สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ pnppreecha

   การสอบปลายภาคนี้เน้นที่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ Blog เพื่อการเรียนรู้จริง จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

  1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
  2. แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง
  3. แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

ข้อควรระวัง  อย่าลอกเรียนความคิดของเพื่อน โปรดใช้ความคิดของตนเอง ใช้เวลา 30 นาที

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ

รูปภาพของ pnp 32467

เตรียมตัวเข้าประเทศอาเซียนเข้าประเทศอาเซียนใน พ.ศ. 2558

1). เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของประเทศต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน

2). จะปรับตัวเข้ากับการหางานของประเทศอาเซียน

3). จะต้องพัฒนาภาษาของตนให้คล่องมากยิ่งขึ้น

4). ต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เก่งด้านภาษามากขึ้น

5). ด้านการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน

 

 

รูปภาพของ pnp32699

การเตรียมพร้อมสำหรับอาเซียนปี 2558
เราสามารถเตรียมตัวที่จะเรียนรู้และพัฒนาในด้านต่าง เช่น
ในด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างๆในอีก10ประเทศหรืออีกหลายๆประเทศที่จะมารวมตัวกันเป็นอาเซียน
และในด้านความมั่นคงเราจะไม่มีปัญหาต่างๆในเรื่องของชายแดนเราจะเป็นพันธมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน
เราจะสามารถพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการมาของอาเซียนปี2558
จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของแรงงานจะมีแรงงานเขามาทำงานในประเทศไทยอีกมามาย
เราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติกันก็ได้และเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของก๊าซธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้เป็นทุนของประเทศ
การที่จะมีการเปิดตัวอาเซียนใหม่นั้นเราต้องมีความพร้อมในหลายด้านเพื่อเตรียมรับมือและพัฒนาให้ประเทศอื่นได้เห็น
ว่าเราจะไม่น้อยหน้าประเทศต่างๆและเรายังมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามพร้อมที่จะโชว์ให้ประเทศอื่นๆได้เห็นอีกด้วย


อ้างอิง: http://www.google.co.th/search?hl=th&cp=3&gs_id=8&xhr=t&q=%E0%B8%AD%E0%B...

รูปภาพของ pnp32742
การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558
ข้าพเจ้าคิดว่าการเตรียมตัวในการเปิดประเทศอาเซียนในปี 2558 นั้น เราจะต้องใช้การสื่อสารเป็นภาษากลาง
ซึ่งก็คือภาษาอังกฤษ เราจะต้องเตรียมตัวฝึกพูด ฝึกสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษให้ได้
เพราะในอนาคตภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร  เป็นภาษาที่สำคัญที่สุด
เราจึงจำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้ และเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับประเทศเพื่่อนบ้านอีกหลายๆประเทศให้ได้
และอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันอย่างสามัคคี

images by free.in.th
รูปภาพของ pnp32739

 

หนูจะเตรียมตัวพัฒนาด้านภาษาให้เก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

และจะเตรียมศึกษาภาษาเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศอาเซียนด้วยกัน

เพื่อจะได้นำไปเป็นตัวช่วยเสริมในการเรียนและการทำงานในภายภาคหน้า

หนูจะพัฒนาด้านความรู้และการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อแข่งขันการหางานทำ

เพราะในอนาคต ถ้าหากมีการเปิดอาเซียนเสรีแล้ว การแข่งขันในการเรียนการทำงาน

การตลาด และต่าง ๆ ก็จะมากยิ่งขึ้น ถ้าเราเรียนรู้มาก ชำนานมาก

ก็จะทำให้เราเป็นผู้มีสิทธิมากกว่าคนอื่น

ศึกษาข้อมูลเกียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียเพื่อพัฒนาให้เข้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนได้

ศึกษาเกียวกับกฎหมายและระบบเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนเพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติ

และสนับสนุนการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

อ้างอิง  http://www.osmie4.moe.go.th/web/

http://www.youtube.com/watch?v=W-8nY1SuvUc

รูปภาพของ pnp32621

การสอบปลายภาคนี้เน้นที่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
Blog เพื่อการเรียนรู้จริง
จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้


1.ผมจะพัฒนาด้านภาษาให้เก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
2.ผมจะพัฒนาด้านความรู้แลการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อแข่งขันการหางานทำ
3.ศึกษาข้อมูลเกียวกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียเพื่อพัฒนาให้เข้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนได้

4.ศึกษาเกียวกับกฎหมายและระบบเศรษฐกิจ
ของกลุ่มอาเซียนเพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติ
5.สนับสนุนการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

                               


http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0...

เล่นหมากรุกและหมากฮอส

รูปภาพของ pnp32588

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean

           การเตรียมตัวคือการตั้งใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้มากๆเพื่อทำความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับอาเซียนปรับตัวเข้ากับสังคมในแบบของประเทศต่างๆรวมถึงการเรียนรู้ภาษาต่างในอาเซียนและปรับตัวเข้ากับเศรฐกิจในประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อ้างอิงhttp://region4.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5875

 

รูปภาพของ pnp32483

 

 1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

1.1   จะต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาต้องไม่น้อยกว่า1 ภาษา

1.2.  จะต้องมีความรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับประเทศอาเซียนต่างๆให้มากขึ้น

1.3.   จะต้องพัฒนาเกี่ยวกับการทำงาน

1.4.   จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของรประเทศอาเซียนต่าง

 อ้างอิง http://www.zalim-code.com/codeatoz.htm

รูปภาพของ pnp32578

 

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations)

หรือ อาเซียน (ASEAN)

เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ

ได้แก่ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม

การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่

และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ

 

 1.ศึกษาด้านวัฒนธรรม

 2.ศึกษาด้านภาษา

 3.ศึกษาด้านเศรษฐกิจ

 4.ศึกษาด้านการสื่อสาร

 เพลงประจะอาเซียน

Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Look'in out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.

We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream
we care to share for it's the way of ASEAN.

ชูธงของเราขึ้นสูงสุดฟ้า
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจ
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองหมายมุ่งไปยังโลกกว้าง
เพื่อสันติภาพ คือเป้าหมายแรกสุด
และความเจริญมั่งคั่งคือเป้าหมายในที่สุดของเรา

เรากล้าที่จะฝัน เราใส่ใจที่จะแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าที่จะฝัน
เราใส่ใจที่จะแบ่งปัน เพื่อเป็นวิถีแห่งอาเซียน

แหล่งอ้างอิง http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&tbnid=uVdu__lZRhxp7M:&imgrefurl=http://asian.chs.ac.th/&docid=e460vP5XYnFSFM&w=739&h=741&ei=ULZ6TrLNNcmm0QXSorikAw&zoom=1&iact=hc&vpx=848&vpy=142&dur=858&hovh=225&hovw=224&tx=128&ty=119&page=1&tbnh=105&tbnw=105&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1366&bih=587

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=625209b0659ff07e

รูปภาพของ pnp32459

ASEAN 

การเตรียวตัวรับการเปิดประในกลุ่ม Asean ในปี 2558

1.ควรรู้จักทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน

2.ควรรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม  และประเพณี

3.การดำเนินชีวิต แต่ละประเทศนั้นๆ

4.พอรู้ภาษาแล้วควรจะนำมาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดๆ

5.ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน

แหล่งที่มา :  http://www.thainewsland.com/images/th/387805.jpg

รูปภาพของ pnp32655

ASEAN 

 

 

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

 ผมคิดว่า 

1. เราควรศึกษาวัฒนธรรม ภาษาและประเพณีของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน ให้มากยิ่งขึ้น

2.เราควรที่จะปรับตัวให้ทันกับด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

3.ส่วนที่สำคัญมากที่สุด คือการดำเนินชีวิต ซึ่งมีชาวต่างประเทศ จะเข้ามาทำงานในประเทศเราอย่างเสรี เราก็ควรที่จะปรับตัวให้ทัน

4.ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนให้มาก ๆ

5.และเมื่อมีชาวต่างชาติมาก ๆ เราก็ควรทำใจให้กว้างและมีไมตรีมิตรต่อกัน

ประเทศสมาชิกของอาเซียน

แหล่งอ้างอิงรูปภาพ

http://www.dailynews.co.th/content/images/1107/05/etc/logo-asean.jpg

http://mtm2.board.ob.tc/picture/12993/1299385920mtm2.gif

รูปภาพของ pnp32690

 

Yell1.ต้องเรียนีู้ภาษาให้มากขึ้นกว่าเดิม  เช่น  รู้ภาษาอย่างน้อย  2  ภาษา ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ

Yell2.ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน

Yell3.ศึกษาข้อมูลสมาชิกอาเซียน

Yell4.เราหน้าจะมีเพื่อนในประเทศสมาชิกสักประเทศละ1คนหน้าจะดี

Yell5.ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน

อ้างอิง : http://www.google.co.th/#hl=th&source=hp&q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&oq=%E0%B8%AD%E0%B8%B2&aq=3&aqi=g10&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=2513l2788l0l6011l2l2l0l0l0l0l149l191l1.1l2l0&fp=ee80c12722a78266&biw=1366&bih=587

รูปภาพของ pnp32444
 

 

ในการเีตรียมตัวเปิดรับประเทศกลุ่มอาเซียนในปี 2558 มีความคิดว่า เราควรจะพัฒนาศักยภาพทางด้าน ภาษาเพิ่มขึ้น และ แสดง วัฒนธรรมไทประเพณีไทย ให้เป็นเทศกลุ่มอาเซียนได้เห็นถึงความเป็นไทยในสังคมไทยปัจจุบัน

เราควรมีวัฒนธรรมในการเเสดงออกต่อกลุ่มอาเซียน และ สร้างไมตรีความเป็นมิตร ต่อกันในการร่วมมือของประเทศกลุ่มอาเซียน ทั้งหมด 10 ประเทศ

อีกทางหนึ่งในความสำคัญของการเตรียมตัว ควรที่จะพัฒนา ทางด้านภาษาให้เพิ่มขึ้น เพราะภาษามีความสำคัญมากต่อการเป็นกลุ่มอาเซียนเพราะเเต่ละประเทศใช้ภาาาในการสื่อสารไม่เหมือนกัน ดังนนั้น เราควรที่จะพัฒนาภาษาให้ให้ดีขึ้น

ในความคิดของข้าพเจ้า

1.เราควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

2. ควรศึกาาภาษาต่างๆเพื่อการสื่อสาร

3. ควรพัฒนาตนเองให้เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ

 

 

 

ที่มาของรูป....

http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pagei...

 

 

เพลง อาเซียน

 

แหล่งที่มา : www.youtube.com

 

1 .แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

ตอบ

       - เรื่องของภาษาจะต้องเตรียมตัวเรื่องของภาษาให้ดี เพราะ จะต้องจอกับคนหลายชาติหลายภาษา

      - เรื่องขนบธรรมเนียมของแต่ละชาติ 

       - ต้องมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันเพื่อสัมธภาพที่ดี

       - เรื่องกฎหมายต้องมีการแก้ไขหรือบอกให้รู้กันโดยทั่วโดยทั่วเพราะแต่ละประเทศมีกฎหมายไม่เหมือนกัน

2. แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง

ตอบ

3. แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

ตอบ

อ้างอิง : http://www.osmie4.moe.go.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=263

เพลง ประจำอาเซียน

ชื่อเพลง :  the ASEAN Way

อ้างอิง : http://www.youtube.com/watch?v=4d07LWgPzIA

รูปภาพของ pnp32470

    ความคิดเห็นของข้าพเจ้าเกี่ยวกับอาเซียน...                                               
 
  อาเซียนสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพ      -และความมั่นคงของภูมิภาค
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
-สัญลักษณ์ของอาเซียน  คือ รูปรวงข้าว
สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน
-รวงข้าว 10 ต้น
หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
-สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
-สีแดง
หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
-สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

-และสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

 อ้างอิง www.google.co.th
รูปภาพของ pnp32359

ในการเปิดประเทศ มันมีทั้งข้อดี และ ข้อเสีย

   ข้อดี -ทำให้การค้าการส่งออก และเศรษฐกิจระหว่างประเทศดีขึ้น

          -ทำให้การคึกษาดีขึ้น เพราะ คนไทยจะได้เรียนกับคนในกลุ่มประเทศอาเซียน จะได้แลกเปลียนภาษากันได้อย่างดี

          -ทำให้ประเทศไทยได้เป็นมิตรภาพกับต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

 ข้อเสีย -ทำให้คนไทยอาจจะไม่มีงานทำ เพราะว่าแรงงานต่างชาติจะรับเงินที่ถูกกว่าคนไทย

          -ทำให้เกิดอาชญากร ในประเทศมากขึ้น

         

อ้างอิง

http://www.educationboard.in.th/simple/?t3388.html

 

รูปภาพของ pnp32621

การสอบปลายภาคนี้เน้นที่การปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้
Blog เพื่อการเรียนรู้จริง
จึงขอให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้


      
1.ผมจะพัฒนาด้านภาษาให้เก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
2.ผมจะพัฒนาด้านความรู้แลการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อแข่งขันการหางานทำ
3.ศึกษาข้อมูลเกียวกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียเพื่อพัฒนาให้เข้ากับกลุ่มประเทศอาเซียนได้

4.ศึกษาเกียวกับกฎหมายและระบบเศรษฐกิจ
ของกลุ่มอาเซียนเพื่อที่จะได้รู้และเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติ
      5.สนับสนุนการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

                               

                                    
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0...

เล่นหมากรุกและหมากฮอส
     

  1.                                     การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม  Asean ในปี2558

1]ส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือโดยเสรี และ การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น  มีความรู้                                                      ส่งงานคับ อาจารย์ นายศุภกิตติ์   สินแดง ม.6/11 เลขที่ 8

รูปภาพของ pnp32361

หัวข้อที่. 1 แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

     1. เราก็ต้องเตรียมตัวด้านภาษาเราต้องฝึกฝนภาษากลางนั้นคือภาษาอังกฤษให้เก่งเพราะว่าเราต้องทำงานกับคนชนชาติอื่นๆ

     2.ต้องฝึกภาษาที่ 3 ให้ได้มันจะเป็นความสามารถที่ดีเมื่ออาเซียนเปิดเพราะมีคนหลายชาติมาทำงานกับเรา

     3. ต้องการให้ประเทศอาเซี่ยนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

     4. เราต้องทำเกษตรกรรมของชาติเราให้รุ่งเรืองมีผลิตผลันที่มีคุณภาพเพราะว่าจะมีการเเข่งขันสูงในประเทศอาเซียน

     5. เราต้องมีความสามัคคีกัน รักกันมีน้ำใจกัน

                                           

                                                                                    อ้างอิง

    http://www.thainewsland.com/a387805-%E0%B8%A7-%E0%B8%96-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B-%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B-%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94-%E0%B8%A2%E0%B8%A7

   หัวข้อี่ 3 แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

                       

รูปภาพของ pnp35636

งานครั้งที่1

http://www.thaigoodview.com/node/114239

 

รูปภาพของ pnp32457
การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

ASEAN เป็นการรวมกลุ่มเพื่อประสานประโยชน์กันของเขตทวีปเอเชีย

ส่งผลให้ประเทศสมาชิกได้รับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบไปในทางเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการศึกษา

http://www.google.co.th/การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558
รูปภาพของ pnp32338

 

 

 

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่มaseanในปี2558

 1  เตรียมทางการคมนาคม

2  เ้ตรียมตัวการพูดของภาษา

รูปภาพของ pnp35017

การเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 นั้นเราควรเริ่มเตรียมพร้อมตั้งแต่ การเรียนรู้ วัฒนธรรมของทุกๆประเทศและภาษาของประเทศนั้นๆให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการค้าขายคมนาคมและสื่อสารของประเทศในกลุ่ม Asen เพราะ ถ้าการเปิดประเทศในกลุ่ม Asen จะทำให้ทุกประเทศที่อยู๋ในกลุ่มเข้าออกกันได้อย่างอิสระภาษาจึงมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารทุกๆอย่างและเมื่อทุกคนสามารถสื่อสารได้ก้อเสมอการช่วยประเทศในการค้าขายและพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน

 

 

 แหล่งอ้างอิง : http://www.google.co.th/imgres?q=asean&um=1&hl=th&sa=N&tbm=isch&tbnid=48zlbdQwsY5iHM:&imgrefurl=http://www.thaigoodview.com/node/112712%3Fpage%3D0%252C3&docid=WRCdhdWtgDKQCM&w=296&h=272&ei=cLJ6ToH4MIKl0QXGo8WjAw&zoom=1&biw=1366&bih=587&iact=rc&dur=483&page=3&tbnh=108&tbnw=118&start=44&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:44&tx=59&ty=53

 

 ความสามารถ : เล่นดนตรี , เล่นกีฬา , เขียนและเซ็ตโปรแกรมได้นิดหน่อย

 

รูปภาพของ pnp35636

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean

 

1.ด้านภาษา ทำให้เราทราบว่าจะพูดคุยอย่างไร

2.ด้านการศึกษา เพื่อนจะทราบการเรียนการสอน

3.ด้านเศรษฐกิจ เพื่อจะได้ทำการค้าขาย

4. ด้านข่าวสารต่างๆเพื่อจะได้ทราบว่ามีเหตุการณ์อย่างไรบ้าง

5. ด้านค่าเงินเพื่อจะได้ซื้อขายของได้

 

รูปภาพของ pnp35015

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

มีกาเตรียมตัวก็คือ เราควรเรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ควรที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน

ทั้งด้าน ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี โดยเราควรเน้นในด้านภาษาให้มากที่สุด เพราะถ้าเราเก่งในด้านภาษาเราก็จะสามารถสื่อสาร

กับคนในประเทศนั้นๆได้ดี ดังนั้นเราควรเน้นในด้านภาษาให้มากที่สุด เพื่อเตรียมตัวรับกาเปิดประเทศ

 

อ้างอิงโดย  http://www.google.co.th

รูปภาพของ pnp 35028

 1. แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

1.1 พัฒนาเรื่องของภาษา อย่างน้อย 2 ภาษา

1.2 พัฒนาเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

1.3 รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศในอาเฃียน เช่น เรื่องภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เป็นต้น

อ้างอิง

 

รูปภาพของ pnp32563

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558

 

 

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558นั้นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องภาษาที่ต้องใช้ในการสื่อสารกับบุคคลทั่วไป การวางแผนในการดำเนินชีวิตการทำอาชีพต่างๆที่จะมีแรงงานต่างๆเข้ามาในประเทศ

http://www.siamintelligence.com/asean-by-suranand/

 

รูปภาพของ pnp32412

1.แสดงความคิดเห็นในการเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม Asean ในปี 2558 ว่านักเรียนจะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง

1.1ต้องให้ประเทศต่างๆมีการพัฒนาทางด้านภาษา

1.2ต้องการให้ประเทศอาเซี่ยนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

1.3มีการส่งเสริมการส่งออกสินค้าของประเทศอาเซี่ยน

1.4มีการร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความมั่นคง

1.5ส่งเสริมการทำงานในกลุ่มอาเซี่ยน

2.แทรกรูปภาพ 1 รูป โดยรูปภาพนั้นจะต้อง upload ไปอยู่ใน thaigoodview และอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปภาพให้ถูกต้อง

 

 

อ้างอิง

http://61.7.221.113/Asianroom/th/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=55

3.แสดงความสามารถของตัวเองเพิ่มเติมตามที่ชอบ

ต้องการให้ประเทศอาเซี่ยนมีการพัฒนาอย่ามาก

รูปภาพของ pnp32728

 

การเตรียมตัวรับการเปิดประเทศในกลุ่ม
Asean ในปี 2558

* ต้องศึกษาเกี่ยวกับประเทศสมาชิก Asean เช่น

 

- จะศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศ ได้แก่ การแต่งกาย ประเพณี ภาษา อาหาร และการดำรงชีวิต

- จะฝึกพูดการทักทายแบบภาษาของแต่ละประเทศ

- จะแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

- พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

- จะต้องรู้เท่าทันและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Asean ตลอดเมื่อมีการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

 

Laughing การก่อตั้ง Asean ในปี พ.ศ.2558 ขึ้นมานั้นข้าพเจ้าคิดว่ามีข้อดีคือ

 

- ทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างประเทศ เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและเชื้อชาติ

- ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะ เมื่อมีสัมพันธไมตรีกันจะทำให้มีโอกาสทางการค้าขายได้ง่ายขึ้น

- ทำให้มีการแบ่งปันความคิดเห็นร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น เช่น การท่องเที่ยว
- ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ และการบริหาร 
- ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
- ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
- เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
-เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศ
- การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ
- สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก
- ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
- ทำให้ไม่เกิดการใช้การขู่บังคับ หรือการใช้กำลัง
ส่วนข้อเสียข้าพเจ้าคิดว่า
- หากประเทศสมาชิกใน Asean นั้นไม่มีความร่วมมืออาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น อาจเกิดการแตกแยกความสามัคคี เกิดการขัดแย้งกัน
เองเนื่องจากตกลงกันไม่ได้ 

- คนไทยอาจตกงานเพราะมีแรงงานต่างชาติเข้ามามีบทบาทในประเทศ

อ้างอิง : http://www.google.co.th/imgres?
           
รูปภาพของ pnp32368

 

ASEAN ในปี 58 มีการเตรียมตัว ในการใช้ภาษาต่างๆ เฃ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ฯลฯ เป็นการศึกษาด้านภาษาของแต่ละประเทศ อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ( เป็ฯภาษาที่ใช้กันทั่วโลก ) เป็นภาษาที่นิยมใช้มากที่สุด ภาษาจีนจะเป็นภาษาที่นิยมใช่กันเป็นอีกษาภาษาหนึ่ง จึงทำให้คนเริ่มศึกษากันมากขึ้นเรื่อยๆ และคลาดว่าหลังการเปิดประเทศ ASEAN ในปี 2558 จะมีการศึกษาภาษาต่างๆกันมากขึ้น ในการค้าขายและการสือสารก็จะมีการคมนาคมใด้สะดวกมากยิ่งขึ้น

รูปภาพของ pnp 32467

มีการเตรียมตัว เกี่ยวกับด้านภาษาต่างด้านภาษา อังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์