ห้องเรียนครูนิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2/2554 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

รูปภาพของ rsmniphon

นักวิจัยไทย ได้รับรางวัลระดับ "เวิลด์ อีโคโนมิกส์ ฟอรัม"ปี 2011 สาขาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยนิตยสารไทม์ ได้คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 นักพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น เทียบเท่า google ที่เคยได้รับรางวัลในปี 2000 มาแล้ว

นี่คือตัวอย่าง ของผู้ที่ใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหา   ข้อมูลเพิ่มเติม

พบกลับ 10 นวัตกรรมใหม่ ปี 2554 ที่เปลี่ยนวิธีชีวิตของผู้คน  ข้อมูลเพิ่มเติม


 

1. ชั้น ม.2/12  วิชา ง20251 โครงงาน 2
หน่วยที่ 1  การสร้างเครื่องบินพลังยาง ( 25 คะแนน)
หน่วยที่ 2  การสร้างรถยนต์พลังลมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 25 คะแนน)
หน่วยที่ 3  กิจกรรม ocop ( 10 คะแนน)
หน่วยที่ 4  สนุกกับกลไก ( 20 คะแนน)

 

กำหนดวันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2555 
คะแนนกลางภาค 10 คะแนน   คะแนนปลายภาค 10  คะแนน   คะแนนรวม  100 คะแนน

 

2. ชั้น ม.3/12  วิชา ง20254 คอนโทรลเลอร์ หุ่นยนต์และโครงงาน 2
หน่วยที่ 1 สร้างโครงงานด้วย Arduino (20 คะแนน)
- รู้จักกับ light-emitting diode (LED)
- รู้จักกับ Arduino
หน่วยที่ 2 ศึกษาดูงาน BOI Fair 2011 ( 20 คะแนน)
หน่วยที่ 3  กิจกรรม ocop (30 คะแนน)
หน่วยที่ 4  กิจกรรมเขียนโปรแกรมสร้างงานกับ Arduino  (10 คะแนน)

กำหนดวันสอบปลายภาค วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2555 
คะแนนกลางภาค 10 คะแนน   คะแนนปลายภาค 10  คะแนน   คะแนนรวม  100 คะแนน

3.ชั้น ม.4/12  วิชา ง31102 การออกแบบและเทคโนโลยี
3.1   หน่วยที่ 1  เทคโนโลยีสัมพันธ์  (5 คะแนน)
3.2   หน่วยที่ 2 วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี (5 คะแนน)
3.3   หน่วยที่ 3 ออกแบบและสร้าง  1.เครื่องบินพลังยาง  2.เรือบรรทุกสินค้าพลังยาง (40 คะแนน)
3.4  หน่วยที่  4 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ (15 คะแนน)
3.5  หน่วยที่  5 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  (5 คะแนน)
3.6  หน่วยที 6  OCOP (10 คะแนน)

กำหนดวันสอบปลายภาค วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
สอบกลางภาค  10 คะแนน  สอบปลายภาค  10  คะแนน    คะแนนเต็ม  100 คะแนน

 

4. ชั้น ม.4/13  วิชา ง31102 การออกแบบและเทคโนโลยี
4.1   หน่วยที่ 1  เทคโนโลยีสัมพันธ์  (5 คะแนน)
4.2   หน่วยที่ 2  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี  (5 คะแนน)
4.3   หน่วยที่ 3  ออกแบบสร้าง 1. เครื่องบินพลังยาง  2.เรือบรรทุกสินค้าพลังยาง   (40 คะแนน)
4.4  หน่วยที่  4 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์  (15 คะแนน)
4.5  หน่วยที่  5 ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (5 คะแนน)
4.6  หน่วยที่ 6  OCOP (10 คะแนน) 

กำหนดวันสอบปลายภาค วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 
สอบกลางภาค  10 คะแนน  สอบปลายภาค  10  คะแนน    คะแนนเต็ม  100 คะแนน

หมายเหตุ

 

รูปภาพของ rsmniphon

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบ เนื่องจากโรงเรียนมีกำหนดสอบกลางภาควันที่ 5-6และ9-10 มกราคม 55  ดังนั้นทั้ง 4 วิชาที่ครูเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 จะสอบกลางภาค ในช่วงวันที่ 26-30 ธันวาคมนี้ ครับ   ขอให้นักเรียนเตรียมตัว พร้อมสอบ เนื้อหา ข้อสอบ จะครอบคลุมเนื้อหาของแต่ละวิชาที่แสดงในเว็บblog ของภาคเรียนที่ 2/2554 นี้ครับ

นิพนธ์

รูปภาพของ rsm50501

รายงานตัวครับ ปณต จุฬาธรรมกุล ม.3/12 เลขที่ 21

รูปภาพของ rsm50481

รายงานตัว http://www.thaigoodview.com/node/117666 ฉัฐวรรธน์  ศิริรัตนพล ม.3/12 เลขที่ 3

รูปภาพของ rsmniphon

ให้เข้าไปเขียนใน link ของห้อง ครับ ไม่ใช่ตรงนี้ ครับ ขอโทษที่สร้างช้าไปหน่อย ตอนนี้เสร็จแล้วครับ เข้าไปอ่านและทำงานส่งด้วยครับ

นิพนธ์

รูปภาพของ rsm50498

รายงานตัวคับ http://www.thaigoodview.com/node/117661 นายปิยะณัฐ พาหิระ

รูปภาพของ rsmniphon

ให้เข้าไปเขียนใน link ของห้อง ครับ ไม่ใช่ตรงนี้ ครับ ขอโทษที่สร้างช้าไปหน่อย ตอนนี้เสร็จแล้วครับ เข้าไปอ่านและทำงานส่งด้วยครับ

นิพนธ์

รายงานตัว เลขที่ 19 นนภวิศ อมะรักษ์ ครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์