ห้องเรียนครูหมัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

รูปภาพของ bcskrumai

 

ห้องเรียนครูหมัยภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554Smile

                              

                             

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  รายงานตัวและบอกด้วย

1.  คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นกับชีวิตในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร

2.  คอมพิวเตอร์มีทั้งผลดีและผลเสียอย่างไร

4.อย่าลืมบอกแหล่งข้อมูล

ส่งงานเรื่องระบบสารสนเทศที่

http://www.thaigoodview.com/node/97685

 

                                 

 

นักเรียนชั้นม.6 สืบค้นข้อมูลเรื่อง การสร้างเว็บไซต์

1. เว็บไซต์คืออะไร องค์ประกอบของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง   ส่วนประกอบของเว็บเพจมีอะไรบ้าง ประโยชน์ของเว็บไซต์

2..โปรแกรมสำเร็จรูที่ใช้สร้างเว็บไซต์

3. สร้างบล็อกใหม่เรื่อง เรื่องระบบเครือข่าย และสืบค้นเนื้อหาสรุปเป็นองค์ความรู้ของนักเรียน

http://www.thaigoodview.com/node/120953

นางสาว นิสายชล แสงเดช 6/1 ส่งงานเรื่องความรู้เกียวกัยน้ำท่วมค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/120994

นางสาว  นิสายชล  แสงเดช 6/1 ส่งงานเรื่องสิ่งดีๆที่ดัยจากน้ำท่วมค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122895
นางสาว นิสายชล แสงเดช 6/1 ส่งงานเรื่องระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตแล้วนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122885

นางสาว นิสายชล  แสงเดช  6/1  ส่งงานเรื่องความรู้เกียวกับโปรแกรม PHOTO SHOP แล้วนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122899

นางสาว  นิสายชล  แสงเดช 6/1  ส่งงานเรื่องการออกแบบเว็บไซต์แล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122900

นาย จักรพงษ์ สมศรี ส่งงานอีกแล้วครับเด้อ......Tongue out

http://www.thaigoodview.com/node/122902

นายจักรพงษ์ สมศรี ส่งงานแล้วครับเด้อSealed

นางสาว นุชนาถ สะแพ ชั้น ม. 6/1 ส่งงานค่ะ

นางสาว นุชนาถ สะแพ ชั้น ม.6/1 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122897

นางสาว นุชนาถ สะแพ ชั้น ม. 6/1 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122877

น.ส.นภารัตน์  สังขรัตน์  ชั้นม.6/1  ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122885

นางสาว นิสายชล    แสงเดช ส่งงานแล้วค่ะ 

http://www.thaigoodview.com/node/122888

น.ส.นภารัตน์  สังขรัตน์  ชั้นม.6/1  ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122896

น.ส.นภารัตน์  สังขรัตน์  ชั้นม.6/1  ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122895

นางสาวนิสายชล  แสงเดช     ส่งงานแล้วนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/122889

กระผมนายณัฐพล  ดาวลาย   ขออนุญาตส่งงานเรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ขอรับ

http://www.thaigoodview.com/node/122884  ขอส่งเรื่งอการสร้างเว็บครับ

http://www.thaigoodview.com/node/122886กระผมนายสิทธินนท์  แสงสว่างขอส่งงานWink

 

http://www.thaigoodview.com/node/122887 นายเจษฎา   ศรีปลั่ง ขอส่งงานเรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/122883

นางสาว น้ำผึ้ง ทองดี ส่งงานค๊

 

กระผม นายณัฐพล   ดาวลาย  ม.6/1   เลขที่4  ขอส่งงานเรื่องกานสร้างเว็บไซต์ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/122078

http://www.thaigoodview.com/node/122079?q=node/122079/edit

น.ส. น้ำผึ้ง  ทองดี

ส่งงานการสร้างเว็บไซ์

กระผมนายสิทธินนท์  แสงสว่างส่งงานการสร้างเว็บไซด์Wink

http://www.thaigoodview.com/node/122080

นายณัฐพล  ดาวลาย  ม.6/1 เลขที่4

http://www.thaigoodview.com/node/120956

นายพานุเดช  ซื่อแท้    มอ 5/2       ขอรายงานตัวครับผมCoolCool

เล็กแต่ชื่ออย่างอื่นไม่เล็ก

http://www.thaigoodview.com/node/121885

 

 

นายสาธิต ธรรมเสรี ม 5/2 รายงานตัวครับ http://www.thaigoodview.com/comment/edit/135246

นาย สาธิต ธรรมเสรี 5/2 รายงานตัวครับhttp://www.thaigoodview.com/node/121349

Winkปิ่นแก้ว กลั่นสำอางค์ ชั้น ม.5/2 รายงานตัวค่ะTongue out

http://www.thaigoodview.com/node/121367

อานนท์  ปัจฉิม ม.5/2 รายงานตัวครับ

http://www.thaigoodview.com/node/121352

นายสาธิต ธรรมเสรี 5/2รายงานตัวครับผม http://www.thaigoodview.com/node/120907

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์