Oo HomeworK oO

การบ้าน 

 

ข้อ 1.นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างไร
?

ตอบ    ทุกวันนี้เราดำรงชีวิตประจำวันโดยมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปว่าหลายๆสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยี
ซึ่งเราให้ความหมายสั้นๆว่าวิธีการ กระบวนการ และสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการคิดค้นของมนุษย์เพื่อนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสามารถนำมาเป็นอาชีพของตนได้ซึ่งสามารถสังเกตุได้จากสิ่งรอบๆตัวเราในชีวิตประจำวัน
เช่น ทีวี คอม มือถือ น้ำยาซักผ้า เป็นต้นซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนแตเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ้น
เพราะทุกอย่างเหล่านี้ล้วนมีกระบวนการการผลิต และทำงานโดยเทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตของเราในแต่วัน
แต่ชั่วโมง แต่นาที หรือแม้กระทั่งแต่ละวินาที

ข้อ 2. 
นักเรียนต้องการให้ไทยมีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท่าเทียมประเทศใดมากที่สุด
เพราะเหตุใด
?

ตอบ    ประเทศญี่ปุ่น เพราะ
มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลากหลายด้านเพราะเป็นประเทศที่ประชาชนของประเทศให้ความใส่ใจเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีที่มองเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงมีการพัฒนาเพื่อมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนและสิ่งแวดล้อมซึ่งไม่เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการทหารซะเป็นส่วนใหญ่
และประเทศญี่ปุ่นยังเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งเราควรทำเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้เพื่อเป็นการพัฒนาการเกษตรกรรมซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่าประเทศญี่ปุ่นโดยถ้าเรามีการนำมาประยุกต์ใช้ก็จะสามารถการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วเพราะประเทศของเราามีทั้งทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า อีกทั้งประเทศญี่ปุ่นมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการป้องกันภัยธรรมชาติที่สามารถป้องกันประชาชนของประเทศให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติได้
และอีกประการหนึ่งในตอนนี้ประเทศไทยได้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซึ่งถ้ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิดและทรัพสินได้น้อยลง


ข้อ 3. ถ้าให้ออกแบบและสร้างเทคโนโลยีเพื่อใช้ในท้องถิ่น
จะเลือกออกแบบและสร้างเทคโนโลยีเกี่ยวกับศาสตร์ใด เพราะ
?

ตอบ     ด้านเกษตรกรรม เพราะ อาชีพของคนไทยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้นเช่นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์  การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำอาชีพที่เกี่ยวกับ
ด้านเกษตรกรรมที่เปรียบเสมือนกับกระดูกสันหลังของประเทศ
ซึ่งในปัจจุบันนั้นอาชีพเหล่านี้เริ่มมีจำนวนที่ลดลงอันเนื่องมาจากในปัจจุบันมีการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมมากกว่าด้าเกษตรกรรม

 

                                                                          
จัดทำโดย เด็กชายตันติกร ภูประเสริฐ ม.4/13 เลขที่ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์