ส่งงานนักเรียนชั้น ม.2/3 ปีการศึกษา 2/2554

รูปภาพของ wpc

บล็อคนี้ใช้สำหรับการส่งงานของนักเรียนชั้น ม.2/3
ปีการศึกษา 2/2554...

รูปภาพของ wpcEarth
รายการสั้งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม
           
ลำดับ รหัสสินค้า ซื้อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อหน่วย ราคารวม
1 AOO123 ดินสอไม้      
2 LOO236 ยางลบดินสอ      
3 POO456 ปากกาน้ำเงิน      
4 POO457 ปากกาแดง      
5 ROO325 ไม้บรรทัด      
6 LOO852 ปากกาลบคำพิด    
รูปภาพของ rachataza053
รายการสั่งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม  
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบดำ 1000 480 480000
รูปภาพของ chic005

ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบคำ 1000 480 480000

รูปภาพของ rachataza053
รายการสั่งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม  
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบดำ 1000 480 480000
รายการสั่งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบคำ 1000 480 480000

ณัฐพงษ์   โยธาเเสน 2/3

รูปภาพของ wpc chai759

รายการสั่งซื้อเครื่รองเขียนเดือนมกราคมลำดับรหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนโหลราคาต่อโหลราคารวม1a00123ดินสอไม้120036432002l00236ยางลบดินสอ200036720003p00456ปากกาน้าเงิน1800601080004p00457ปากกาแดง150060900005r00325ไม้บรรทัด1300841092006l00852ปากกาลบดำ1000480480000

รูปภาพของ 22thitapa

รายการสั่งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม
ลำดับ รหัสสิ้นค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบดำ 1000 480 480000

รูปภาพของ wpcfour44
  รายการสั่งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม เชียงฮอม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบคำ 1000 480 480000
รูปภาพของ thidaratsinsak


 

  รายการสั่งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบคำ 1000 480 480000

ธิดารัตน์  สินศักดิ์ 2/3
                                                                                                                                                                                                      

รูปภาพของ wpcfour44
  รายการสั่งซื้อเครื่องเขียนเดือนมกราคม
ลำดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนโหล ราคาต่อโหล ราคารวม
1 A00123 ดินสอไม้ 1200 36 43200
2 L00236 ยางลบดินสอ 2000 36 72000
3 P00456 ปากกาน้ำเงิน 1800 60 108000
4 P00457 ปากกาแดง 1500 60 90000
5 R00325 ไม้บรรทัด 1300 84 109200
6 L00852 ปากกาลบคำ 1000 480 480000           ภัสสร       ไอวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์