ส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/1 ปีการศึกษา 2/2554

รูปภาพของ wpc

นักเ้รียนชั้น ม.4/1 ส่งงานอ.สุรพงษ์  จ๋าก๋าง
ภาคเรียนที่ 2/2554 ส่งงานตรงนี้นะครับ

รูปภาพของ wpcfiwvy

  จิตรภาณุ ณ วิชัย ส่งงานครับ

รูปภาพของ wpcnuttida

น.ส ณัฐธิดา ยังสุข ม.4/1 เลขที่ 18

รูปภาพของ wpc_noobowling

สิริวรรณ  สุภายอง

นิภาพร  มูลศรี

รดา  ลุงคำ

รูปภาพของ wpcsarawut

ศราวุธ  แซ่ลิ้ม  4/1 12

นาย อานุภาพ  ไววาง เลขที่13 ชั้นม.4/1

รูปภาพของ wpc•►♥◄AlCoHoL►♥◄•

 

นาย พงศธร ทิพย์เนตร

ส่งงาน  สุชานันท์ เป็งเรือน เลขที่ 23 ชั้นม.4/1

รูปภาพของ wpckanokwan

รูปภาพของ wpc_phatraporn buatoom

พัชราภรณ์  บัวตูม

รูปภาพของ wpcnapapornkhamon

นภาพร คำอ่อน เลขที่14ม.4/1

รูปภาพของ WPC_Ton Emotion

นาย ธนกร  กองคำมูล เลขที่ 7 ชั้นม.4/1

รูปภาพของ wpc

ตัวอย่างงาน Filter

รูปภาพของ wpcsarun

นาย สรัญ  คำจันทร์  ส่งงานครับ

รูปภาพของ wpc_narisaranoobum

นริศรา  ภูดอนตอง

รูปภาพของ wpc_sarayut_0.0

ส่งงาน

นาย ศรายุทธ ใจพล ม. 4/1 เลขที่ 6

รูปภาพของ wpcpachara

 นายพชร บุญบริบาล ชั้นม.4/1 เลขที่9

รูปภาพของ wpc♂→☼weerapong

ส่งงาน

วีรพงศ์ แสงแฝง

รูปภาพของ wpcsangza401

นายมงคล  มูลรังษี ม4/1  เลขที่ 11

 

รูปภาพของ wpc•►♥◄AlCoHoL►♥◄•

รูปภาพของ wpc•►♥◄AlCoHoL►♥◄•

รูปภาพของ wpc•►♥◄AlCoHoL►♥◄•

รูปภาพของ wpcfiwvy

จิตรภาณุ  ณ วิชัย ส่งงานครับ

รูปภาพของ wpcnuntawat9

นายนันทวัฒน์  จุมปาลี  เลขที่ 2  ม.4/1

รูปภาพของ WPC_Ton Emotion

ส่งงาน ธนกร  กองคำมูล เลขที่ 7 ม.4/1

น.ส.พิมพ์ระวี  ตุ๋นสัก  เลขที่ 15 ชั้น ม.4/1

รูปภาพของ wpcnuttida

น.ส.ณัฐธิดา   ยังสุข  เลขที่ 18 ชั้น ม. 4/1

นิภาพร  มูลศรี

รูปภาพของ wpcnapapornkhamon

ส่งงาน นภาพร คำอ่อน เลขที่14 ม.4/1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 35 คน กำลังออนไลน์