/asean01.jpg

รูปภาพของ pnp35003

 

 สิ่งที่ฉันเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาษาต่างๆ ในแต่ละประเทศของกลุ่มอาเซียน หมั่นติดตามข่าวสารอาเซี่ยน เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดเกี่ยวข้องกับอาเซี่ยน มีความพร้อมที่จะพัฒนาเกี่ยวกับภาษาที่มีใช้ในอาเซี่ยน

ที่มาของภาพ : http://www.prachatai.com/sites/default/files/u10/asean.jpg 

รูปภาพของ pnp35005

 

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศ Asean  ในปี  2558

ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจ หาความรู้พื้นฐานหรือความหมาย ที่เกี่ยวกับอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นที่มา หรือ วัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ รวมทั้งภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษา เพื่อนบ้าน หรือภาษา กลาง (อังกฤษ ) เราควรเรียนร้ไว้เพราะจะมีประโยชน์มาก....ในอนาคต..

แหล่งอ้างอิง

http://human.tru.ac.th/elearning/local/global03/pic/asean_flag.jpg

รูปภาพของ pnp35007

  

รูปภาพของ pnp32334

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม  Asean  ในปี 2558 

 

1.ตั้งใจเรียนภาษาถ้าเราสนใจภาษาอะไรก็ให้เราเรียนภาษานั้นไปเลย  

2.ค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาเซียนมาศึกษา

3.ถ้าต้องการที่จะรู้จักภาษาเราควรที่เรียนพิเศษวิชานั้นๆ

4.ศึกษาข่าวต่างๆที่มีประโยชน์ในเรื่องของอาเซียน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น

5.ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน

6.เราควรศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในประเทศของกลุ่มอาเซียน

แหล่งอ้างอิง

 

http://www.nu.ac.th/backoffice/php_form/uploads2010/images/asean.gif

รูปภาพของ pnp32576

ที่มา http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&tbnid=uwl014kJV8wQGM:&imgrefurl=http://www.ftadigest.com/fta/researchTDRI_ASEAN-EU_report.html&docid=iL8-fqdW3k_O2M&w=610&h=405&ei=6vd3TvX0DaOk4gSxmIj_Cw&zoom=1&biw=1366&bih=587&iact=rc&dur=531&page=2&tbnh=108&tbnw=150&start=24&ndsp=23&ved=1t:429,r:12,s:24&tx=82&ty=64

 

แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

ผมก็จะเตรียมตัวเรื่องการเรียนและการหางาน

ต้องเรียนภาษาให้เยอะๆเพื่อที่จะไปหางานที่ต่างประเทศ

 

รูปภาพของ pnp32652

 

 

ข้อคิดเห็น

1.เราก็ต้องทำใจก่อน
2.พอตั้งสติได้ก็ศึกษาหาข้อมูลของประเทศกลุ่มอาเซียน
3.ดูว่าเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศอาเซียนและควรทำตัวอย่างไร
4.เช่น เราอยากจะพูดภาษาใดของประเทศกลุ่มอาเซียน
5.ภาษาที่เราอยากพูดเราก็ศึกษาว่าพูดอย่างไงจึงจะถูกต้อง
6.และคอยตามข่าวสารของประเทศอาเซียว่าเป็นมาอย่างไงบ้าง
“ การเปิดประเทศอาเซียมีทั้งข้อดีและข้อเสียในด้านต่างๆ ”
เช่น การสื่อสารของประชาชนบางส่วน
และการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าของคนไทยอาจตกงานมากขึ้น
เนื่องจากอัตราการจ้างงานอาจจ้างคนงานต่างชาติมากขึ้นถึง 75%
ขนาดในปัจจุบันการจ้างงานชาวต่างชาติมากเพราะไม่ต้องจ่ายค่า
แรงงานมาก   ถ้าจ้างแรงงานคนไทยต้องจ่ายค่าแรงมากกว่าชาวต่างชาติ

 http://picpost.postjung.com/116457.html#pic1 นาย คุณาวุฒิ   รวงผึ้ง  เลขที่14 ม.6/10

 

 

 

 

รูปภาพของ pnp32351

                 

    การเตรียมตัวนั้นจะต้องเตรียมตัวด้านภาษาและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นๆ ศึกษาว่าแต่ละประเทศส่งผลกระทบอย่างไรกับเราบ้าง  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนภาษากับต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีงามของกลุ่มอาเซียน   ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางรับมือการก่อการร้ายข้ามชาติ และ การใช้ทรัพยากรที่มากขึ้น อีกด้วย !

แหล่งอ้างอิง http://www.osmie4.moe.go.th/web/images/stories/asean2558.png  

รูปภาพของ pnp35006

                                

http://www.skyhighthai.com/newsblog/?p=1675

การเตรียมความพร้อมในกลุ่มอาเซียนเตรียมความพร้อมจากตัวเราตั้งแต่แรกโดยการเรียนภาษาต่างๆให้สื่อสารกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้รู้เรื่องและเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งในผู้นำที่ดี อีกประเทศหนึ่งตามกลุ่มอาเซียนนั้น ความพร้อมมันต้องเริ่มจากตัวเราและประเทศเราโดย การเป็นผู้นำที่ดีอีกประเทศหนึ่ง จากการกระทำของเราตั้งแต่ สถาบันครอบครัว  สถาบัน เพื่อน   สถาบันโรงเรียน  เป็นองค์ประกอบส่วนที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมที่สำคัญ

รูปภาพของ PNP32635

  การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม

     Asean ในปี  2558

  Asean*

  -เรื่องภาษาการเตรียมตัวรับก็ คือ หมั่นฝึกฝนการพูดการเขียนเพราะจะต้องใช้ภาษาเป็นส่วนมากก็คือให้เราฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  -ความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

ทางด้านวัฒนธรรมมีจุดประสงค์ก็คือช่วยสร้างภาพร่วมให้ดีขึ้นเช่นคนไทยมีการไหว้ที่สวยงามเราก็ควรจะรักษาไว้ให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปก็คือมารยาทอันดีงามของเรานั้นเองและก็ประเพณีไทยของบ้านเราเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแก่ประชาคมอาเซียนในต่อๆไป

แหล่งที่มารูปภาพ http://www.mcot.net

 

รูปภาพของ pnp32498

 การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

 

บริหารส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคงสำหรับตัวเราต้องพัฒนาตัวเองทางด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนเพื่อที่การสื่อสารจะำได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและเป็นผลดีต่อตัวเองและประเทศไทย เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิง http://www.rd1677.com/branch.php?id=52891

รูปภาพของ pnp34999

        ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน        
    (
ASEAN Economic Community)
             จะเปิดตลาดเศรษฐกิจแบบเสรี ดังนั้นเมื่อเปิดตลาดเสรีคนทุกประเทศใน Asean ก็จะสามารถเดินทางไปทำงานประเทศอื่นๆ ได้อย่างอิสระ ภาษาที่ใช้สากลก็คือภาษาอังกฤษ ดังนั้นเราจึงควรหัดฝึกฝนในการใช้ภาษา ให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเป็นเราก็จะได้เปรียบในเรื่องของการทำงานเราก็จะสามารถหางานได้ง่ายและยังสามรถทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ประเทศอื่นได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกับคนประเทศอื่น ที่ผมคิดก็คือ อย่างแรกเราต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่องซะก่อน ดังนั้นภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญประการแรก

http://www.thaigoodview.com/node/113928

รูปภาพของ pnp32607

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม  Asean  ในปี 2558

   มีการเตรียมตัวคือเราควรศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนควรที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี  โดยเรานั้นควรจะเน้นด้านภาษามากที่สุดเพราะถ้าเราเก่งภาษาเราก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้สามารถสื่อสารกันได้เราควรที่จะเลือกเรียนด้านภาษามากๆเพราะภาษานั้นมีประโยชน์ต่อเรามากยิ่งเรารู้จักภาษามากเราก็จะพร้อมกับการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2558

แหล่งอ้างอิง

http://cufstconference2011.nida.ac.th/main/images/CUFST2011/2558.jpg

รูปภาพของ pnp35009

ASEAN

การเปิดประเทศในกลุ่ม ASEAN ในปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นการเปิดประเทศอย่างกว้าง

 โดยให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เข้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแต่ละประเทศต่างๆ รวมทั้ง การใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ในประเทศนั้นๆ

สามารถเจรจากันได้อย่างมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

รวมถึง สร้างความรู้และให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการปรับตัวให้ทัน

ที่สำคัญ 

การทำความรู้จักและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีต่อมิตร

ที่มาจากประเทศเหล่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นประชาคมอาเซียนในครั้งนี้

ที่มารูปภาพ http://blog.eduzones.com/webter/18753

รูปภาพของ pnp32564

เราควรเตรียมตัวรับมือกับการเปิดประเทศในกลุ่มอาเซียน ปี2558 คือ     

เราควรเลือกเรียนรู้ภาษาในประเทศอาเซียน แต่ละประเทศเพราะจะทำให้เราเข้าใจและไปทำงานนะประเทศนั้นได้  

  เราควรเลืกอาชีพที่อาเซียนเปิดรับทุกประเทศ

เราควรปฎิบัติกับเพื่อนบ้านเราด้วยความนอนน้อมให้ต่างประเทศได้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

 

แหล่งอ้างอิง      http://www.ceted.org/tutorceted/index.htm

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์