ส่งงานนักเรียนชั้น ม.4/2 ปีการศึกษา 2/2554

รูปภาพของ wpc

นักเรียนชั้น ม.4/2 ที่เรียนของอ.สุรพงษ์  จ๋าก๋าง
ภาคเรียนที่ 2/2554 ให้ส่งงานที่นี่ครับ

รูปภาพของ wpc autza

นางสาว ณัฐริกา ใจพูล เลขที่7 ม.4/3

รูปภาพของ wpcfernny

ธัญสิริ วสันต์ตระการ 4/2

บูรณ์วิชญ์ลักษณ์    ปุกัง

รูปภาพของ wpc

ตัวอย่างงาน อ.สุรพงษ์

วงศกร จะแล ชั้น 4/2

รูปภาพของ wpchugyin

นางสาว จุฑาทิพย์ จีหอม ชั้นมัธยมศึษาปีที่ 4/2  เลขที่ 17

รูปภาพของ wpc autza

นางสาว ศุภลักษณ์ นาควิจิตร เลขที่15 ม.4/3

รูปภาพของ wpcnook

ติณณมินทร์  ทับทิม ม4/3 

นางสาวอารยา  โยคาพจร  ชั้นม .4/3  เลขที่  16  ((  ลองทำ ))

 

รูปภาพของ wpcautbom

นางสาว อรวรรณ มะโนบาง ม 4/2

รูปภาพของ wpcautbom

นาย อรรถพล พิมพ์โคตร ม.4/3 เลขที่ 20

รูปภาพของ wpchugyin

นางสาว จุฑาทิพย์  จีหอม

บูรณ์วิชญ์ลักษณ์       ปุกัง

รูปภาพของ wpcfernny

ธัญสิริ วสันต์ตระการ 4/2

รูปภาพของ wpc

surapong jakang

ชุรีรัตน์    ต๊ะตุ้ย  ม.4/3


  
วงศกร จะแล

นาย พีรวัส อินตา เลขที่ 4

บูรณ์วิชญ์ลักษณ์    ปุกัง

รูปภาพของ wpcfernny

น.ส.ธัญสิริ วสันต์ตระการ 4/2 18

รูปภาพของ wpcnattarika

นางสาว ณัฐริกา ใจพูล ม.4/3

วงศกร จะแล ชั้น 4/2 เลขที่6

รูปภาพของ wpcnook

นางสาวติณณมินทร์ ทับทิม ม.4/3

รูปภาพของ wpc

งานตัวอย่างจากครูป้อบ

นางสาวอารยา  โยคาพจร  ชั้ นม.4/3  เลขที่ 16

รูปภาพของ wpc autza

นางสาว ศุภลักษณ์ นาควิจิตร เลขที่ 15 ม.4/3

นางสาว กฤติยา บัวเกตุ ชั้น ม.4/2 เลขที่16

         ชุรีรัตน์    ต๊ะตุ้ย     ม.4/3    เลขที่ 6

รูปภาพของ wpcautbom

นาย อรรถพล พิมพ์โคตร เลขที่ 20 ม.4/3

นางสาว กฤติยา บัวเกตุ ม.4/2 เลขที่16

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์