การสร้างเว็บไซต์

รูปภาพของ bcskrumai

องค์ประกอบของเว็บไซต์Smile

 เว็บไซต์ คือ
เว็บไซต์ (Web Site)
คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้น
 

สรุป

เว็บไซต์ คือ ชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
เว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน
โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ  


  ส่วนประกอบของเว็บเพจที่สำคัญ มีดังนี้
1. ข้อความ (Text) ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข ซึ่งอาจเป็นภาษาอังกฤษ ไทย หรือภาษา อื่น ๆ ก็ได้
2. กราฟิก (Graphics) ได้แก่ ภาพวาดและรูปภาพต่าง ๆ
3. มัลติมีเดีย (Multimedia) ได้แก่ ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน์ เสียง
4. ลิงก์ (Link) ข้อความหรือรูปภาพที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยัง เว็บเพจอื่น ๆ ได้ เราสามารถตรวจสอบได้ว่าส่วนใดเป็นลิงก์โดยนำเมาส์ไปนี้สัญลักษณ์เมาส์จะเปลี่ยนเป็นมือ ? แสดงว่าส่วนนั้นเป็นลิงก์
 
คำศัพท์ที่ควรรู้
โฮมเพจ (Home Page)
คือคำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูต่างๆและเรื่องราวต่างๆมากมายคล้ายกับหน้าปกนิตรสารบ้านเรา ดังนั้นหากเราออกแบบหน้าโฮมเพจให้สวยงามและน่าสนใจ โอกาสที่ผู้ชมจะแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนโฮมเพจของเราก็จะยิ่งมากตามไปด้วย
เว็บเพจ (Web Page) คือ คำที่ใช้เรียกหน้าเอกสารต่างๆ ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ HTML (Hyper Text Markup Language) เปรียบเสมือนหน้ากระดาษแต่ละหน้าที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายบรรจุอยู่ในนิตรสาร แต่แตกต่างกันตรงที่มีการเชื่อมโยง (Link) ซึ่งเราสามารถคลิกไปที่หน้าใดของโฮมเพจก็ได้?
เว็บไซต์ (Web Site)  คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ (ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ) โดยเรามักใช้เรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆไว้แล้ว (Domain Name) เช่น http://www.thaiwebexpert.com , http://www.google.com , http://www.yahoo.com เป็นต้น

ส่วนประกอบสำคัญในหน้าโฮมเพจ
นักออกแบบเว็บไซท์ที่ดีต้องใส่ให้ครบเครื่อง 10 ประการ
1.  จะต้องมีโลโก้ของเว็บและชื่อ ในทุกๆหน้า และต้องสามารถคลิกที่โลโก้ แล้วกลับมายังหน้าแรกของเว็บได้
2.  เว็บไซท์มีเกิน 100 หน้า ควรใส่ระบบค้นหา หรือ Search Engine ลงไป เพราะไม่งั้นคนที่เข้าชมต้องบ่นแน่ๆ เพราะกว่าจะหาหน้าที่ต้องการเจอ ตาก็แทบถลนแล้ว... เช่นเว็บสนุก หรือ เว็บยาฮู ที่มีการใส่ระบบค้นหาลงไป
3.  ระบุชื่อ Title ของเพจ ลงไปด้วยทุกๆหน้า ว่าเกี่ยวกับอะไรแล้ว อย่าปล่อยให้โล่ง หรือขึ้นคำว่า Untitle Page เพราะว่า มันจะทำให้ดูไม่เป็นมืออาชีพ ซึ่งมันจะช่วยทำให้การค้นหาในภายหลังง่ายยิ่งขึ้นด้วย
4.  กระชับโครงสร้างของเว็บไซท์ ไม่ให้เละเทะ เยิ่นเย้อ หัวข้อสะเปะสะปะไปหมด จัดโครงสร้างให้เรียบร้อย หัวข้อไหนที่มันคล้ายคลึงกัน ก็ยุบให้มันเหลืออันเดียวที่ เข้าใจได้ชัดสุด 
5.  อย่ายัด สินค้า หรือทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่างที่มีในเว็บ ลงไปในหน้าเดียว เพราะมันจะทำให้โหลดช้าสิ้นดี และคนชมจะด่าเอาด้วย ให้ทำเป็นลิ้งค์ แยกเป็นหัวข้อย่อยๆไปจะดีกว่า แล้วคลิกเข้าไปชม หน้าอะไรก็ว่าไป
6.  วิธีการใส่รูปสินค้า หรือ รูปภาพ Gallery ให้ใช้วิธีทำเป็นภาพเล็กๆ แล้วให้คนชมสามารถคลิกเลือกได้ ว่าจะดูรูปอะไรแล้วค้อยขยายภาพใหญ่ออกมาอีกที เป็นต้น อย่ายัดรูปจริงๆลงไปรวมกันเลย เพราะอย่างที่บอกว่า เว็บจะโหลดช้า

7. การจัดภาพ ให้จัดเป็นกลุ่มๆ ตามหัวข้อ ไม่มั่วนิ่มแบบบางเว็บ ที่ไม่มีการแบ่งแยกประเภทให้ชัดเจนแล้วคลิกเข้าไป ค่อยมีรายละเอียดเสริมอีกที
8. เวลาทำลิ้งค์ ให้ใส่ Link Title ลงไปด้วย เพื่อให้คนชม สามารถรู้ก่อนได้ว่า มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนที่จะคลิกถ้าใครไม่รู้ว่ามันคืออะไร?
เช็คให้แน่นอนเลยว่า หน้าที่สำคัญๆของเว็บ จะต้องไม่ถูกซ่อน หรือ หาไม่สะดวก แบบคนชมหาที่คลิกไม่เจอ 
10.   เว็บไซท์ทุกหน้า จะต้องมีแนวทางไปในทางเดียวกัน แบบเอกเทศน์ ไม่ใช่ หน้านึงออกแบบอย่างพอคลิกอีกหน้าออกแบบอีกอย่าง 

ประโยชน์ของเวปไซต์
เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง
คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง สำหรับการที่จะมีเว็บไซต์เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก
มีหน้าร้าน (Homepage) ร้านค้าของตนเอง เป็นการเปิดตัวสู่ตลาดโลก
เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือมากขึ้น
มีอีเมล์ในการติดต่อลูกค้า เพื่อความเป็นสากล เช่น? thaiwebexpert@hotmail.com This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
สามารถซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการของท่านผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โฆษณาบริษัทฯ หรือองค์กรให้เป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท
ยกระดับมาตรฐานการซื้อขายภายในประเทศ
เสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแรงด้วยประโยชน์ของ Internet 
 
 
 โปรแกรมสำเร็จที่ใช้สร้างเว็บไซต์

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการสร้างเว็บเพจ เช่น       โปรแกรม Front Page,Macromedia Dreamweaver  Namo webeditor

ระบบเครือข่ายคือะไร

 

 

 

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล

http://school.obec.go.th/kudhuachang/les07.htm
http://www.thaiwebexpert.com/articles/312-2009-09-13-04-24-30.html   

http://school.obec.go.th/pp_school/html/machine.html

http://www.thaigoodview.com/node/122892

นางสาว น้ำผึ้ง ทองดี ส่งงานค่ะ

นางสาวสุพัตรา นาคประเสริฐ ส่งงานเรื่องระบบเครือข่ายแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/121468

นางสาว รจรินทร์  ยามสุข ม.6/2 ขอส่งงาน เรื่อง ระบบเครื่อข่ายค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/121470

รูปภาพของ bcs4052

นางสาววันนิสา รอดสมส่วงานแล้วคะ

เรื่องระบบเครือข่าย

http://www.thaigoodview.com/node/121467

นางสาวเขมิกา     กาวไธสง  ส่งงานเรื่อง ระบบเครือข่ายคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/121469

ส่งงาน เรื่องระบบเครือข่าย ของ นางสาว สุนิสา รวงทอง ม.6/2

http://www.thaigoodview.com/node/121466

รูปภาพของ bcs4045

นางสาว นุจรี  โอภาส  ม. 6/2 ส่งงานค่ะ

เรื่องระบบเครือข่าย

http://www.thaigoodview.com/node/121465

นายทวีศักดิ์  พุทธรักษา  ชั้นม. 6/2  ส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/121173

นายทวีศักดิ์  พุทธรักษา  ชั้นม. 6/2  ส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/121173

นาย บุญฤทธิ์ เปลี่ยนเจริญ ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/121172

นางสาว รจรินทร์ ยามสุข ม6/2 ส่งงาน นะคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/121165

รูปภาพของ bcs4052

นางสาววันนิสา  รอดสม ม.6/2 ส่งงานคะ

http://www.thaigoodview.com/node/121163

นาย ไพศาล  กัลยา   ส่งงานครับ

http://www.thaigoodview.com/node/121170

นาย.ปริชาติ สีเจือทอง ม.6.2 ส่งงานคับ

http://www.thaigoodview.com/node/121174

นาย สุรศักดิ์ พิทักษ์   ส่งงานคัฟ

http://www.thaigoodview.com/node/121171

นางสาวเขมิกา  กาวไธสง ชั้นม.6/2 เลขที่13 ส่งงานคร๊

http://www.thaigoodview.com/node/121169

น.ส. สุนิสา  รวงทอง ชั้น ม.6/2 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/121168

นาย ศราวุฒิ  บุญแน่น ม.6/2 ส่งงานคราฟ

http://www.thaigoodview.com/node/121166

รูปภาพของ bcs4045

 น.ส.  นุจรี โอภาส ม.6/2 ส่งงานค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/121164

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์