ยากับชีวิต

รูปภาพของ bd5juree

ให้นักเรียนทบทวนและวิเคราะห์สภาพสุขภาพนักเรียนและคอบครัว  โดยตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายของคำว่า สุขภาพ

2. นักเรียนมีวิธีส่งเสริมสุขภาพตนเองและครอบครัวอย่างไรบ้าง

3. เพราะเหตุใดจึงกล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สำคัญว่าการรักษา

4. นักเรียน  สมาชิกในครอบครัว หรือญาติของนักเรียน มีโรคประจำตัวหรือไม่ จงอธิบายอาการที่เป็นและการดูแลรักษา

5. นักเรียนคิดว่า สุขภาพจิต มีความสำคัญต่อนักเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด

ให้ทำลงสมุดนำส่งภายในวันที่  16 ธันวาคม 2554

และให้สืบค้นข้อมูล  หนังสือ ความรู้เพื่อผู้บริโภค ยากับชีวิต  พร้อมทั้งพิมพ์ทำเป็นหนังสือเล่มเล็กจาก

www.osotsala-chula.com/administrator/upload/.../Drug-and-life-by-kitiyot.pdf

นำส่งในคาบเรียน 13-16 ธันวาคม 2554

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์